PUČ U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI NIJE USPIO

INTERVIEW
U povodu dešavanja u Islamskoj zajednici govori Glavni muftija Muamer ef. ZUKORLIÆ, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji

PUČ U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI NIJE USPIO

Razgovarao: Fahrudin KLADNIČANIN

– Posljednji dogaðaji unutar Islamske zajednice u Srbiji poprimili
su široke razmjere sa ciljem produbljivanja jaza meðu muslimanima u
Srbiji. Sasvim je jasno da je ovo montirani sukob i pokušaj podjele sa
političkom pozadinom čiji je cilj uspostavljanje potpune kontrole nad
Islamskom zajednicom u Srbiji. Sve je počelo kada je grupa imama u
hotelu Tadž donijela odluku o smjeni glavnog muftije Muamera ef.
Zukorlića, koji se u vrijeme tog saborovanja nalazio u službenoj
posjeti Maroku. Poslije ovog čina došlo je do više incidenata u
džamijama u Sandžaku i to u posljednjoj dekadi mjeseca Ramazana.
Vrhunac cijelog ovog procesa doživio je svoj epilog kada je Adem ef.
Zilkić u Bajrakli džamiji u Beogradu inaugurisan za reisu-l-ulemu.
Koliko iza ovih dogaðaja stoji politika i odgovornost države? Kolike su
posljedice po muslimane u Srbiji? Da li je narušen mir vjernicima? Gdje
je rješenje? O svemu ovome prvi put za web magazin Bošnjaci.net govori
predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, glavni muftija Muamer
ef. Zukorlić.

Inforbirovski modelMuamer ef. ZUKORLIÆ

BOŠNJACI.net:
Posljednja dešavanja u Sandžaku unutar Islamske zajednice unijela su
nemir meðu vjernicima. Krivica za ovako haotično stanje prebacuje se sa
jednih na druge. Pitamo Vas: ko je odgovoran za ovakvo stanje?

 

Muftija Zukorlić:
Nema
sumnje – onaj ko je napravio korak koji je bio nezamisliv za Islamsku
zajednicu, niti za bilo koju civiliziranu organizaciju. Dakle, grupa
ljudi dala je sebi za pravo da izaðe iz ustavnih okvira Islamske
zajednice, da donosi odluke koje apsolutno nemaju osnova ni u jednom
aktu Islamske zajednice, ustvari, da organizira puč koji, hvala Bogu,
nije uspio i ono što sada kušamo jesu posljedice neuspjelog puča.
Naravno da oni to ne bi mogli uraditi da nisu imali podršku od drugih
faktora.
 
Ovdje se, nema sumnje, radi o pravnom nasilju. Dakle, ja sam
tada boravio u Maroku na službenom putu, moj zamjenik je tada bio u
Zapadnoj Evropi i obavijestili su me da je došlo do upisa grupe ljudi
koji traže od mene ostavku za šest sati, a poslije toga su dostavili
skraćeni rok na tri sata. Nakon toga sam dobio informaciju kako je
nekakav sabor, koji apsolutno ne postoji unutar Islamske zajednice u
okviru koje funkcionišemo, donio odluke: mijenja se muftija, bira se
navodni reis, formiraju se novi organi i tako dalje. To je situacija
koja bi sigurno bila smiješna da nije poprimila javni medijski značaj.
 
 
Naravno, pored tog pravnog nasilja desilo se i medijsko nasilje koje se
sigurno može smatrati jednom od najžešćih krivaca za ovako jake
društvene posljedice, jer je nevjerovatno da jedna ovako skovana laž i
prevara poprimi takav medijski značaj da u prvom danu, i u nekoliko
narednih, niti jedan medij koji je o tome pisao ili izvještavao nije
postavio pitanje da li je ovo što su ti ljudi uradili legalno ili ne,
da li Islamska zajednica ima svoja akta i da li je to u skladu sa tim
osnovnim aktima. Zato me niko ne može razuvjeriti da se radi u
značajnoj mjeri o tendencioznosti, u izvjesnoj mjeri o inerciji i o
želji za senzacionalizmom tipa: „Hajde da se desi nešto“, što su
smatrali prije nekoliko dana nezamislivim. Zamislite samo da su skoro
svi naslovi u novinama narednih dana bili identični, dakle potpuna
bezuslovnost tipa: „Muftija smijenjen, izabran reis“ , nešto
što apsolutno ne ostavlja ni jedan mali prostor mogućnosti da neko
zaključi da se dešava nešto što nije u redu. Svi su zatvarali oči i
pred pravnim momentom i pred moralnim, pred činjenicom da se to desilo
u kafani gradskog hotela, nešto što je potpuno neuobičajeno. Navodno se
proglašava reis, a to svi saznaju samo nakon što se desilo. Zamislite
sada, uslovno rečeno, tako važan dogaðaj proglašavanja nekog važnog
poglavara a da se niko ne obavijesti prije toga. Za onog ko hoće biti
korektan, a čak ne mora ni biti toliko dobronamjeran, toliko je stvari
koji same po sebi kazuju o pozadini svega što se dešavalo. 
 
S druge
strane, to je jako duhovno nasilje, to je duhovna beskrupuloznost, gdje
se organizacija ove hajdučije desila u posljednjoj trećini ramazana,
dakle najsvetijem dijelu godine i ovog mjeseca kada se svode ibadeti,
završni dio kada se obavlja čišćenje duše, proflirianja duhovne
ličnosti čovjeka. Meðutim, ni to apsolutno nije bila prepreka da se
ovako nešto uradi, a ustvari ni to nije bilo slučajno. Pored momenta
koji sam kazao, gdje se trebalo po nekom inforbirovskom modelu to
desiti na blic, poslije ponoći, u odsustvu prva dva čovjeka Islamske
zajednice, isto tako je bilo važno udariti u osnovni temelj
finansiranja vjersko-prosvjetnih ustanova Islamske zajednice, a to su
zekat i sadekatu-l-fitr, i jedan dio prisvojiti bespravno a drugi dio
zbog konfuzije koja će biti izazvana umanjiti legalnim i legitimnim
organima i institucijama Islamske zajednice. Dakle, brutalan pristup
koji ima pred sobom samo zadati cilj, a u ovom slučaju vrlo zao cilj i
bez obzira kakve to duhovne posljedice povlači. Osim toga, ovo je i
moralno nasilje koje je sadržano od cijelog spleta prevara. Prvo cifre
koje su pominjane tipa 50% imama iz Novog Pazara, 100% imama iz Nove
Varoši, apsolutne većine imama u Tutinu i tako dalje, obične su laži.
Vrlo precizno: u Novom Pazaru smo od 43 imama imali 8 koji su to
potpisali u Novoj Varoši ima samo jedan imam, a ni on nije dao njima
podršku. Dakle, 100% je protiv, a ne za, kako su oni to
izjavili. U Prijepolju je većina imama na našoj strani, u Tutinu gdje
je gospodin Zilkić ponikao i radni vijek proveo, tamo gdje bi trebao
biti najjači, od četiri gradske džamije niti jedan imam ga nije
podržao, ni jedan nije uz njega. Dakle, to je prava slika. U Sjenici je
tačno da su u startu imali većinu koja se vrlo brzo raspala jer u
periodu koji smo dali za amnestiju ti imami su se vratili.

