Zekat i sadekat'u-l-fitr

PITANJE: Da li osoba koja je dužna dati zekat i
sadekatu-l-fitr može sama birati kome će i koliko će dati na ime zekata
i sadekatu-l-fitra, rukovodeći se kur'anskim ajetima koji govore o
obaveznosti davanja i podjeli zekata i sadekatu-l-fitra?

 

ODGOVOR: Dužnost davanja sadekatu-l-fitra
obuhvata sve pripadnike islama, bez obzira na njihovu starosnu dob, i
ona se mora izvršiti u toku mjeseca ramazana.

Tačno je da Uzvišeni Allah dž.š. u kur'anskom ajetu
spominje kategorije kojima pripadaju sredstva od zekata i
sadekatu-l-fitra, meðutim, taj se ajet vrlo često pogrešno razumije i
tumači od strane pojedinaca.

Pojedinci daju sebi za pravo da tumače ovaj ajet onako
kako njima u datom trenutku godi, što je potpuno pogrešno, jer ljudi,
uglavnom, nisu objektivni, pogotovo kada su u pitanju materijalna
davanja, jer uglavnom gledaju svoj interes, a ne zadovoljenje propisa.

O čemu se ovdje radi? Postoje odreðeni ajeti koji su
upućeni svim ljudima, a postoje drugi koji su upućeni onima koji
rukovode, odnosno zaduženi su da sprovode u praksi Božije naredbe, kao
što je npr. zekat.

Allah dž.š. nareðuje Poslaniku a.s. da uzme zekat od
svojih sljedbenika, riječima: ”I uzmi iz imetaka njihovih zekat da bi
ih očistio i njime blagoslovio”
, to znači da je zekat davanje koje
se organizuje i sprovodi od strane islamske države, a pošto nje nema,
onda ta naredba ostaje nadležnim organima Islamske zajednice. Ajet koji
spominje različite kategorije upućen je onom ko ubira – sakuplja
sredstva zekata i sadekatu-l-fitra, da na osnovu njega i spomenutih
kategorija odredi prioritete na čije adrese će sakupljena sredstva biti
usmjeravana.

Dakle, ono što mora svima biti kristalno jasno jeste da
su zekat i sadekatu-l-fitr  institucionalni ibadeti i tako moraju biti i
prihvaćeni od strane davaoca, jer je to jedan od preduslova njihove
ispravnosti, što znači da pojedinac nema pravo sam odlučivati kome
će i koliko
dati na ime zekata ili sadekatu-l-fitra, jer time
dovodi u pitanje ispravnost ovog ibadeta, a samim tim i posta koji je
direktno vezan sa njim (sadekatu-l-fitrom).