Pismo Ministru pravde u Vladi Republike Srbije

ImageMINISTAR PRAVDE U
VLADI REPUBLIKE SRBIJE

G. Dušan Petrović

Poštovani

Imam neprijatnu
ulogu obavijetiti Vas da je stanje u novopazarskom tužilaštvu, kako okružnom
tako i opštinskom, izuzetno loše. Glavni krivac za takvo stanje je nesumnjivo
okružni tužilac Salih Karišik koji se na tužilačkim pozicijama nalazi više
decenija. Očito je da se okružni tužilac na svojoj poziciji tako dugo održao baš
zahvaljujući neprincipijelnom odnosu prema svom poslu, a prije svega vodeći računa
da se ne zamjeri opštinskom rukovodstvu i drugim mentorima u hijerarhiji političke
vlasti. Ako se uzme u obzir činjenica da je supruga g. Karišika zapošljena u opštinskoj
upravi, jasan je motiv ovakvog odnosa tužioca prema volji ovog dijela izvršne
vlasti.
U pozadini tenedencioznog i
neprofesionalnog odnosa okružnog tužioca stoji razlog prijateljskih odnosa
izvjesnog Ibrahima Fakovića, poznatog pod nadimkom Ibro Krnjo, inače lica koje
predstavlja ključ za sve značajne aktivnosti iz oblasti organizovanog kriminala
na području Novog Pazara, a posebno sumnjivih privatizacija koje u saradnji sa
opštinskom upravom i drugim faktorima vlasti posljednjih godina realizuje.
Obzirom da je Sulejman Ugljanin kao
predsjednik Opštine glavni organizator pokušaja razbijanja Islamske zajednice,
a pomenuti Faković glavni finansijer tih aktivnosti, ukazuje zašto se okružni
tužilac nekorektno i tendenciozno ophodi u svim predmetima vezanim za Islamsku
zajednicu. Način na koji se tužilac ophodio prema napadima grupe aktivista
Sulejmana Ugljanina na Altun alem džamiju, koji su tom prilikom iz vatrenog oružja
ranili jednog uposlenika Islamske zajednice, prevršio je svaku mjeru.

Naime, tužilac je još prilikom uviðaja
na licu mjesta dao sebi za pravo da daje komentare, pravdajući napadače,
prikazujući time neobjektivnost u svom poslu, a odmah potom je nastojao
usmjeriti istragu kao da su vjernici u dvorištu džamije sami sebe povrijedili.
Indikativno je da je Tužilaštvo pokrenulo krivične prijave protiv nekoliko lica
koja su se u vrijeme napada nalazila u dvorištu džamije pod optužbom da su u
rukama držala predmete radi učestvovanja u tuči. Sa svih raspoloživih snimaka
jasno se vidi da su zid džamijskog dvorišta i ulazna kapija razdvajali napadače
sa ulice od napadnutih u dvorištu džamije, tako da nije moglo doći do tuče,
zbog čega je protiv ovih ljudi podignuta krivična prijava. Ovo jasno govori da
se iza krivične prijave kriju neke druge namjere, a ne procesuiranje krivične
odgovornosti koja ne postoji.

Ovo je samo jedan
primjer ovakvog ponašanja tužioca koji očito u ovakvim poslovima u
novopazarskom tužilaštvu nije sam.
Zato Vas molimo da hitno pošaljete
jednog od pomoćnika republičkog tužioca kako bi izvršio uvid u ispravnost
djelovanja okružnog tužioca i njegovih pojedinih saradnika.
Od Vas očekujemo da razumijete
hitnost rješavanja ovog problema kako bi se spriječile poljedice po opšte
stanje u Novom Pazaru.

S poštovanjem.

 

Dostavljeno:                                                                                                               Zamjenik predsjednika

– Naslovu
– Opštinskom i okružnom
tužilaštvu u Novom Pazaru                                                 Dr. Mevlud ef. Dudić
– Ministarstvu
vjera
– OEBS-u
– Medijima