Neuspjeli pokušaj promocije na Gradskom trgu


Prava slika

Prvo
cifre koje su pominjane tipa 50% imama iz Novog Pazara, 100% imama iz
Nove Varoši, apsolutne većine imama u Tutinu i tako dalje, obične su
laži. Vrlo precizno: u Novom Pazaru smo od 43 imama imali 8 koji su to
potpisali u Novoj Varoši ima samo jedan imam, a ni on nije dao njima
podršku. Dakle, 100% je protiv, a ne za, kako su oni to
izjavili. U Prijepolju je većina imama na našoj strani, u Tutinu gdje
je gospodin Zilkić ponikao i radni vijek proveo, tamo gdje bi trebao
biti najjači, od četiri gradske džamije niti jedan imam ga nije
podržao, ni jedan nije uz njega. Dakle, to je prava slika.


Ahmedijski falsifikovati

Petnaest
ljudi koji su nosili ahmedije uopšte ne rade u Islamskoj zajednici,
devet ljudi nemaju završenu medresu, a trojica su penzioneri. To je
brojka od 27 ljudi koji su ovdje falsifikovani. Fizički su prisutni,
ali su ahmedijski falsifikovani, a ukupno ih je bilo nešto preko
trideset. Prema tome, tu je realno stvarnih imama bilo manje od deset
na tom danu „D“, kako ga nazivaju, kada je trebalo da se ovjeri pobjeda
koja je tako dugo zavjerom pripremana.


Ko ne glasa za Sulejmana Ugljanina nije musliman

Ovdje
se radi i o političkom nasilju koji ima svoju kompleksnu sadržinu, a na
čijem čelu jeste gospodin Ugljanin sa svim ovim što radi protiv
Islamske zajednice već punih deset godina. Naime, poznato je da sam
‘93.godine, kada sam izabran za muftiju, zatekao stanje u Islamskoj
zajednici gdje su neki imami govorili da ko ne glasa za Sulejmana
Ugljanina nije musliman. Naravno da je to suprotno Šerijatu i pravnoj i
vjerskoj koncepciji Islamske zajednice, koja je na čelu sa mnom
dokinula tu praksu i to je bila prva zamjerka sa Sulejmanom Ugljaninom.


Odbrana zgrade

Pored
Sulejmana Ugljanina kao političkog faktora, pored faktora u državnom
režimu, postoji i četvrti ugao, a to su kriminalci koje sam spomenuo u
dimenziji pružanja zaštite Zilkiću, ali je njihova uloga mnogo šira i
značajnija jer smo mi prošle godine došli u sudar sa njima kada su
pokušali otkupiti najznačajniju zgradu Islamske zajednice, zgradu
Fakulteta za islamske studije, kroz proces privatizacije. Mi smo to
tada spriječili vrlo bučno, čak tjelesno. Pojavili su se uniformisani
imami i ostali muslimani i mi smo tu zgradu odbranili.


Bavimo se agresorom

U
dva slučaja mogu se baviti politikom. Jedan je kada smo napadnuti od
politike pa se branimo, kao što se sada branimo od Sulejmana Ugljanina.
Neko može da nas optuži da se bavimo politikom. Da, bavimo se
agresorom. Prema tome, to je jedan moment i ako se gleda kroz tu prizmu
– da, bavimo se politikom. Onog momenta kada prestane agresija, mi se
više ne bavimo politikom. Drugi slučaj kada se bavimo politikom jeste
pitanje sudbinske prirode ili sudbinske važnosti za narod i to smo
kazali: nikada se nećemo baviti stranačkom politikom, izborima,
podrškama, ali nam niko ne može oduzeti pravo da iznosimo svoj stav
kada su u pitanju statusna, sudbinska pitanja za narod, jer šta ako
neko hoće otjerati u propast taj narod nekom važnom akcijom ili
reakcijom.

A zašto su tamo u početku
postigli većinu? Zato što je to tamo što se dešavalo organizirao
Mustafa Makić, koji to priprema deset godina sa svojim udbaškim
mentorima,a što je opšte poznata priča. Meðutim, i tu su izgubili
većinu i onda se to svelo na Mustafu Makića, njegovog zeta, njegova dva
sestrića i nekog čovjeka i to je sve. Prema tome, radi se o nizu
prevara, a još jedna gnusna prevara koja je tako beskrupulozno pokušana
da se demonstrira dan prije Bajrama jeste neuspjeli pokušaj promocije
tzv. reisa na Gradskom trgu, gdje je trebalo prikupiti što više ljudi
pod ahmedijom kako bi se u svijet poslala slika mase imama koja stoji
oko tog navodnog reisa. Šta kažu cifre koje su potkrijepljene imenima i
prezimenima (možemo Vaše čitaoce pohraniti time). Petnaest ljudi koji
su nosili ahmedije uopšte ne rade u Islamskoj zajednici, devet ljudi
nemaju završenu medresu, a trojica su penzioneri. To je brojka od 27
ljudi koji su ovdje falsifikovani.

 
Fizički su prisutni, ali su
ahmedijski falsifikovani, a ukupno ih je bilo nešto preko trideset.
Prema tome, tu je realno stvarnih imama bilo manje od deset na tom danu
„D“, kako ga nazivaju, kada je trebalo da se ovjeri pobjeda koja je
tako dugo zavjerom pripremana. Prema tome, to je prava slika. Ako ste
imali prilike da vidite fotografije koje sve ovo potvrðuju, a ne samo
ovo, već potvrðuju i moralnu dimenziju cjelokupnog koncepta kada se taj
poslije ponoći „sklepani reis“ trebao pojavi u javnost, a u njegovoj
neposrednoj blizini, okružen sa četiri najozloglašenija kriminalca u
Novom Pazaru. Dakle, ovo govori o nečem drugom. Prvo govori o pozadini,
a drugo govori o duhovnom mentalitetu ljudi koji ovo organizuju. U kome
oni vide snagu? Oni se boje za sebe – to je ljudski, ali čovjek kada se
boji traži podršku od onog ko je moćan, ko je autoritet. Ne traži on to
od džematlija, od sportista, već traži da ga zaštite kriminalci jer su
oni za njega moć. To jasno govori o moralnoj strukturi ličnosti koji su
ovo organizirali. Osim toga, ovdje se radi i o političkom nasilju koji
ima svoju kompleksnu sadržinu, a na čijem čelu jeste gospodin Ugljanin
sa svim ovim što radi protiv Islamske zajednice već punih deset godina.
Naime, poznato je da sam ‘93.godine, kada sam izabran za muftiju,
zatekao stanje u Islamskoj zajednici gdje su neki imami govorili da ko
ne glasa za Sulejmana Ugljanina nije musliman.
 
