Vrste bolesti

PITANJE: Kojoj vrsti
bolesnika je dozvoljeno da u toku mjeseca ramazana ne posti?

ODGOVOR: Uzvišeni Allah dž.š., govoreći o postu,
kaže: "… a onaj ko od vas bude bolestan ili na putu neka naposti
isti broj dana."
Takoðe kaže Uzvišeni: "Allah dž.š. želi da vam
olakša, a ne želi da vam oteža."

Iz citiranih ajeta se jasno razumije da bolesnik i osoba
koja je na putu (musafir) imaju pravo ne postiti u toku mjeseca posta.

Postavlja se pitanje kojim bolesnicima, ili kojim
vrstama bolesnika je dozvoljeno da ne poste? Odgovor na ovo pitanje, na
žalost, ne daju imami niti profesori medrese, već oni mogu samo
usmjeriti na one koji daju odgovore na ovakva pitanja, to jest, stručna
medicinska lica (ljekare) koji najbolje poznaju stanje bolesnika i
njegove mogućnosti, kao i to šta njegov organizam može podnijeti, a šta
mu nanosi poteškoće i komplikacije u zdravstvenom stanju. Stoga je
dužnost bolesnoj osobi konsultovati ljekara, ali pod uslovom da se radi
o povjerljivoj osobi koja neće osobu prevariti i neće je nagovoriti na
neposlušnost njenom Gospodaru koji joj nareðuje post.

Zato ovom
prilikom i ne možemo reći koji su to bolesnici osloboðeni od posta, što
znači da svako onaj ko osjeća da mu post škodi ili se boji da će mu post
naškoditi, jer je već bolestan, treba konsultovati ljekara i ukoliko on
procijeni da post zaista negativno utiče na liječenje tog bolesnika,
dužan ga je poslušati, bez obzira što bi bolesnik možda više volio da
posti, makar se njegovo stanje i pogoršalo. Svrha ovog, a i drugih
propisa, nije da čovjeku donesu tegobe, komplikacije i pogoršanje
zdravstvenih prilika već im je cilj da čovjek sam sebi pomogne i olakša
izvršavanjem tih propisa