Odlazak na hadž

Jedan naš redovni čitalac kaže: „Pošao sam na hadž 1986. godine sa još 12 ljudi i
stigli smo do granice Saudijske Arabije. Meðutim, zbog odreðenih razloga
nisu nam dozvolili da uðemo u Saudijsku Arabiju. Nakon toga više nisam
pokušavao da krenem na put hadža, pa me zanima imam li ja sevaba od tog
putovanja i koliki je moj sevab?“

ODGOVOR: Hadž je, bez sumnje,
jedan od pet osnovnih stubova vjere islama, kojeg je dužan izvršiti
svaki punoljetni pripadnik islama, ukoliko je u mogućnosti.

Samo odlaganje hadža bez razloga je
veliki rizik i grijeh, a o stepenu grijeha za njegovo neizvršanje da i
ne govorimo.

Meðutim, bez obzira na to, veliki je
broj naše braće i sestara muslimana i muslimanki koji provedu svoj život
u blagostanju, lijepo situirani, sa redovnim godišnjim odmorima na moru,
u zemlji ili inostranstvu, a koji ne stignu obaviti hadž zbog kojekakvih
razloga, često izmišljenih za smirivanje svoje savjesti, koji su daleko
od realnosti.

Odazivanje na Allahov poziv
obavljanja hadža je obaveza koja ne može biti odlagana, osim sa valjanim
razlozima, kao što namaz, zekat i post ne mogu biti odloženi ili
ostavljeni, osim u izuzetnim situacijama, tako da svaki pripadnik islama
mora znati tu činjenicu, koja mu mora biti stalno na umu, o njoj treba
razmišljati i čekati prvu priliku koja mu se pruži da ovu dužnost
izvrši, jer u suprotnom ide sa ovoga svijeta sa neizvršenim zadatkom i
obavezom koju mu je Allah dao u dužnost da izvrši.

Naš čitalac i njegovi prijatelji,
koji su sa njim putovali prema Saudijskoj Arabiji sa namjerom da obave
hadž i došli do granice, ako Bog da, imaju nagradu za trud kojeg su
uložili na tom putu i za utrošena sredstva. O veličini nagrade ne možemo
govoriti jer jedino Allah to zna. Meðutim, svaka ozbiljna dužnost, prije
nego što se krene u njenu realizaciju, zahtijeva temeljnu pripremu, što
je slučaj i sa hadžom, a to najbolje znaju ljudi u Islamskoj zajednici
koji su uključeni u pripremu i relizaciju ovog putovanja, tako da se na
ovo putovanje ne može krenuti bilo kako i bez prethodno obezbijeðenih
potrebnih viza. Nekada se mogu dogoditi problemi i komplikacije i sa
izvršenim svim pripremama, što i nije čudo, jer se mora imati na umu da
je hadž veličanstveni, višemilionski skup, gdje je organizatoru,
Ministarstvu za hadž, najbitnije da obavljanje obreda protekne u redu i
miru, bez obzira na ono što se dešava vani.

Imajući sve to na umu, svu
odgovornost i ozbiljnost ovog putovanja, Islamska zajednica je više od
jedne decenije organizator obavljanje hadža za muslimane Srbije i Crne
Gore, gdje su potpisani i potrebni protokoli kako bi se izbjegli slični
problemi.

Naravno, bilo je onih koji su
razmišljali i razmišljaju da i ovo putovanje iskoriste za svoje lične
svrhe, zaradu u prvom redu. Meðutim, po ovom pitanju Islamska zajednica
neće praviti još uvijek kompromise, što je potpuno opravdano, a nadam se
i jasno ogromnoj većini onih koji su obavili hadž.

Naš čitalac,
kao i njegovi prijatelji koji su putovali, a nisu obavili hadž, nisu
izvršili ovu islamsku dužnost. Svaki od njih je u obavezi, kada mu se
ponovo pruži prilika i mogućnost da obavi hadž, da to i učini, jer je
jedino u tom slučaju dužnost izvršena. A savjet svakome jeste, prije
nego što krene na put, da se za put pripremi, odnosno, da organizovanje
ovog putovanja povjeri odgovornim i stručnim, kako bi se izbjegle brojne
neprijatnosti i problemi u toku putovanja i obavljanja obreda hadža.