Naravno da je to
suprotno Šerijatu i pravnoj i vjerskoj koncepciji Islamske zajednice,
koja je na čelu sa mnom dokinula tu praksu i to je bila prva zamjerka
sa Sulejmanom Ugljaninom. Nakon toga Ugljanin je tražio od Islamske
zajednice, kako bi uspostavio kontrolu nad njom, da bude kolektivna
članica njegovog Bošnjačkog nacionalnog vijeća, što je takoðer bila još
jedna apsurdnost, neprihvatljiva duhovno, moralno, a ni pravno. Mi smo
i ovo odbili i tada je nama objavljen rat i rečeno: „Ili ćete prihvatiti ili vas neće biti.“ Naravno,
aspiracije da Ugljanin kontroliše Islamsku zajednicu bile su još prije
početka reformi u Islamskoj zajednici, prije osnivanja Mešihata
sandžačkog ‘93. godine, kada je on, navodno, podržavao osnivanje tog
Mešihata i, da podsjetim, na čelu tog Inicijativnog odbora bio je Adem
Zilkić sa nadom da će on biti prvi čovjek Islamske zajednice i kao
takav biti poluga preko koje će Sulejman Ugljanin kontrolirati Islamsku
zajednicu. Kada ovaj plan nije ostvario, jer prosto Zilkića niko u
okvirima Islamske zajednice i Sabora nije predložio kao kandidata, a ni
za ozbiljnog čovjeka koji bi bio izabran na mjesto predsjednika
Mešihata.
 
 
Očito da je ovo poremetilo planove brzog uspostavljanja
kontrole nad Islamskom zajednicom i onda su počeli da se kuju planovi
na duge staze, da se okupljaju ljudi, da se prave koncepcije, da se
prave saveznici koji bi doprinijeli da se ovo realizuje. Poznato je da
je Sulejman Ugljanin prošle godine ušao u završnicu obračuna sa
Islamskom zajednicom kada je u septembru mjesecu izjavio, i to pred
medijima, da „ukida Mešihat Islamske zajednice“ i da će
vjersko pitanje Bošnjaka biti u nadležnosti njegovog BNV-a. Osim toga,
on je to svoje kršenje autonomnosti Islamske zajednice, garantovne
Ustavom i Zakonom, potvrdio ovih dana kada je javno pozvao svoje
pristalice da doðu na Gradski trg i dočekaju navodnog reisa i podrže
cijepanje Islamske zajednice, odnosno tu frakciju.

Najznačajniji poraz koji je Ugljanin pretrpio do sada

On je tu doživio pravi debakl i to je najznačajniji poraz koji je
Ugljanin pretrpio do sada. Jer je navikao je kada pozove svoje birače
da doðe njih nekoliko hiljada, a ovaj put je bilo nekoliko stotina. Da
smo u nekom slučaju u okviru pravno organizovane države, Sulejman
Ugljanin bi sada bio ili pred tužiocem ili pred istražnim sudijom da
objasni i položi račune zašto je kršio princip autonomnosti Islamske
zajednice, koji je najstrožije garantovan Ustavom i zakonima ove
države. Nažalost, to nije tako, to je, svakako, dokaz da za to što radi
ima svoje partnere u Beogradu jer bez njih ni on ovo ne bi mogao da
organizira jer su očito ti partneri u Beogradu koordinirali medijski
akciju protiv Islamske zajednice i oni su i dalje njegovi zaštitnici
kako ne bi došao na udar Zakona zbog ovog što se čini Islamskoj
zajednici. Naravno, tu postoje, pored insajdera, ljudi koji su
prihvatili da razbiju Islamsku zajednicu iznutra.
Pored Sulejmana
Ugljanina kao političkog faktora, pored faktora u državnom režimu,
postoji i četvrti ugao, a to su kriminalci koje sam spomenuo u
dimenziji pružanja zaštite Zilkiću, ali je njihova uloga mnogo šira i
značajnija jer smo mi prošle godine došli u sudar sa njima kada su
pokušali otkupiti najznačajniju zgradu Islamske zajednice, zgradu
Fakulteta za islamske studije, kroz proces privatizacije. Mi smo to
tada spriječili vrlo bučno, čak tjelesno. Pojavili su se univormisani
imami i ostali muslimani i mi smo tu zgradu odbranili. Ali pošto se
radi o zgradi neprocjenjivog i materijalnog značaja, očito smo se tada
tim kriminalno-mafijaškim krugovima zamjerili i onda su se oni okrenuli
protiv nas, a u tom slučaju su imali i partnere u Ugljaninu i nekim
dijelovima režima, kao i ovoj grupi ljudi koja od ranije ima aspiracije
da razbije Islamsku zajednicu. 
Tu je još jedan bitan momenat o kome sam
dosta govorio, o ljudima koji su prihvatili da urade ovaj nečastan
cilj. Ustvari, oni su požurili da dobiju na vremenu jer sam prije
nekoliko mjeseci uputio pismo vrhu države tražeći da se dosjei bivših
saradnika obavještajnih službi u redovima imama dostave Islamskoj
zajednici kako bi se prosto ta praksa dokinula i oni, očito uplašeni od
mogućnosti da saznamo, ali ne samo saznamo već dobijamo potvrde onoga
što smo do sada i znali, požurili su da naprave udar na Islamsku
zajednicu kako bi zaboravili na ono što jesu i da bi se na neki način
odnos strana promijenio i kako bi se takvi ljudi doveli na čelo
Islamske zajednice. Jer očito za bezbjedonosne službe, koje su ranije
neposredno preko svojih ljudi kontrolisali Islamsku zajednicu, sada je
velika šteta da izgube svoje visoke oficire i podoficire koji su do
sada bili u vrhu Islamske zajednice ili u njenim strukturama, tako da
su se prosto svi saglasili zbog toga što su svi imali zajednički
interes: Ugljanin da definitivno stavi pod kontrolu Islamsku zajednicu
i pretvori je u svoj izborni mehanizam, tajne službe da povrate svoje
ljude ne čelo Islamske zajednice, tajkuni i kriminalci da na taj način
ostvare svoje materijalne interese koji su im osujećeni zbog
zaustavljanja privatizacije objekata Islamske zajednice, ali i da se
osvete onima koji su im se suprotstavili, kako to meðu kriminalnim
mentalitetima i funkcioniše. Dakle, poklopili su se interesi i svi su
istovremeno udarili na Islamsku zajednicu.

Onog momenta kada prestane agresija, mi se više nećemo baviti politikom
BOŠNJACI.net: Na inauguraciji u Beogradu, Adem ef. Zilkić, obraćajući se vjernicima rekao je da „Islamska zajednica Srbije neće biti poligon i servis ni jedne politike, bilo na državnom ili lokalnom nivou“. Kako komentarišete ovu izjavu?Muamer ef. Zukorlić:
Ja
vjerujem da neće biti poligon, jer to nikada neće ni biti Islamska
zajednica. Ali kada bi, ne daj Bože, to i postala Islamska zajednica,
to ne bio poligon već obično sredstvo, kao što je sada Zilkić obična
marioneta koja je prihvatila da obavi prljav i nečastan posao. Isto
tako bi to bilo i sutra, ali ne treba čekati sutra jer on je to izjavio
dan prije Bajrama, a popodne istog dana je došao u pratnji Ugljaninovih
kriminalaca i trojice njegovih činovnika iz partije: gospode Memića,
Bejtovića i Dedeića, koji se jasno vide na fotografijama. Prema tome,
vidite koliko taj čovjek govori istinu. Stvari su savršeno jasne.

BOŠNJACI.net: Većina bošnjačkih političkih partija iz Sandžaka u
potpunosti je osudila dešavanja unutar Islamske zajednice i na taj
način podržala Vas. S druge strane, optužuju Vas za pretjerano
miješanje u politiku. Kako gledate na te optužbe?


