FRAGMENTE NGA JETA E SAHABEVE

Image SEID IBNU AMIR EL- XHUMEHIJ


Seid ibnu Amir El- Xhumehij është njeri që bleu ahiretin me dynja dhe preferoi
Allahun dhe Pejgamberin e Tij mbi çdo kënd tjetër”.

           
Historianët

      I riu Seid ibnu Amir El-Xhumehij ishte
prej atyre mijërave që kishin dalë në vendin e quajtur “ Ten’im” jo larg Mekës
, me ftesën e parisë kurejshite që të jenë dëshmitarë të ekzekutimit me vdekje
të HUBEJB IBNU ADIJJIT , njërit prej sahabëve të Muhammedit a.s. cilin e kishin
zënë tradhtisht kurejshitët .

            Fuqia e tij e pafrenueshme rinore i
kishte mundësuar të depërtojë në mesin e turmës , derisa arriti paria e
Kurejshit  ku ishte Ebu Sufjan ibnu Harb
, Safvan ibnu Umejje e shumë të tjerë të cilët shkonin në krye të kolonës .

            Kjo i bëri të mundur që ta shohë
robin e kurejshitëve të lidhur në pranga , ndërsa turma e grave , fëmijëve dhe
e të rinjve e shtynin në drejtim të she shit të ekzekutimit (trekëmbëshit).
Këtë e bënin në shenjë hakmarrjeje ndaj Muhammedit a.s. për të vrarët e tyre në
betejën e Bedrit.

            Kur turma e madhe arriti me robin e
saj në vendin e caktuar për ekzekutimin e tij , i riu Seid ibnu Amir el-
Xhumehij qëndroi me shtatin e tij të hedhur duke e soditur Hubejbin se si e
çonin te trekëmbëshi , ku edhe ia zgjidhën prangat. Atëherë u dëgjuazëri i tij
i fuqishëm dhe i qetë në mesin e ulurimave të grave dhe të fëmijëve duke thënë:

           
Nëse dëshironi më lejoni t’i fali dy reqate para se të më ekzekutoni!”.

            Pastaj e pa Hubejbin se si u kthye kah
Qabeja dhe i fali dy reqate. Oh sa bukur i fali dhe sa mirë i kompletoi!
            Pastaj e pa se si iu kthye parisë së
popullit duke u thënë:
            Betohem
në Allahun se sikur të mos kishit menduar se po e zgjati namazin nga frika prej
vdekjes , do të isha falur më gjatë!.”

            Më vonë e pa me dy sytë e vet se si
populli e masakronte Hubejbin për së gjalli duke ia prerë një nga një gjurmët e
trupit e duke e pyetur:
            “ A dëshiron që Muhammedi të jetë në
vendin tënd e ti të shpëtosh
?!”
Derisa gjaku
shkonte si rrëke prej trupit të tij , Hubejbi përgjigjej:

Betohem në Allahun se nuk do të dëshiroja të
jem i qetë me gruan dhe fëmijët e mi nëse Muhammedi a.s. therret , qoftë edhe
nga vetëm një therrë.”

Kur i dëgjuan
këto përgjigje prej tij , të pranishmit i ngritën duart e tyre dhe brohoritën
me zë të lartë: Mbyteni mbyteni!!!

Pastaj Seid ibnu
Amiri e pa Hubejbin se si e ngritte shikin e tij nga qielli e ai ishte mbi
dërrasën e ekzekutimit dhe lutej duke thënë:

O Zoti im , mbyti ata që të gjithë dhe mos
e përjashto asnjë!”.
Pastaj dha shpirt e në trupin e tij nuk mundë numëroheshintë
rënat e shpatave dhe të goditurat e shtizave.

Kurejshitët u
kthyen në Mekke dhe në rrëmujën e ndodhivetë reja harruan trupin e Hubejbit dhe
vrasjen e tij.

Mirëpo , djaloshi
i ri Seid ibnu Amir el- Xhumehij asnjëherë nuk e hoqi nga Mendja Hudejbin.

Hija e tij i
paraqitej në ëndërr kur ai flinte e kur ishte zgjuar ai e shihte hijen e tij.
Gjithnjë e kishte parasysh fotografinë e tij duke i falur ato dy reqate të
cilat i fali në qetësi , ndonëse ishte para dërrasës së varjesdhe gjithnjë i
dukej se po e dëgjon zërin e tij kur ai i lutej kundër kurejshitëve dhe kishte
frikë se se mos do ta godasë rrufeja apo diçka tjetër nga qielli.

Rasti i Hubejbit
e mësoi Seidin për atë që më parë nuk e dinte. Mësoi se jeta e vërtetë është
besim dhe luftë dhe për besimin dhe bindjen tënde vlen të luftosh deri në
vdekje.

Mësoi po ashtu se
besimi i fortë bënë çudira dhe mrekullia.

Seidi mësoi po
ashtu se njeriu të cilin aq shumë e donin sahatet e tij , patjetër duhet të
jetë Pejgamber i përkrahur nga Qielli.

Kur i pa dhe i
kuptoi të gjitha këto , Allahu xh.sh., ia hapi zemrën për Islam. Në një rast ,
derisa ndodhej në një tubim të madh , ai u ngrit dhe e shpalli distancimin nga
mëkatet e kurejshitëve , duke i braktisur idilet dhe besëtytnitë e injorancës
së tyre dhe e shpalli haptazi se ai e pranoi fenë Islame.

Marrë nga libri “Fragmente nga jeta e sabaheve
të autorit dr. Abdurrahman Rafet El-Basha”
Përzgjodhi :

Jahja Ahmeti