Zadnje vrijeme izdvajanja sadekatu-l-fitra

Koje je zadnje
vrijeme izdvajanja sadekatu-l-fitra? Šta ukoliko izdvojim sadekatu-l-fitr,
ali osoba koja treba da novac preda na odreðeno mjesto zakasni?

Zadnji rok uplate
sadekatu-l-fitra jeste vrijeme obavljanja bajram namaza, a to znači da
se on može izdvojiti do pred klanjanje bajram namaza. Kada nastupi i
obavi se bajram namaz time se završava vrijeme izdvajanje sadekatu-l-fitra.
Ukoliko osoba ne izdvoji sadekatu-l-fitr u ovom vremenu, kasnije
izdvajanje nema vrijednost sadekatu-l-fitra već ima status obične sadake.
Ukoliko se dogodi da osoba izdvoji
sadekatu-l-fitr u propisanom vremenu, ali on ne stigne do odredišta u
odreðenom roku, to neće uticati na ispravnost sadekatu-l-fitra.