Muamer ef. Zukorlić:
Prokomentarisao
bih izjavu tipa „pretjerano miješanje“. Volio bih da mi neko navede
jedan primjer mog miješanja u politiku. Ne mora pretjerani, već i blagi
primjer miješanja. Ja se držim principa koji sam stalno proklamovao, da
se samo u dva slučaja mogu baviti politikom. Jedan je kada smo
napadnuti od politike pa se branimo, kao što se sada branimo od
Sulejmana Ugljanina. Neko može da nas optuži da se bavimo politikom.
Da, bavimo se agresorom. Prema tome, to je jedan moment i ako se gleda
kroz tu prizmu – da, bavimo se politikom. Onog momenta kada prestane
agresija, mi se više ne bavimo politikom. Drugi slučaj kada se bavimo
politikom jeste pitanje sudbinske prirode ili sudbinske važnosti za
narod i to smo kazali: nikada se nećemo baviti stranačkom politikom,
izborima, podrškama, ali nam niko ne može oduzeti pravo da iznosimo
svoj stav kada su u pitanju statusna, sudbinska pitanja za narod, jer
šta ako neko hoće otjerati u propast taj narod nekom važnom akcijom ili
reakcijom. Šta tada treba da kažemo: „To se nas ne tiče taj narod su
vjernici i pripadnici IZ i nikada ne možemo reći da nas se oni ne tiču.
 

Najbolji primjer, najočitiji primjer je pitanje donošenja Ustava u
Republici Srbiji gdje sam ja kao muftija stavio potpis na Deklaraciju u
kojoj se iznose zamjerke Bošnjaka prema tom Ustavu. Na tu Deklaraciju
su stavili potpis svi predstavnici stranaka, osim Sulejmana Ugljanina,
i očito je to bio početak kada je režim u Beogradu počeo da me posmatra
nekim drugim očima. Očito da je nekima u Beogradu bilo prejako da se
sada neki muftija drzne i stavi potpis protiv nečega što se zove Ustav
Srbije, bez obzira što je taj Ustav bio brutalan prema Bošnjacima da ih
nije ni konsultovao, da nije ostavio ni tri slova u kojima se mogu
Bošnjaci prepoznati da bi doživjeli taj Ustav i tu državu kao svoju,
počev od nacionalnih simbola, himne i dr. Ta Deklaracija, koju smo
potpisali, je bila tako blaga, koja apsolutno nije oštra. Čak nismo
otišli ni korak dalje da pozovemo ljude da bojkotuju Ustav jer smo
kazali da je to već operativna politika. Mi iznosimo principijelan stav
da se ne slažemo sa stvarima koje smo tamo nabrojali.
 
Dakle, ako je to
politika onda sam se bavio politikom. Takoðe, žele mi spočitavati da
nekog podržavam protiv nekog ili da sam blizak gospodinu Ljajiću, a ja
sam blizak gospodinu Ljajiću onoliko koliko je od mene daleko Sulejman
Ugljanin. Moja politika je statična, ona je duhovno statična a ne
dinamična da bi se ja nekome približavao. To meni prvo vjera ne
dozvoljava, jer vjera islam i Islamska zajednica su nepolitične. Bilo
bi bogohulno kada bi neko Islamsku zajednicu učinio dostupnom nekom ili
bliže ili dalje nekom. Ona je potpuno statična. Dakle političari su ti
koji odlučuju koliko će biti bliski sa Islamskom zajednicom Ugljanin je
odlučio da bude daleko, očito po principu nekog instinkta. Svi drugi su
postali bliski, a ne zato što su oni nešto posebno bliski već zato što
je on tako daleko pa su drugi svi bliži Islamskoj zajednici, ali to
nikako nema veze sa stranačkim odnosom Islamske zajednice prema tim
partijama.

Kada smo postavili stožer intelektualne misli i intelektualnog razvoja na ovim prostorima nekima je to zasmetalo

BOŠNJACI.net: Često se ovih dana čula teza da je Islamska zajednica
Srbije koju predvodi Adem ef. Zilkić jedina legitimna vjerska
organizacija muslimana u Srbiji. S druge strane Mešihat Islamske
zajednice u Srbiji, koga predvodite Vi, tvrdi suprotno. Prosto se
nameće pitanje ko ovdje ima legitimitet?

 
 Režimski mediji

Da nije bilo medija, da nije bilo licemjernog odnosa dijelova ovog
režima to bi bilo beznačajno i niko ne bi ni znao da se desilo. To bi
bilo jednostavno jedna kafanska priča i to je sve. Ali to upravo govori
o tendencioznosti koju sada možemo da analiziramo: zašto?
Kompliment

Ako je Islamska zajednica devet dana bila meðu prve tri vijesti svih
elektronskih i nacionalnih medija u Srbiji, ma kako to izgledalo ružno,
ma kako se to pokušavalo tragizirati, nismo naivni da ne zaključimo da
je Islamska zajednica izuzetno bitna. O kojoj se to organizaciji i
pokušaju puča, ili ne puča, govorilo devet dana na beogradskim
medijima? To je, ako hoćete da znate, u ovoj velikoj atmosferi gorčine
po meni jedan veliki kompliment.
Univerzitet

Neko ne može da proguta činjenicu da je prvi Univerzitet nastao na
prostoru Sandžaka iz okrilja Islamske zajednice, ili od strane ljudi iz
Islamske zajednice, pa su se na početku nadali da to neće da uspije,
jer su mislili da mi iz Sandžaka znamo samo da švercamo, pravimo
farmerice i cipele, a mi smo pokazali da znamo napraviti moderan
Univerzitet, vrlo ekspeditivan servis visokog znanja, Univerzitet koji
je formiran na najsavremenijim internacionalnim principima, otvoren i
prema Istoku i prema Zapadu, koji se povezao sa svim važnim faktorima u
zemlji i inostranstvu.
Stožer intelektualne misli

Kada smo postavili stožer intelektualne misli i intelektualnog razvoja
na ovim prostorima nekima je to zasmetalo. Pošto su se počele praviti
razne zamke tom Univerzitetu onda je neko zaključio: dok je muftija jak
u Islamskoj zajednici Univerzitetu se ne može ništa. Smijem da
garantujem da bi sljedeći korak bio Univerzitet ako bi ovo sada
uspjelo. Sljedeći korak bi bio uništavanje Internacionalnog
univerziteta, 99% sam u to siguran.
Konkurent

Oni koji bi ugasili Internacionalni univerzitet ugasili bi i onaj drugi
jer on tada uopšte ne bi imao smisla da postoji jer je on samo sada
potreban kao konkurent. A onda bi se sve svelo na par odjeljenja
fakulteta, kao što je bila ranije praksa. Prema tome, nema nikakve
sumnje da je taj scenarij u pitanju.
Ključne ustanove

Sama Islamska zajednica u apsolutnoj većini funkcioniše. Mešihat u
apsolutnom jedinstvu funkcioniše. Od 15 članova Mešihata, koji kao
ministri što predstavljaju Vladu, ni jedan nije prihvatio ovu
pučističku projekciju. To govori o snazi prvog tima Islamske zajednice.
Osim toga, sve ključne ustanove koje predstavljaju stub Islamske
zajednice: Fakultet za islamske studije, Medresa, sistem mekteba i
dječjih vrtića, Glas islama, Izdavačka ustanova i sve organizacije koje
djeluju u okviru Islamske zajednice, potpuno neokrunjeno funkcionišu na
ovom konceptu. To znači da ni jedan vitalni organ nije ugrožen.
Regrutovani aktivisti

