Odgaðanje nadoknade propuštenih dana posta

Kada će osoba koja je bila dužna napostiti (nadoknaditi) odreðeni broj dana iz mjeseca ramazana to učiniti? Može li nadoknadu tih dana ostaviti nakon sljedećeg mjeseca ramazana?

ODGOVOR: Osoba koja je propustila odreðeni broj dana mjeseca posta dužna je nadoknaditi isti broj dana i to po mogućnosti što prije, ne čekati da vrijeme prolazi, a da ona svoj dug ne izvršava, jer je dužina trajanja života nešto u čemu čovjek nema udjela i ne zna koliko će dugo živjeti.

Sva se islamska ulema slaže da je zabranjeno bez opravdanog razloga odlagati nadoknaðivanje dana posta do sljedećeg mjeseca ramazana, već se to mora učiniti prije nastupanja mjeseca ramazana. Ukoliko odlaganje bude uzrokovano opravdanim razlogom (bolest i sl.) onda nema grijeha i osoba je dužna napostiti onda kada joj se za to pruži mogućnost.
U prvom slučaju osoba koja bez valjanog razloga odlaže nadoknaðivanje, iako time čini ono što je zabranjeno, nije dolaskom novog mjeseca ramazana osloboðena nadoknaðivanja propuštenog, već je, iako je griješna zbog odlaganja, dužna napostiti propuštene dane posta nakon isteka mjeseca ramazana koji je nastupio.