Sadekatu-l-fitr za musafira

Da li staratelj
porodice mora dati sadekatu-l-fitr i za onu osobu koja nije član njegove
porodice, a zapostila je ramazan kao musafir, gost, u njegovoj kući?

ODGOVOR: Dužnost davanja
sadekatu-l-fitra je lična dužnost obveznika, osobe, tako da svako ko
radi i zaraðuje, te ima svoj vlastiti imetak, dužan je dati sadekatu-l-fitr
za sebe. Roditelj ili staratelj daje sadekatu-l-fitr za sebe i za
članove svoje porodice koji nemaju svoja primanja i svoj vlastiti
imetak, jer ih je on inače dužan izdržavati. Takoðe će suprug dati
sadekatu-l-fitr za svoju suprugu, ukoliko ona nema svoj izvor prihoda,
ili svoju vlastitu imovinu iz koje bi izdvojila obaveznu količinu
imetka. Ukoliko ona ima svoju zaradu i imetak, njen muž nije dužan
davati za nju sadekatu-l-fitr, već je to njena lična dužnost.

Što se tiče ostalih – članova
rodbine i sl., koji odreðeni broj dana provedu kao musafiri kod nekoga,
oni su u obavezi iz svoje vlastite imovine izdvojiti sedekatu-l-fitr jer
njime čiste svoj lični post.