Hadždž (1429. h.g./2008. godine)


Mešihat Islamske zajednice u Srbiji
Ured za hadždž i umru

Hadždž (1429. h.g./2008. godine)

 

Mešihat Islamske zajednice organizuje hadž autobusom i avionom.

Maršuta putovanja autobusom u odlasku i povratku je: Novi Pazar (Srbija), Bugarska, Turska, Sirija, Jordan i Saudijska Arabija.

Hadžijama je obezbijeðen prijevoz do Saudijske Arabije, prijevoz unutar Saudijske Arabije, vize, noćenje u hotelima tokom putovanja, smještaj u Mekki i Medini, ihrami, hadžijski kurban, ljekarske i vodičke usluge, vodič za hadždž, CD o hadždžu i hadžijske legitimacije.

Cijene:
Autobusom 1.980,00 € i avionom 2.470,00 €.
Upis za hadždž traje do 15.08.2008. god.

Prijave, uplate i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu za hadždž i umru ili na telefon: 020 329 313, fax: 020 329 312 i e-mail: uredzahadzdz@gmail.com