Muslimani u Subotici dobro shvatili kur'ansku poruku

Izgleda da su muslimani u Subotici
dobro shvatili poruku koju nosi kur'anski ajet: „Allahove džamije grade i
održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i
zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na
pravom putu.“
(Tewba, 18)

To je zato što je Odbor Medžlisa
shvatio da je izgradnja džamije jedan od najvažnijih projekata koji stoje pred
Islamskom zajednicom Subotice.

 

Sadašnji prostor u kojima djeluje
džemat Subotice je veoma skučen i ne zadovoljava adekvatno potrebe muslimana. U
ovom trenutku susrećemo se sa velikim teškoćama obavljanja džume namaza, a
posebno kada nastupe ramazanski dani doći će do dodatnih poteškoća prilikom
obavljanja teravih namaza, a posebno bajram namaza. Na džumi namazu doðe toliki
broj vjernika da prostorije koje trenutno posjedujemo nisu potpuno adekvatne za
obavljanje ovog vida ibadeta.

Čitaocima Glasa islama već je poznata
akcija izgradnje džamije El-Muhadžir u Subotici jer smo u nekoliko navrata pisali
o ovom projektu.

Dobrim organiziranjem i podrškom džemata,
a sve to uz Allahov blagoslov, džamija u Subotici svaki dan je bogatija za novi
detalj, zid, balkon i sl.

Obzirom da su ovdašnji muslimani
uglavnom doseljenici iz raznih krajeva bivše Jugoslavije, a većina njih je
naselila ovaj grad u teškim ratnim danima, shvatamo da je materijalno stanje
muslimana u Subotici veoma teško, te je stoga veoma nerealno očekivati da ovaj
hajrli posao bude okončan ukoliko se ovom džematu ne pruži potrebna pomoć.

Trenutno stanje izgradnje El-Muhadžir
džamije je izlivanje centralnog kubeta većih dimenzija, oko kojeg će se
nanizati osam manjih kubadi, što će džamiji dati, ako Bog da, prelijep
orijentalni izgled.

Dosadašnja gradnja je vidno
oblikovana minaretom koji će za nekoliko dana dostići svoju konačnu visinu od šesnaest
metara.

U isto vrijeme će se graditi i tri
manja objekta u dvorištu džamije (abdesthana, wc i gusulhana) što će, ako se
pomenuti objekti dovrše prije Ramazanskog bajrama, omogućiti džematu da
pomenuti Bajram dočekaju u džamiji, inšallah.

Ovaj projekt bi zadovoljio vjerske,
društvene i kulturne potrebe muslimana u Subotici. On bi uključivao sve
karakteristike modernog centra kakvi se uglavnom grade u dijaspori. To znači, u
svom sastavu bi uključivao pored musalle (prostor za obavljanje namaza),
prateće elemente kao što su: biblioteka sa čitaonom, učionice, knjižara,
garsonjere za prenoćišta (musafirhane) potencijalnih putnika i sl.

Odbor za izgradnju El-Muhadžir džamije
je krenuo u akciju prikupljanja donacija iz raznih krajeva, kako bi ovaj objekt,
uz Allahovu pomoć, dobio finalni oblik do sljedećeg Kurban bajrama.

Odbor je isto tako naišao na dobro
razumijevanje opštinskih upravitelja iz prostog razloga što ovdašnji muslimani ulažu
maksimalan napor da na civilizovan i dostojanstven način uklone sve prepreke na
putu izgradnje džamije.

Molimo dragog Allaha da nam pomogne
u ovom hairli poslu i da nas motiviše veličinom i značajem ovog projekta.

Amin.