Odgovorno tvrdim da je poslije ‘90. godine ovo jedina homogenizacija
bošnjačkog naroda u Sandžaku i da je i dalje pogrešno, možda i
zlonamjerno, tvrditi kako se desila polarizacija. Ona je bila prije
mnogo jača, a sada se desila homogenizacija. Sada su tamo samo ostali
regrutovani Ugljaninovi aktivisti koji su prikačeni na interesne šeme,
od mjesne zajednice pa do vrha, gdje imaju svoje kreditne ili neke
druge finansijske konekcije, kao i kriminalni fanatici koji takoðe
imaju neke finansijske kopče.
Država i IZ

Islamska zajednica sistem odvojen od države, zato što država uopšte
nije nadležna da prizna Islamsku zajednicu. Država nema takve
nadležnosti zato što je vjera u pitanju, koja je starija od države,
Ustava, predsjednika, parlamenta i od svega drugog. To je islam,
kanonska vjera, koja ima svoju tradiciju, koja je od Boga i zato mi
prihvatamo samo priznanje od Boga i tu nemamo nikakvu dilemu.
13 godina živjeli smo bez zakona

Da podsjetim da smo 13 godina živjeli bez zakona i da smo se tada
razvijali i preživjeli. Šta to govori? To govori koliko je Islamska
zajednica jaka da preživi sve te opasnosti. Prema tome, takvo nasilje
ako bi se desilo značilo bi da postoji neki nazovi reis koji bi bio
reis nekom predsjedniku, parlamentu, Srbima, pravoslavcima, ali ne i
muslimanima.

Muamer ef. Zukorlić: Pitanje
legitimiteta nije pitanje tvrdnje. To je kao kada Udruženje ribolovaca
ima svoj statut, iako ovo udruženje nema neke druge izvore legitimiteta
– duhovne, tradicionalne. Ima svoj statut u kome piše ko postavlja, ko
razrješava organe. Prema tome, ako se bilo kakva promjena u Udruženju
ribolovaca desi u okviru tog statuta legitimno je, a ako se desi van
njega onda nije legitimno. Prema tome, to je za najbanalnije oblike
organizacije koja je možda sastavljena od tri člana. Meðutim, ovdje
imate Islamsku zajednicu sa više svojih aspekata legitimiteta. Ona ima
prvo svoj vjerski legitimitet koji je baziran na Kur'anu i Sunnetu.
Pored toga ona ima svoj tradicionalni legitimitet koji je baziran na
višedecenijskoj, stoljetnoj tradiciji prenošenja ovlasti od
šejhu-l-islama u Istanbulu, posredstvom reisu-l-uleme u Sarajevu, preko
muftija, imama i tako dalje. Dakle, to je nešto što je opšte poznato.
Prema tome, sve što se desi mimo toga obična je izraslina, kancerogena,
koja može biti zloćudna ili dobroćudna, vidjet ćemo shodno posljedicama
i shodno eventualnoj snazi te tjelesne pobune koja su tu desila.

 
 
Po
meni, strašno je tendenciozno kada Vi kao novinar kažete „Islamska
zajednica koju predvodi…“. Ne možete tek tako nazvati nekog Islamskom
zajednicom, kad sami znate da je nastala u kafani, poslije ponoći.
Znači, to se može nazvati nekom frakcijom koja pokušava sebe da
nametne, ali to ne može da bude Islamska zajednica i žalosno je što mi
sami, muslimani, dozvoljavamo taj oblik tretmana. Takva stvar se nikada
ne može dogoditi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili Katoličkoj crkvi, da
neko doðe i kaže: „Katolička crkva koju predvodi neki fratar…“ To
nikako ne može. Zna se šta je Islamska zajednica, a sve drugo mogu da
budu pokušaji koji mogu biti u manjoj mjeri legalni ili nelegalni, ali
to su samo pokušaji. Rekao sam, da nije bilo medija, da nije bilo
licemjernog odnosa dijelova ovog režima to bi bilo beznačajno i niko ne
bi ni znao da se desilo. To bi bilo jednostavno jedna kafanska priča i
to je sve. Ali to upravo govori o tendencioznosti koju sada možemo da
analiziramo: zašto? Pa evo zašto. Ne morate da budete upućeni, dovoljno
je da vidite kritike koje se upućuju na moju adresu, koliko su one
blijede, koliko su besmislene. Posebno ako se iole može uporediti šta
je Islamska zajednica danas, a šta je bila prije 14 godina. Meðutim, za
preciznog posmatrača to je sasvim jasno. Ako je Islamska zajednica
devet dana bila meðu prve tri vijesti svih elektronskih i nacionalnih
medija u Srbiji, ma kako to izgledalo ružno, ma kako se to pokušavalo
tragizirati, nismo naivni da ne zaključimo da je Islamska zajednica
izuzetno bitna. O kojoj se to organizaciji i pokušaju puča, ili ne
puča, govorilo devet dana na beogradskim medijima?
 
 
To je, ako hoćete da
znate, u ovoj velikoj atmosferi gorčine po meni jedan veliki
kompliment. Znate da se Islamska zajednica bavila jasinima, mevludima,
hatmama i prosto je asocirala, kada kažete Islamska zajednica ili
vakuf, na truhlu ćeramidu, stare kuće koje se raspadaju. E to je bila
Islamska zajednica. Da li bi tada neki dogaðaj privukao pažnju
javnosti, čak i meðunarodne, jer sam čuo da su zapadni mediji javljali
o onom upadu u džamiju. Prema tome, ma kako bilo gorko, to su veliki
komplimenti, posebno su veliki komplimenti što smo uspjeli uprkos
podršci svih vrlo moćnih faktora na ovom prostoru. S druge, strane
pitanje koje sam istakao: zašto? Baš zato što neko ne može da proguta
činjenicu da je prvi Univerzitet nastao na prostoru Sandžaka iz okrilja
Islamske zajednice, ili od strane ljudi iz Islamske zajednice, pa su se
na početku nadali da to neće da uspije, jer su mislili da mi iz
Sandžaka znamo samo da švercamo, pravimo farmerice i cipele, a mi smo
pokazali da znamo napraviti moderan Univerzitet, vrlo ekspeditivan
servis visokog znanja, Univerzitet koji je formiran na najsavremenijim
internacionalnim principima, otvoren i prema Istoku i prema Zapadu,
koji se povezao sa svim važnim faktorima u zemlji i inostranstvu. Kada
smo postavili stožer intelektualne misli i intelektualnog razvoja na
ovim prostorima nekima je to zasmetalo.
 
