Danas se bavimo posljedicama, a ne uzrocima!

ImageKaže za "Preporod" Sulejman-ef. Efendić, glavni imam Medžlisa IZ
Zavidovići ukazujući na način pristupa problemima s kojima se suočava
naše društvo, posebice kada su u pitanju mlad

PREPOROD: Završena je godišnja skupština Medžlisa IZ Zavidovići, šta
biste vi Sulejman-ef. mogli općenito reći, koja je Vaša ocjena stanja
na području koje predvodite kao glavni imam?

Efendić: Da bi se, koliko toliko, mogla imati slika stanja islama i
muslimana na području Medžlisa IZ Zavidovići, potrebno je vratiti se ne
tako daleko u prošlost, u vrijeme 1960-tih godina prošlog vijeka, kada
je prvi puta formiran Odbor IZ Zavidovići. Do tada su džemati ovog
područja bili rubni džemati odbora IZ Žepča, Maglaja ili Puračića. Zato
se ovdje ne može govoriti o nekoj autohtonoj tradiciji na koju se može
nasloniti sadašnje administrativno stanje. Tako recimo do 1990. godine
nije bilo beš-vakta ni u jednom džematu. Mukabele su učene rijetko, a
i’tikaf je bio nepoznat, dok su se kurbani rijetko klali. Zbog
razuðenosti džemata i rijetke naseljenosti, oskudijevalo se u vjerskim
objektima. U petnaestak džemata klanjane su džume, teravije, poneki
namaz uoči petka i ponedjeljka i izvoðena je mektepska nastava. Danas
je stanje znatno drugačije. Medžlis IZ Zavidovići čini 25 džemata sa
toliko džamija i još toliko mesdžida. Skoro svi džemati i dalje ponešto
grade. Tako da je u izgradnji oko 27 objekata: džamija, mesdžida,
imamskih stanova i gasulhana. Sve što je izgraðeno ili što se trenutno
gradi, gradi se vlastitim sredstvima. Naš ponos, što je kroz prošlost
bio naš hendikep i nedosanjani san mnogih, jeste gradnja Gradske
džamije koja je jedna od reprezentativnijih džamija u Bosni i
Hercegovini, jer je izgraðena isključivo vlastitim sredstvima i radom.
Čak, za nju nije postavljena niti i jedna sergija.

Gradska džamija promijenila Zavidoviće

PREPOROD: Kako mislite, nije postavljena ni jedna sergija?
Efendić: Nije postavljena ni jedna sergija na području Medžlisa IZ
Zavidovići, niti ovdje, niti bilo gdje. Isključivo je napravljena
dobrovoljnim prilozima mještana Zavidovića. Njenom izgradnjom mnogo
toga se promijenilo. Stečeni su uslovi za normalno funkcioniranje
džemata i za mnoge druge sadržaje po čemu je prepoznatljiva. Medžlis IZ
nema vakufske imovine osim nešto zemlje po terenu i zgrade Medžlisa.
Tako se i u svim potrebama funckioniranja oslanja na vlastita sredstva,
koja su najvećim dijelom prilozi džematlija kada je gradnja u pitanju,
te članarine kao osnovnog izvora. Tako su danas, hvala Allahu, dž. š.,
osigurani potrebni uvjeti za normalan rad Islamske zajednice. Izvršni
odbor Medžlisa čine dokazane džematlije koje žele i hoće da daju svoj
puni doprinos u radu IZ. Organizaciono Medžlis IZ je kvalitetno ureðen.
Jedinstvena članarina i potpuna centralizacija sredstava djeluju već 10
godina, a u sklopu Medžlisa formirano je preduzeće za ukop i opremanje
umrlih “Rahmeh” koje je registrirano da funkcionira po svim zakonskim
normativima.

Uspješan rad sa omladinom

PREPOROD: Kako ste vi ovdje u Zavidovićima primili dešavanja oko
maloljetničke delikvencije i incidenata u glavnom gradu BiH? Kako ste
vi na to reagirali? Da li Vas je to zabrinulo i da li imate takvih
problema u vašem gradu?

