article placeholder

Hadždž (1429. h.g./2008. godine)

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji Ured za hadždž i umru Hadždž (1429. h.g./2008. godine)   Mešihat Islamske zajednice organizuje hadž autobusom i avionom. Maršuta putovanja autobusom...

Dr. Jusuf Kardavi o Hadzu I dio

Obredi hadždža nisu puki ritual, nego, hadždž, kao i svaki ibadet u islamu, ima svoj cilj i svoj hikmet, te onaj ko shvati smisao hadždža, ili bilo kojeg drugog ibadeta, može ga upotpuniti i tako...

Dr. Jusuf Kardavi o Hadzu II dio

Hadzdz kao svjetski islamski kongres Gledalac iz Amerike: Obavio sam hadždž prije dvije godine. Ono što me posebno zadivilo jeste, upravo, taj skup svih muslimana svijeta na jednome mjestu. Da li...
article placeholder

HADŽ – vidjeti okom, srcem i dušom

Napisao: Hamza Subašić  Poštovana braćo i cijenjen sestre! Danas ćemo, inša-Allah, govoriti o jednom od temelja Islama. Govorićemo o hadžu, jednom od mnogih vrsta i oblika ibadeta u Islamu....
article placeholder

TAJNE HADŽDŽA I POJAM SVETOG U ISLAMU

Hadždž filološki označava namjeru da se posjeti nešto što se veliča. Posmatrano sa aspekta Šerijata hadždž je stroga obaveza (farz) svakog vjernika da jedanput u životu posjeti odreðena mjesta...