Istina o valentinskoj pojavi

ImageMnogi s pravom smatraju da je “Dan zaljubljenih” još jedna od
zapadnjačkih komercijaliziranih napasti koja potiče iz SAD i Evrope •
Valentin je bio kršćanski svećenik koji je živio u 3. stoljeću u
Rimskom carstvu, te bio kažnjen smrću radi nepoštivanja carevog dekreta
o zabrani sklapanja brakova, a Trifun je svećenik kojeg pravoslavci
smatraju “zaštitnikom ljubavi i djevojaka” • “Ko u ovu našu vjeru unese
nešto što nije od nje, to je odbačeno.” (hadis) •

Valentinovo je tzv. “Dan zaljubljenih” i prilika da se na tezgama,
nakon novogodišnjih i ostalih blagdanskih izdataka, ponovo kupi pokoja
džidža “Made in China”, plišani medo, ruža i sl. Svi izlozi su okićeni
crvenom bojom, dućani su prepuni malim i velikim srcima (s nogama i bez
nogu), plišanim hajvančićima telećeg pogleda, bombonijerama,
čokoladicama.. itd. Vrijeme je da se istroše svi oni koji su
zaljubljeni i da na tome zarade svi oni kojima pamet ide ispred srca.
Poruka je – ljubav se mjeri onim što kupiš.
Meðutim, kada i kako je nastao ovaj dan? Zašto muslimani ne slave  i ne
obilježavaju 14. februar? Podsjetit ćemo vas na neka od tumačenja o
čemu se tu zapravo radi i koji su istinski korijeni ovog
“kršćansko-pravoslavno-paganskog” blagdana.

Korijeni valentinskog blagdana

Valentinovo je naziv za Dan Valentinove smrti koji se obilježava 14.
februara svake godine. Navodi se da je praznik izvorno paganski, te da
njegove arhaične komponente kasnije preuzima kršćanstvo legendom o
svećeniku Valentinu. Postoje razna objašnjenja o nastanku ovog
blagdana, a većina njih povezana je sa imenom Valentin. Prema legendi,
Valentin je bio svećenik koji je živio u 3. stoljeću u Rimskom carstvu.
Tada je na vlasti bio car Claudius II, koji je zaključio da su
neoženjeni muškarci puno bolji vojnici od onih koji imaju supruge i
djecu. Stoga je car zabranio da se mladi muškarci žene. Ovu su odluku
poštivali svi svećenici, ali Valentin se nije sa time slagao i potajno
je nastavio vjenčavati mlade ljude. Kada je car otkrio što je Valentin
učinio, naredio je da ga se pogubi. Valentin je pogubljen na dan 14.
februara. Nedugo nakon njegove smrti proglašen je svecem, a papa
Gelasius je godine 496. proglasio 14. februar danom Valentina,
“zaštitnika zaljubljenih.”
S druge strane, pravoslavci uporedo sa 14. februarom, Danom Valentinove
smrti slave i sjećanje na njihovog svećenika Trifuna kojeg smatraju –
“zaštitnikom ljubavi”. Oni vjeruju da je svećenik Trifun bio zaštitnik
ljubavi i djevojaka koji je radi ubistva osuðen na Božiju kaznu
odrubljenjem glave 250. godine.

Razbuktajte strast za Valentinovo?!

Mnogo je reklama koje govore o tome kako treba razbuktati strasti za
Valentinovo, odvojiti nekoliko dana samo za sebe i partnera/icu,
udaljiti se od svakodnevne kolotečine i uživati jednostavno jedno u
drugome i u svemu što “zaljubljene” okružuje. Jedan od mnogih primjera
“razbuktalih strasti” u svijetu na taj dan jesu Filipini gdje su
gradonačelnik Manile i njegova supruga uoči Valentinova 2004. god.
javno predvodili nadmetanje u simultanom ljubljenju parova. U ovoj
manifestaciji je učestvovalo pet hiljada parova, potukavši tako rekord
postavljen u Santjagu, Čileu. U Indiji, “Dan zaljubljenih”, takoðer,
predstavlja veliki dogaðaj. Ali, neke militantne hinduističke grupe
zabranile su prodavnicama da prodaju prigodne čestitke i upozorili su
parove da će im nagaraviti lica ako se budu neprimjereno ponašali.
U Saudijskoj Arabiji ulema je složna da je proslavljanje i
obilježavanje tog datuma bid’at (novotarija) koje se treba kloniti jer
vodi ka zabludi i stranputici. Stalni članovi saudijskog Vijeća za
naučno istraživanje i fetve pri Generalnom povjerenstvu komiteta uleme
Saudijske Arabije su jednoglasni da obilježavanje tog datuma
predstavlja grijeh, te da se muslimani trebaju čvrsto držati Allahove
upute izbjegavajući sve ono što vodi zabludi i Njegovoj srdžbi. Oni
ističu da muslimani kroz Kur’an Časni i Sunnet Vjerovjesnika, s.a.v.s.,
obilježavaju i proslavljaju svoja dva blagdana: Ramazanski bajram i
Kurban bajram.
Islamska stranka u Kuvajtu je 2000. god. zatražila od vlade da poduzme
hitne korake zabrane prodaje onim lokalnim trgovinama koje obilježavaju
i prodaju na taj dan. U obrazloženju se navodi da ta pojava predstavlja
“uvoznu zapadnu ideju koja ima za cilj podsticanje nezakonitih odnosa
izmeðu muškaraca i žena.”
Allah, dž.š., u ajetima opisuje one koji slijede svoje strasti pa veli:
“Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za
strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi
strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah, doista, neće ukazati na pravi
put narodu koji sam sebi nepravdu čini.” (Al-Qasa, 50.) “Zar je onaj
koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim
čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?”
(Muhammed,14.)
Islam je vjera iskrene i istinite ljubavi koja se zasniva na svemu
onome što je lijepo i pravedno. Postoje razni oblici iskazivanja
ljubavi koji su vjerski dozvoljeni, dok sa druge strane ima i onih
oblika koji nisu dozvoljeni. Prvenstveno najveću ljubav koju čovjek
treba osjećati i iskazivati jeste prema Allahu, dž.š., Njegovom
poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., ashabima, tabi’inima..itd.
Din-i-islam zabranjuje imitiranje i oponašanje zapadnjačkih tradicija i
običaja kao što je slučaj sa obilježavanjem kršćanskog blagdana
Valentinova dajući mu prikriveni naziv “Dan zaljubljenih”.
Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisima kaže: “Ko u ovu našu vjeru unese
nešto što nije od nje, to je odbačeno.” (bilježe Buharija i Muslim)
“Čuvajte se novina u vjeri, jer svaka novina je novotarija (bid’at), a svaka novotarija je zabluda i stranputica.”