Efendić: Naravno da nas je zabrinulo i neprijatno iznenadilo. Mi
pratimo kretanja i vidimo da se dešavaju te stvari koje nismo očekivali
u toj mjeri, ali s obzirom da smo mi manja sredina, to je ovdje manje
izraženo. Ovdje svako svakog zna, i svako na svakoga može utjecati. Na
kraju krajeva, uvijek se zna kad neko prolazi kroz Zavidoviće, čiji je!
Ko je… itd. Takvih stvari nema u tom obimu. Naravno ima delikvencije,
nisu Zavidovići neka izolovana sredina, ali ne u mjeri kao što je to u
većim sredinama. S druge strane, što je jako dobro, mi imamo vjeronauku
školama od kako je uvedena, čak i prije rata smo pomalo ušli u škole.
Recimo, imamo vjeronauku u srednjim školama koja je sada zastupljena
potpuno: 96 procenata djece pohaðaju vjeronauku. To je išlo od nekih 65
procenata prije 10-tak godina, i povećavalo se stalno, što govori da i
ti vjeroučitelji, odnosno profesori vjeronauke uspješno rade i to
dakako ima utjecaja.

PREPOROD: Koje su još aktivnosti zastupljene u radu sa omladinom?
Efendić: Postoje i druge aktivnosti s kojim preventivno djelujemo:
mektepska nastava koja u početku djecu usmjeri. Nadalje, ovdje uspješno
djeluje Omladinski krug već 11 godina i Kurs islama koji je ocijenjivan
redovno kao jedan od najboljih u BiH. S obzirom da sada u novoj džamiji
imamo bolje uvjete imamo druženja omladine po različitim segmentima i
sekcijama: horske i druge sekcije. Te djelatnosti su prilično uvezane,
recimo imam gradske džamije, Izet-ef. Čamdžić, profesor je i u
Gimnaziji, i to djeluje sihronizirano.

Ekonomija i duhovno stanje

PREPOROD: Možete li nam kazati da li se ekonomska situacija u ovom kraju odražava na duhovno stanje?
Efendić: Pa normalno, ekonomska situacija na području našeg Medžlisa je
dosta teška. Vi znate da  je industrijsko preduzeće Krivaja značilo
toliko, do mjere da: Krivaja jednako je Zavidovići! Većina je ljudi
prije rata radila u Krivaji. Poslije rata je drugačije i Krivaja je
danas u jako teškom stanju. Danas je tek trećina ili četvrtina
nekadašnjeg broja radnika uposleno u Krivaji, i to sa neredovnim i
malim plaćama što se odražava općenito na standard. Iz tih razloga
omladina odlazi trbuhom za kruhom, pa čak i stariji. To ne može ne
imati odraza na duhovno stanje i rad kompletno Islamske zajednice. Jer,
kad nemate u jednoj porodici zadovoljstva, osnovne uslove za život,
naravno da to ima odraza i na odgoj, a to je nerazdvojivo i proširuje
se i na IZ.

PREPOROD: Čuli smo primjedbe na Skupštini da je slabo stanje po pitanju medija, informiranosti i literature? Šta kažete na to?
Efendić: Ovo je vrijeme koje se može okarakterizirati kao vrijeme
velikih mogućnosti za čitanje i obrazovanje, ali isto je to vrijeme u
kojem se malo čita! Ili se malo čita, ili se ne čita ono što se treba
čitati… U takav se trend uklapa i ova islamska edicija i odnos prema
njoj. Broj čitalaca Preporoda je mali u odnosu na općinu Zavidovići. 
Mislim da bi trebao biti daleko veći, i mislim da se na tom planu može
više učiniti. Na tom planu zadatak je tu i stavili smo to u naše
smjernice za narednu godinu. Mogu ovdje pohvaliti Preporod, jer on
plijeni pažnju, a ljudi kojima doðe do ruku jednom, oni ga onda poslije
traže…

PREPOROD: Kakav je meðugraðanski odnos ovdje u Zavidovićima?
Efendić: Mi nemamo nikakvih problema  što se tiče odnosa meðu vjerskim
zajednicama. A ni meðu ljudima nema nikakvih problema po tom pitanju.
Bilo je povremeno meðureligijskih inicijativa i susreta gdje imamo
jedno lijepo razumijevanje.

