Strani kapital zaobišao Novi Pazar

ImageLokalna preduzeća propala

Enes Halilović, BLIC 
NOVI PAZAR – Prošlo je već sedam godina od demokratskih promena, a
u privredu Novog Pazara nisu stigle strane investicije. Nedavno je
američka firma iz Minesote kupila JKP „Čistoća“, prošle nedelje je
izraelska firma kupila prevozno preduzeće „Sandžaktrans“, ali još uvek
nema investicija u fabrike sa proizvodnim pogonima.
 

Direktor privatne firme „Prima kop“ Ratomir Filipović smatra da je
glavni razlog zbog koga strane investicije nisu ušle u novopazarsku
privredu činjenica da su lokalna društvena preduzeća uglavnom uništena
tokom devedesetih godina.
– Ta preduzeća su zbog nebrige postala neinteresantna ozbiljnim
ulagačima. Drugi razlog je nestabilna politička situacija, jer stranci
žele da ulože novac u mirno područje – kaže Filipović. Prema njegovim
rečima, društvena preduzeća su ostala bez najboljih kadrova u minulim
godinama pa je i to razlog što nisu interesantna stranim ulagačima.
– Svi koji su bili iole sposobni otvorili su privatna preduzeća,
njihovim odlaskom iz društvenih firmi nastala je praznina – kaže
Filipović. Oko 24.000 graðana u Novom Pazaru traži posao, a prosečna
plata zaposlenih je svega 17.000 dinara. Kriza je vidljiva na svakom
koraku i osnivanje jedne strane fabrike koja bi uposlila nekoliko
stotina radnika popravilo bi lošu ekonomsku situaciju. Strane fabrike
nikle su za poslednjih sedam godina širom zemlje, a Novi Pazar je ostao
na rubu interesovanja.
– Inðija je stranim ulagačima dala zemljište za bagatelnu cenu i brze
dozvole, pa je za samo tri poslednje godine u taj grad došlo više od
300 miliona evra direktnih investicija. Kod nas dolaze samo donacije, a
od njih se ne živi – smatra direktor Unije privatnika „2001“ Muzafer
Dragolovčanin i dodaje da strani kapital ulazi u privredu bezbednog i
nekorumpiranog područja.
– Nažalost, za ovih sedam godina u kojima smo očekivali nicanje stranih
fabrika, broj nezaposlenih uvećao se za desetak hiljada, a i mnoge mini
fabrike naših proizvoðača nisu izdržale nove tržišne uslove i novu
konkurenciju – kaže Dragolovčanin. Član Opštinskog veća i biznismen
Mirsad Jandrić smatra da pored političke nestabilnosti i loše
infrastukture postoji još sijaset razloga zbog kojih je strani kapital
zaobišao novopazarsku privredu.
– Novi Pazar nema železnicu, još uvek nije gasifikovan, električna
instalacija nije kvalitetno uraðena pa je problem za svaki novi pogon
kako će dobiti odgovarajući strujni napon, a veliki problem je i to što
nema kvalitetne i edukovane radne snage koja bi mogla da postigne
evropski standard proizvoda – kaže Jandrić. Novi Pazar čeka neko bolje
vreme u kome će postati interesantan stranim ulagačima, ali će tada
biti mnogo teže probiti se na tržišta koja su mnogi već sada osvojili
kvalitetnim proizvodima.