Ljubav u ime Allaha

Islam je vjera iskrene i istinite ljubavi koja se zasniva na svemu
onome što je lijepo i pravedno. Postoje razni oblici iskazivanja
ljubavi koji su vjerski dozvoljeni, dok sa druge strane ima i onih
oblika koji nisu dozvoljeni. Prvenstveno najveću ljubav koju čovjek
treba osjećati i iskazivati jeste prema Allahu, dž.š., Njegovom
poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., ashabima, tabi’inima..itd. Jedno od
Allahovih lijepih imena je El-Vedud, što znači: Onaj Koji voli i Koji
je najdostojniji ljubavi i prijateljstva. Jednom prilikom je
Vjerovjesnik, s.a.v.s., opisujući one koji se vole u ime Allaha, rekao:
“Meðu Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni vjerovjesnici ni
šehidi, kojima će na Sudnjem danu bez zlobe zavidjeti i vjerovjesnici i
šehidi, zbog položaja na koji ih je Allah uzdigao.” Prisutni rekoše:
“Božiji Poslaniče, obavijesti nas ko su oni.” On reče: “To su oni koji
su se u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva voljeli, a nisu ni u
kakvoj rodbinskoj vezi, niti jedni od drugih imaju neke imovinske
koristi. Tako mi Allaha, zaista su njihova lica svjetlo i ispod njih
je, zaista, svjetlo. Neće strahovati kada svijet bude strahovao, niti
će tugovati kada svijet bude tugovao.” Onda je Poslanik, s.a.v.s.,
proučio slijedeći ajet: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne
tuguju Allahovi štićenici.” (Junus, 62.) Vjera nas uči da je brak
jedini dopustivi odnos ljubavi koji bi trebao postojati izmeðu muškarca
i žene. Brakom se ostvaruju mnogi pozitivni i korisni interesi: čuvanje
od haram odnosa, odgajanje zdravog potomstva, duševna ravnoteža i
smirenost, jačanje i izgradnja odnosa koji počivaju na ljubavi i
meðusobnom uvažavanju, te se brak smatra sredstvom za rješavanje
problema izopačenosti, razvrata, poroka i duševnih trauma.
Šejh Dželaluddin er-Rumi, spominjući fenomen ljubavi kako ga on
doživljava, navodi riječima: “Ljubav pretvara gorko u slatko, zemlju u
prašinu, mutno u najčišće, bol u ozdravljenje, tamnicu u bujnu bašču,
bolest u blagodat, ugnjetavanje u milost. Ona smekšava željezo, topi
stijenu, oživljava umrtvljenog, čini roba još crnjim…”

Zašto NE Valentinovu?

Neko je jednom naveo par odličnih razloga zbog kojih bismo svi trebali
biti protivnici obilježavanja Valentinova. Pored vjerskih, tu se navodi
licemjerje koje vlada na taj dan kad se svi pretvaraju da su amanillahi
zaljubljeni, meðusobno se daruju i to samo JEDAN dan, kada se glumi da
je sve u redu… a onda kada doðe 15. februar i ostali dani – nestane
ljubav, poštivanje, uvažavanje.. itd.

Marketinški trikovi i to sve iz razloga da ljudi pokupuju i potroše što
više novca na svakojake čokoladice, bombonijere, nakit, donji veš
(zamišljajući se kao model idealnog tijela sa blještavo bijelim
zubima).. Primjer jednog takvog trika i profita je prošlomjesečna
najava jednog od najvećih američkih proizvoðača čokolade Hershey, koji
je uoči Valentinova obznanio poskupljenja čokoladnih proizvoda. Kažu da
je poskupljenje opravdano zbog rastućih troškova sirovina. U Hersheyu
se pravdaju da su podložniji poskupljenjima mlijeka i kakaovca od svoje
konkurencije, Marsa i Nestlea, jer proizvode kvalitetniju čokoladu.

Materijalizam, i to recimo kada se konstantno forsira dužnost kupovine,
koliko će se potrošiti na večeru i poklon,  kao što je primjer u
Britaniji gdje godišnje bude potrošeno četiri milijarde dolara na
čestitke, crvene ruže i večere uz svijeću, koje, uprkos jednakosti
polova, uglavnom plaćaju muškarci. Žene, sa svoje strane, odlučno
vrebaju muškarce čekajući koga da “ogule” za Valentinovo. Sve je
spremno – komercijalizacija je potpuna!

Abdulkadir Indžić – PREPOROD.COM