Gledanje u nedozvoljeno

PITANJE: Da li gledanje u nedozvoljeno: na TV-u,
u novinama (časopisu), na ulici i sl. utiče na post?

ODGOVOR: Pogled u nedozvoljeno ne spada u stvari
koje bukvalno kvare post, ali itekako negativno utiče na njegovu
vrijednost, što znači da ga, u svakom slučaju, treba izbjegavati,
pogotovo ako osoba za to ima mogućnosti. Zato musliman, kako u ramazanu,
tako i uvijek, mora voditi računa o televizijskom programu kojeg prati
on i njegova porodica, ne smije dozvoliti sebi, a ni drugima u porodici,
da posmatraju scene u kojima ima nemorala, niti smije dozvoliti sebi ni
drugima čitanje časopisa u kojima je zastupljen nemoral. Ove  stvari,
iako bukvalno ne kvare post, mogu umanjiti njegovu vrijednost i nagradu,
pogotovo ako osoba to čini namjerno i ne pokušava da se toga zaštiti.
Poslanik a.s. nas upozorava riječima: “Mnogo li je postača koji od posta
nemaju ništa drugo osim gladi i žeði”, a ovaj hadis upravo govori o
onima koji u toku dana posta ne vode računa o svojim: riječima, djelima,
pogledu i ostalim postupcima, tako da čine ono što je zabranjeno i što u
potpunosti poništava nagradu za post, tako da im ne ostaje ništa drugo
osim gladovanja i žeði. Molimo Uzvišenog Allaha da budemo daleko od
takvih.