 
Pošto su se počele praviti
razne zamke tom Univerzitetu onda je neko zaključio: dok je muftija jak
u Islamskoj zajednici Univerzitetu se ne može ništa. Smijem da
garantujem da bi sljedeći korak bio Univerzitet ako bi ovo sada
uspjelo. Sljedeći korak bi bio uništavanje Internacionalnog
univerziteta, 99% sam u to siguran. Kao što znate, kada je osnovan
Internacionalni univerzitet i kada je pokazao prve korake uspjeha,
naglo kao pečurke poslije kiše u Novom Pazaru su počela nicati
odjeljenja državnih fakulteta. Pošto i ovo nije dalo rezultata u smislu
konkurencije, iako nelojalne, jer se tamo nudilo besplatno školovanje,
država je trošila novac poreskih obveznika da bi pravila konkurenciju,
kako oni kažu, „Muftjinom univerzitetu“. Pošto ni to nije uspjelo,
država se usudila da bude tako velikodušna i dala je državni
univerzitet. Samo da napravim paralelu, jer nije bilo logičnije da
1999. godine, kada je povlačen državni univerzitet iz Prištine, nego da
bude stacioniran u Novom Pazaru kao najbližem centru tom dijelu države.
Naravno da nije jer ne bi bilo dobro da Bošnjaci imaju univerzitet, već
su ti fakulteti tog univerziteta razasuti po selima na jugu Srbije samo
da Novi Pazar ne bi imao univerzitet. Vidite paradoksa, zahvaljujući
neočekivanom uspjehu Internacionalnog univerziteta mi postali jedini
grad poslije Beograda koji imamo dva univerziteta. Dakle, mogli smo do
2002. godine bez ijednog univerziteta, a sada smo neko ko ima dva
univerziteta. Oni koji bi ugasili Internacionalni univerzitet ugasili
bi i onaj drugi jer on tada uopšte ne bi imao smisla da postoji jer je
on samo sada potreban kao konkurent. A onda bi se sve svelo na par
odjeljenja fakulteta, kao što je bila ranije praksa. Prema tome, nema
nikakve sumnje da je taj scenarij u pitanju. Ali, hvala Bogu, ni to se
neće desiti zbog toga što se nije desilo ovo prvo, Jer puč nije uspio i
onda ništa se nije desilo. Zašto?
 
 
Zato što je puč imao tri varijante
plana. Prvi, da se potpuno ovlada Islamskom zajednicom – propalo.
Varijanta B, da se ukloni Muftija – propalo. Varijanta C, da se
prepolovi Islamska zajednica – propalo. Varijanta D, da se okruni bar
koji džemat, što je potpuno beznačajno, a zašto je beznačajno – zato
što nije ugrožen ni jedan vitalni organ Islamske zajednice. Sama
Islamska zajednica u apsolutnoj većini funkcioniše. Mešihat u
apsolutnom jedinstvu funkcioniše. Od 15 članova Mešihata, koji kao
ministri što predstavljaju Vladu, ni jedan nije prihvatio ovu
pučističku projekciju. To govori o snazi prvog tima Islamske zajednice.
Osim toga, sve ključne ustanove koje predstavljaju stub Islamske
zajednice: Fakultet za islamske studije, Medresa, sistem mekteba i
dječjih vrtića, Glas islama, Izdavačka ustanova i sve organizacije koje
djeluju u okviru Islamske zajednice, potpuno neokrunjeno funkcionišu na
ovom konceptu. To znači da ni jedan vitalni organ nije ugrožen.

I Milošević je dobijao podršku od sela Svinjare

Muamer ef. Zukorlić: Ko
je pratio kraj Slobodana Miloševića sjeća se dobro da, kada bi se bilo
šta desilo važno u državi, Slobodan Milošević bi dobijao podršku,
recimo, Mjesne zajednice iz Leskovca, sela Svinjare, opštine Palilula i
tako dalje. To je prosto efekat te neke opštenarodne podrške koji se
daje svom diktatoru. I onda kada je ta podrška doživjela vrhunac – on
je pao. Dakle, po potpuno istom modelu to funkcioniše. Tamo imate nekog
ko tako hladnokrvno laže da mu je svejedno da napiše pet potpisa i kaže
„džamijski odbor te džamije“. To, kao prvo, nije istina, a čak i da
jeste džamijski odbor po definiciji je pomoćno tijelo Medžlisa Islamske
zajednice. On uopšte nije organ, ali čak i da jeste može samo da
funkcioniše u okviru svojih ovlašćenja. Istina je da je u nekim
džamijskim odborima Ugljanin uspio godinama ubaciti svoje aktiviste
kroz ovu težnju da se uspostavi neki uticaj. Ima toga, ali to je
izuzetno malo, a i potpuno beznačajno i ono što nema nikakve sumnje i
što je izmaklo kontroli svih mogućih i udbaških i političkih proračuna,
to je da su muslimani podržali Islamsku zajednicu na čelu sa svojim
muftijom. Prošetajte mahalama pa ćete to da vidite, probajte biti
nezavisni, ali ne kao neki mediji koji su, navodno, htjeli da istražuju
javno mnjenje i otišli meðu članove one grupe koja je promovisala
Zilkića i pitali ih šta misle o ovome i onda su to emitovali beogradski
mediji i rekli: „Evo šta misli narod.“ I oni sada misle neko je naivan
da to proguta.

BOŠNJACI.net: Nešto je evidentno, uvaženi Muftija. Ovih dana,
posebno u euforiji dogaðaja, na Regionalnoj radio televiziji se stalno
čuju saopštenja džematskih odobra džamija u Novom Pazaru gdje se daje
podrška Ademu ef. Zilkiću, ali i saopštenja raznih organizacija koje
Vas prozivaju i etiketiraju raznim imenima. Kako to komentarišete?

Prema tome, odgovorno tvrdim da je poslije ‘90. godine
ovo jedina homogenizacija bošnjačkog naroda u Sandžaku i da je i dalje
pogrešno, možda i zlonamjerno, tvrditi kako se desila polarizacija. Ona
je bila prije mnogo jača, a sada se desila homogenizacija. Sada su tamo
samo ostali regrutovani Ugljaninovi aktivisti koji su prikačeni na
interesne šeme, od mjesne zajednice pa do vrha, gdje imaju svoje
kreditne ili neke druge finansijske konekcije, kao i kriminalni
fanatici koji takoðe imaju neke finansijske kopče. Inače, apsolutna
većina njegovih glasača nama daje podršku. Mi svakodnevno imamo prilike
primati delegacije. Njegovo najokorjelije jezgro glasačke baze bila je
Pešter, koja se apsolutno okrenula u podršci jedinstvenoj Islamskoj
zajednici.
Država izbjegava da poštuje Zakon
BOŠNJACI.net: Prošle godine je Narodna skupština usvojila Zakon o
crkvama i vjerskim zajednicama. Primjenom ovog zakona definiše se
postojanje jedne tradicionalne Islamske zajednice. Koliko se država u
ovom slučaju pridržava ovog zakona?
 

