Odluka Rijaseta IZ-e u BiH

Na 22. redovnoj sjednici Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj 31. januara 2007. god. u Sarajevu, jedna od tačaka dnevnog reda bila je i inicijativa o objedinjavanju Islamske zajednice u Srbiji, koja je pokrenuta na Saboru Islamske zajednice Sandžaka u Novom Pazaru.
Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćen izvještaj predsjednika Odbora za objedinjavanje Islamske zajednice u Srbiji mr. Mevluda Dudića o dosadašnjim aktivnostima na objedinjavanju, u kome se, pored ostalog, konstatuje da su svi odbori Islamske zajednice u Sandžaku, Preševskoj dolini, Vojvodini i Užoj Srbiji, izuzev Beograda i Malog Zvornika, prihvatili inicijativu za objedinjavanje Islamske zajednice u Srbiji.
Na sjednici je data puna podrška Odboru za objedinjavanje Islamske zajednice u Srbiji na dosadašnjem radu, kao i podrška za nastavak aktivnosti i pregovaranja sa predstavnicima Odbora Islamske zajednice u Beogradu i Malom Zvorniku kako bi i oni prihvatili ovu inicijativu.