Akademik Enes Karić profesor u Njemačkoj

ImageAkademski i pedagoški uspjeh prof. Enesa Karića već je odavno postao
poznat i izvan granica Bosne i Hercegovine. Posljednje u nizu akademsko
priznanje stiglo je iz Minhena u Njemačkoj. Naime, ovaj semestar prof.
Karić je angažiran na dvije visokoškolske naučne institucije u svojstvu
gostujućeg profesora.

Prof. Karić drži časove na Univerzitetu Ludwig Maximilian i na
Institutu za Bliski i Srednji istok, na odjelu za semitistiku i
arabistiku. Njegov predmet za ovaj semestar, koji traje do 12. februara
2009. je: THE ROLE OF THE QURAN IN ISLAMIC CULTURE.

Inauguralno predavanje prof. Karića, održano 20. oktobra 2008. godine, izazvalo je veliki interes akademske javnosti.

Budući je profesor Karić prije svega profesor Fakulteta islamskih
nauka u Sarajevu, on će u posjetama koje će upriličiti u toku ovoga
semestra, uz posjete svojoj porodici, držati predavanja i za studente
našeg Fakulteta.

Prof. Kariću iskrene čestite na ličnom uspjehu i na promociji Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u svijetu.