Muamer ef. Zukorlić:

Glavna krivica države, ako izuzmemo ova mešetarenja na koje možemo i da
zatvorimo oči, jeste u izbjegavanju da se poštuje Zakon. Država to ne
smije nastaviti da čini. Ona je do sada to pasivno činila, ne aktivno,
osim u dva slučaja koja su bila greška, a tiču se upada policije u
džamiju u Sjenici i nekorektno ponašanje policije u Prijepolju. Više je
bilo u pitanju pasivno kršenje zakona, tj. toleriranje da se Zakon
krši. Zakon je vrlo jasan i apsolutno tu nema nikakve dileme, ali očito
neko u državnom režimu, u režimu vlasti, procjenjuje da bi bilo dobro
da malo zatvori oči pred kršenje Zakona da bi se taj Muftija malo
oslabio. Inače, to neće moći u nedogled. Postoje mehanizmi u pravnom
sistemu ove države, ma koliko taj sistem bio nagrižen. Ako to ne bude
dovoljno postoje meðunarodni pravi argumenti i sredstva za kojima ćemo
posegnuti da se izborimo za cilj. Zakon je eksplicitan. Ako pričamo o
mogućnostima daljeg razvoja situacije, kuda će se ona kretati, tu
postoji samo jedno raskršće. Zavisi od toga koliko će država
primjenjivati svoj Zakon. Ukoliko država bude dosljedno primjenjivala
svoj Zakon, ukoliko se osvijeste njeni organi po pitanju ovog Zakona,
onda će svi problemi fino da se slegnu. Zna se prosto šta je tijelo a
šta izraslina, šta je Islamska zajednica a šta frakcija, koja pokušava
da se promoviše kao Islamska zajednica. Ja želim da vjerujem da će se
država ipak dozvati pameti i da će poštivati Zakon. Prvo, ona je taj
Zakon sama donijela, a zbog čega postoji zakon nego da bi se spriječila
haotična situacija. Zašto je ova situacija bila haotična? Zato što je
na neki način država pasivno suspendovala Zakon i time izazvala ovaj
haos. Ukoliko država bude uporna da ignoriše kršenje Zakona, onda
vjerovatno može doći do haosa širih razmjera koji neće imati pozitivne
posljedice ni za koga.


Ovo je bio pokušaj kao kad biste da dali ulogu slijepom crijevu da vrši ulogu srca
BOŠNJACI.net: Da li je nepoštovanje Zakona jedini problem ili je
nešto drugo u pitanju? Možda nekima smeta ime i prezime Muamer Zukorlić?


Muamer ef. Zukorlić:
Poštivanjem
Zakona mi ne ulazimo u hipotetičke pretpostavke, ne ulazimo u hipoteze
da li je to pitanje odnosa emocija, odgovara ili ne odgovara nečije ime
i prezime i slično. Znači, svako civilizovano društvo te stvari
ostavlja za ličnu relaciju, a ureðuje se zakonom, poštivanjem zakona,
koji bi trebao da je jednak za sve. U tom slučaju insistiramo na to da
bi izgubilo na značaju to da li nekima smeta muftija Zukorlić ili je
nešto drugo u pitanju. Poštujte Zakon i sve što se desi u okviru njega
neka bude obavezavajuće za sve.
BOŠNJACI.net: Da li je moguće, i šta će se dogoditi, ako Vlada ipak
prizna Islamske zajednicu Srbije i Adema ef. Zilkića kao vrhovnog
poglavara?
Muamer ef. Zukorlić:
To je isto kao da kažete da
li bi Vlada priznala predsjednika neke nevladine organizacije za
predsjednika države. To je kao kada biste pokušali da date ulogu
slijepom crijevu da vrši ulogu srca. To je nemoguće. Može da se desi da
to neko formalno uradi, ali to ne može da funkcioniše, zato što kada bi
se takvo nasilje još jednom desilo to bi značilo raspad sistema, ali i
pored toga to je nefunkcionalno, jer apsolutna većina, kao što sam
objasnio, muslimana, imama i svih vitalnih organa Islamske zajednice,
funkcioniše u okviru sistema Islamske zajednice. Ona je prošla
različita iskušenja, od raznih oblika bezvlašća u toku Kraljevine
Jugoslavije, zatim jednoumlja u doba komunizma, ali vjerujte da smo
spremni čak i takav oblik nasilja da preživimo, zato što je Islamska
zajednica sistem odvojen od države, zato što država uopšte nije
nadležna da prizna Islamsku zajednicu. Država nema takve nadležnosti
zato što je vjera u pitanju, koja je starija od države, Ustava,
predsjednika, parlamenta i od svega drugog. To je islam, kanonska
vjera, koja ima svoju tradiciju, koja je od Boga i zato mi prihvatamo
samo priznanje od Boga i tu nemamo nikakvu dilemu. Ovo što se tiče
Zakona je pitanje funkcionalnosti ureðivanja tog prostora. Da podsjetim
da smo 13 godina živjeli bez zakona i da smo se tada razvijali i
preživjeli. Šta to govori? To govori koliko je Islamska zajednica jaka
da preživi sve te opasnosti. Prema tome, takvo nasilje ako bi se desilo
značilo bi da postoji neki nazovi reis koji bi bio reis nekom
predsjedniku, parlamentu, Srbima, pravoslavcima, ali ne i muslimanima.
Tako da, u definitivnom smislu, to ne bi imalo primarnog efekta. To bi
samo imalo katastrofalne posljedice za državu, za njen ugled u svijetu,
za njenu ulogu u islamskim zemljama. To bi bile ovjera gašenja
najosjetljivih prava, a to su vjerska prava.

BOŠNJACI.net: Bivši ministar vjera, gospodin Milan Radulović, u
intervjuu koji je dao Ilustrovanoj politici, na pitanja kako će se
riješiti trenutna situacija u Islamskoj zajednici, odgovorio je da „Islamska
zajednica će poslije ovih vrenja shvatiti da mora da služi običnim
vjernicima, a ne ličnim ambicijama vjersko-nacionalnih voða koji žele
da budu alternativa nekoj političkoj stranci i lokalnim političkim
liderima“.
Kako komentarišete ovu izjavu?


Muamer ef. Zukorlić:

Nije to jedina izjava gospodina Radulovića koju je dao protiv Islamske
zajednice. On je na nekim elektronskim medijima takoðe davao vrlo
tendenciozne izjave. On pokušava da kritikuje Islamsku zajednicu da ona
ima veze sa nekakvim nacionalnim projektima. U toj kritici on osporava
vezu sa našim reisom Mustafom ef. Cerićem zato što je on protiv
Republike Srpske, a zatim brani Republiku Srpsku kako ona nije
genocidna tvorevina nego neka prava dobra tvorevina. Znači, zašta nas
trenutno želi optužiti neosnovano, on upravo radi to potpuno
neovlašćeno kao činovnik Ministarstva vjera. Prema tome, mi ćemo i
zvanično uputiti protestno pismo ministru vjera i vrhu države za
ponašanje gospodina Radulovića. Vjerovatno gospodin Radulović u ustima
osjeća gorak ukus zašto mu je promaklo u Zakonu da dozvoli da bude
jedinstvena Islamska zajednica jer je on bio jedan od autora Zakona.
Prema tome, da se tada sjetio šta se može desiti, on bi ostavio kopče
za razbijanje Islamske zajednice koje bi imale dobru utemeljenost. I
sada on ima problem da pojasni kako taj Zakon ima osnova da se Islamska
zajednica razbija. Osim toga, gospodin Radulović apsolutno nema pravo
da govori o tome kakva treba da bude Islamska zajednica. On je prvo
nemusliman i da ima elementarne oblike pristojnosti ne bi trebao da
govori kakva Islamska zajednica treba da bude. Zamislite da sada ja
govorim kakva treba da bude organizovana Srpska pravoslavna crkva i
kome ona treba da služi. On i da o tome išta zna, a ne zna ništa, iz
elementarne duhovne pristojnosti ne bi trebao ništa da kaže.