PREPOROD: Kakav je odnos sa općinskom administracijom?
Efendić: Tradicionalno imamo jako dobre odnose. Te se administracije
mijenjaju, IZ ostaje. To posebno poslije izgradnje Gradske džamije gdje
smo imali jedno razumijevanje. Dali su nam podršku time što su sa svoje
strane ono što su trebali i uradili na vrijeme. Za nas je bila pomoć da
su nam na vrijeme dali dozvole da se to zemljište privede svrsi.

Naš najveći uspjeh: izgradnja džematske svijesti

PREPOROD: Iza vašeg rada je i  Vaša porodica, odgojli ste mlade i
uspješne ljude, danas ugledne akademske graðane i univerzitetske
radnike?

Efendić: U Islamskoj zajednici radim već 33 godine. U Zavidovićima sam
32 godine, samo sam jednu godinu radio van Zavidovića. Hvala Allahu dž.
š. ja imam dva sina koji su jako uspješni. Završili su visoke škole.
Danas su oba doktorandi, rade na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Neskromno je da ja govorim o svojoj djeci, ali to su djeca s kojima sam
zadovoljan i ponosan. Sada imam i snahe i dvoje unučadi, žive u
Sarajevu. Kao jedna smo porodica kad se sastanemo u Sarajevu ili u
Zavidovićima.

PREPOROD: Govorimo 33 godišnjem periodu, šta smatrate svojim najvećim uspjehom? A šta eventualnim propustom?
Efendić: Možda ću u ovom odgovoru biti neka vrsta izuzetka. Očekujete,
vjerovatno, da kažem, da je to velika Gradska džamija ili nekakav drugi
projekat – da su to moji najveći uspjesi. To jeste veliki uspjeh
Islamske zajednice! Ali, izgradnja jedne takve džamije je rezultat
sveukupnog ambijenta, odnosa, relacija i jedinstva džemata, te ako bi
trebao kazati šta je to što je najveći uspjeh u mom radu, naravno, ovo
ne prepisujem samo sebi, već svim svojim kolegama u radu, to bi bilo:
izgradnja i jačanje sistema unutar Islamske zajednice, a samim tim i
džematske svijesti kod džematlija. To je jedan uopćen odgovor, ali to
je moj najveći uspjeh.

PREPOROD: Dešavale su se turbulencije kada je u pitanju autoritet
Islamske zajednice, i dan danas se to aktualizira, kako ste se vi u tom
segmentu snašli i šta ste uradili?

Efendić: Naravno, bilo je problema koji su se usput rješavali. Naš
narod kaže kako je uvijek pametnije jutro nego noć. Treba sve spustiti
na zemlju i tome prići na opušteniji način. Treba zapamtiti: “Džemat će
uraditi džamiju, ma kakva ona bila, ako je džemat dobar!” A isto tako
nekad će se oko džamije džemat razjediniti. Imali smo mi tih problema
ali smo ih s Božijom pomoću riješavali i dovesti u jednu normalu, bar
jednog lijepog podnošenja i tolerancije. To više, rekao bih, ne
predstavlja veliki problem. Dakako, trebalo je puno strpljenja da danas
imamo jedinstvenu Islamsku zajednicu, jedinstvo imama, Izvršnog odbora
Medžlisa IZ i mislim, mogli ste to vidjeti na Skupštini, jedinstvo
džematlija. To mi je nešto najdraže, i kada sutra poðem u penziju,
mislim  da će mi to biti nešto što najviše cijenim u svom radu. Koliko
tu ima moga, to Allah Svevišnji zna!

Razgovarao: M. Kovač

www.preporod.com