Podjela mesa

Danas je podijeljeno 250 kg kurbanskog mesa za potrebe Doma zdravlja u Rožaje. Prema riječima šefa kuhinje Nazifa Salihovića, ovo je redovna mjesečna podjela za ovu ustanovu. Inače, meso iz hladnjača Medrese namijenjeno je prventveno ishrani učenika ove škole, a potom za ishranu ugroženih kategorija graðana, humanitarnih i zdravstvenih ustanova.