Mobilizacija srpskih emocija
BOŠNJACI.net: Šta još režim u Beogradu prepoznaje kao smetnju u kontekstu odnosa sa Sarajevom?

Muamer ef. Zukorlić:

Ja lično mislim da to prvo zna sam Beograd. Ovo funkcioniše 14 godina i
ako za svo ovo vrijeme nije bilo niti jednog akta ili gesta koji bi bio
na račun države Srbije, zašto bi to bio problem u budućnosti. Mislim da
je to sada vještački isforsirano pitanje. Prvo od strane ove hajdučke
družine koja je pokušala da izvrši puč, a zaigrala je na emocije
srpskog stanovništva da bi se dobio jeftini patriotski poen. Tu je
osnovni uzrok. Mislim da to ne bi moglo da bude prihvaćeno od strane
intelektualne srpske elite, ali i obične javnosti, zato što je njihova
logika osnivanja Srpske pravoslavne crkve prekogranična i poznato je da
je sjedište, duhovno i administrativno, Srpske pravoslavne crkve u
Beogradu i za vjernike u Bosni, Hrvatskoj i širom svijeta i to niko ne
osporava. Zato oni imaju potpuno pripremljenu logiku da prihvate tu
prekograničnost jer ovdje se radi na tome, kako sam rekao, da se
mobilišu srpske emocije i da se profitira na svim zločinima koji su se
desili, kao i negativnim emocijama zbog rata u Bosni. Kada kažu da neko
hoće vezu sa Sarajevom to treba da izazove negativne konotacije kod
pravoslovnog življa u Srbiji. 
To je izdajnička logika tipa: „Daj da se
dodvorim onom drugom jer sam prodao sopstvene interese.“ Ja mislim da
će Srbi shvatiti da onaj ko je izdao svoj rod, svoju vjeru, ne može
biti od koristi ni njima, jer on će sto puta njih da izda kao što je
izdao svoje. Ja mislim da je to srpski narod shvatio, ali pojedinci
tipa gospodina Radulovića pokušavaju iz toga da izvuku neku
argumentaciju jer je strašno teško braniti neki drugi stav osim ovog
našeg koji je izuzetno temeljan na duhovnim i zakonskim osnovama. S
druge strane, svaki iole rasterećen posmatrač će da ima u vidu dvije
činjenice. Kada bi mi imali bilo kakve secesionističke aspiracije u
Sandžaku, zašto bismo pravili jedinstvenu Islamsku zajednicu u Srbiji.
Zar nam ne bi bio interes da zadržimo samo Islamsku zajednicu na nivou
Sandžaka, jer ako hoćete secesiju zašto se kopčate sa Suboticom, zašto
sa Preševom, Beogradom… Znači ne treba neka velika pamet da se to
zaključi. Drugo: da smo htjeli, takoðe, da pravimo službe koje bi bile
servis nekoj secesiji zašto bismo pravili Internacionalni univerzitet
sa departmanima u Beogradu, Nišu, Pančevu i Subotici. Zar nam nije bio
u interesu neki jedinstveni sandžački univerzitet.
 
Prema tome, svi oni
znaju, zna srpska javnost, da ovdje nisu u pitanju secesionističke
veze. Naprotiv, projekt jedinstvene Islamske zajednice u Srbiji sa
sjedištem u Novom Pazaru i projekt Internacionalnog univerziteta su dva
važna integristička projekta i mislim da je to i najvećim
nacionalističkim jastrebovima u Beogradu jasno. Ali tu se želi samo
profitirati u cilju slabljenja tih institucija i njihovog eventualnog
stavljanja pod kontrolu. Sva ta priča politizacije u pravcu Novi
Pazar-Sarajevo sa primjesama eventualne secesije i ugrožavanja
državnosti Srbije na ovoj teritoriji, potpuno je besmislena.
Banda i institucija
BOŠNJACI.net: Uvaženi Muftija, trenutna situacija je baš komplikovana. Gdje je rješenje u svemu ovome?

Muamer ef. Zukorlić:
Ja
sam već dao dio odgovora. Prvo uslov je poštivanje Zakona, a drugi
uslov je poštivanje normativnih akata Islamske zajednice. U ovom drugom
dijelu, iako ne žurimo, ipak se krećemo naprijed. Prema tome, prvi
korak je bio da je dat period za pokajanje ljudima koji su
zloupotrijebljeni, ili prevareni, ili ucijenjeni dali potpis na
aktivnosti koje su se desile i on je dao izuzetne rezultate. Znači, od
29 imama koji su potpisali već imamo 19 koju su se povratili. Znači,
apsolutna većina se vratila, što smatramo izuzetnim uspjehom. Uglavnom
su se vratili ljudi, kao što sam već rekao, prevareni ili ucijenjeni,
jer zaista je tu bilo raznih oblika prevara, raznih oblika pritisaka i
većina njih je to priznala. Ko je tvrdo tkivo koje je ostalo? Ostali su
regrutovani udbaši od ranije i ljudi koju su primili mito jer je tu u
opticaju bio veliki novac, tako da oni koju su uzeli pare sada su ih
djelimično potrošili i nemaju da ih vrate, pa su oni sada
najtvrdokorniji. Ali oni su sada spali na izuzetno mali broj. Dakle,
onaj koji ne prihvati povratak, odnosno pokajanje, bit će predmetom
Disciplinskog vijeća jer mi nismo prosto banda kao oni već legalna
institucija. Niti žurimo niti radimo stvari preko koljena. Dakle, bit
će predmet Disciplinskog vijeća i onako kako taj organ odluči postupit
će se tako.

BOŠNJACI.net: Da li možemo reći da grupa koju predvodi Adem ef. Zilkić ima karakter udruženja graðana?
Muamer ef. Zukorlić:
Oni
za sada nisu ni to. Oni bi zaista mogli tako da funkcionišu, ali bi
morali da krenu drugom pravnom procedurom. Postoji mogućnost i
formiranja novih vjerskih zajednica po Zakonu, ali u tom slučaju nisu
tradicionalna Islamska zajednica i ne postoji mogućnost njihove
legalizacije.

BOŠNJACI.net: Na kraju, šta vjernicima u Srbiji, a posebno u Sandžaku, poručujete?
Muamer ef. Zukorlić:

Prvo želim da se zahvalim muslimanima u Srbiji i Sandžaku zato što su
pokazali u ovom teškom trenutku, u okolnostima teške zavjere protiv
Islamske zajednice, visoku svijest. Nisi bili prevareni i uprkos svemu
nisu bili čak ni uplašeni jer je bilo izuzetno teško. To je nešto što
me čini posebno sretnim i što mi još jednom ovjerava sav trud koji
ulažemo svih ovih godina da tako nastavimo jer ovaj narod zaslužuje da
se još uloži u institucije koje će biti od koristi za njega. Očekujem
da muslimani sa tom sviješću nastoje da prepoznaju original od
falsifikata i da se zarad budućnosti svoje i svoje djece opredjeljuju
za original kao to što već čine. Jer falsifikat je prevara i on sigurno
ne treba nikome.
BOŠNJACI.net: Hvala vam lijepo. 

http://www.bosnjaci.net/aktuelnosti.php?id=344&polje=interview