Reisu-l-ulema predvodi delegaciju muslimana na forumu u Vatikanu

ImageSarajevo, 4. novembar 2008. (MINA) – U okviru svjetske inicijative
"Zajednička riječ izmeðu nas i vas", koju su pokrenuli muslimanski
uglednici kao odgovor na predavanje Pape Benedikta XVI od od 13. 9.
2006. godine na Regensburškom univerzitetu, danas je u Rimu otvoren
prvi seminar Katoličko-muslimanskog foruma. Slični seminari su održani
na Jelskom (od 28. do 31. jula, 2008) i Kembridžskom univerzitetu (od
12. do 15. oktobra 2008. god.).

Posebnost susreta 24 muslimanska sa 24 katolička
teologa-intelektuaca je u činjenici da je ovo prvi susret gdje će
katolici i muslimani u otvorenom dijalogu razmijeniti mišljenja o
zajedničkim temama kao što su ljubav prema Bogu i ljubav prema susjedu.

Muslimansku delegaciju, koju čine istaknuti muslimanski autoriteti
današnjice, kao što sprof. Seyyid Husejn Nasr, dr. Abdul Hakim Murad
Winter, prof. Tariq Ramadan, na ovom povijesnom dijaloškom susretu
izmeðu katolika i muslimane u Vatikanu predvodi reisu-l-ulema dr.
Mustafa Cerić. Katoličku delegaciju predvodi H.E. kardinal Jean-Louis
Tauran, predsjednik Pontificijalnog vijeća za meðuvjerski dijalog, koji
je u svom pozdravnom govoru naglasio da "meðuvjerski dijalog nema
alternativu i zato je dužnost svakog razumnog i odgovornog čovjeka da
promiće duh dijaloga, posebno meðuvjerskog."

U odgovoru na pozdravnu riječ kardinala Tauranija, reisu-l-ulema Cerić je u ime muslimanske delegacije, izmeðu ostalog, rekao:

Vaša Eminencijo kardinal Jean-Loius Taurani,
Dragi prijatelji
,
Hvala
vam na lijepim riječima dobrodošlice. Osjećam se privilegovanim što vam
mogu na otvaranju prvog seminara Katoličko-muslimanskog foruma ovdje u
Vatikanu zahvaliti na pozivu i što mi je ukazana čast da vam u ime
muslimana uzvratim pozdravom mira i dobre volje. To je muslimanima
zapovjed posljednje Božije objave, Časnog Kur'ana: – Ako vas pozdrave
pozdravom dobre volje, uzvratite im na najbolji način. (Kur'an, 4:86).

Vaša Eminencijo,
Mi smo došli u Rim da vam
izrazimo dobru volju muslimana za mir i pravdu u svijetu. Došli smo
radi otvorenog i konstruktivnog dijaloga na principu "Zajedničke riječi
izmeðu nas i vas", a to je ljubav prema Uzvišenom Bogu i ljubav prema
komšiji-čovjeku (sva ljudska bića su naše komšije). Jer, onaj koji voli
Uzvišenog Boga, u drugom vidi biće kojeg je Bog želio da bude i zato ga
čovjek mora voljeti. Onaj koji istinski voli svog komšiju, svjestan je
samoga sebe. Jer, samo ako smo iskreni i ako djelujemo pošteno u našem
svakodnevnom odnosu sa komšijama, možemo tvrditi da pripadamo
ljudskosti, kao našem zajedničkom dobru. Naša duša je stvorena da
dijeli život sa drugima, jer mi smo stvoreni od zemlje i svi se zemlji
vraćamo.

Mi dijelimo mnogo toga – dijelimo vjeru u Jednoga Boga, koji nas je
sve stvorio od jedne duše (tvari), pa nas rasijao kao sjeme u bezbroj
ljudskih bića; mi dijelimo istog oca Adema i istu majku Havu (Evu); mi
dijelimo zrak kojeg udišemo i izlazak sunca kojeg vidimo svakog dana;
mi dijelimo Ibrahimovu tradiciju i Nuhovu laðu spasa; mi dijelimo
ljubav i poštovanje prema blagoslovljenoj Merjemi (Mariji), kao i prema
njezinom sinu Isa, a.s., (Isusu); mi djelimo istinita kazivanja o Musa,
a.s., i njegovom narodu; mi dijelomo radost našeg uspjeha i žalost
našeg neuspjeha; mi dijelimo zajednički strah i zajedničku nadu za mir
i pravdu u svijetu.

Mi vjerujemo da je naše vrijeme, vrijeme etike zajedništva, koja
treba da nas zauvijek spasi od kampova smrti, od fašizma,
anti-semitizma, holokausta, islamofobije, etničkog čišćenja i genocida.
Umjesto toga, mi hoćemo da se borimo za sretan život svakog čovjeka, za
slobodu svakog pojedinca, za jednakopravnost svih ljudi i naroda, za
demokratske vrijednosti i opći progres čovječanstva. Kao muslimani
dužni smo da razumijemo jasnu Božiju riječ – Kur'an i da slijedimo
lijep primjer Muhammeda, a.s., posljednjeg Allahovog poslanika, a to je
da živimo i širimo suživot i toleranciju uvijek i na svakom mjestu.

Vaša Eminencijo,
Dragi prijatelji,

Ovo je za
nas pravo mjesto da kažemo našim komšijama-kršćanima širom svijeta da
je islam vjera mira i da su muslimani miroljubivi ljudi. Svima bi već
trebalo biti jasno da predrasude o Časnom Kur'anu i neprimjereni govor
o Allahovim poslanicima od Adema preko Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa i
Muhammed, a.s., neće riješiti probleme droge, side, abortusa,
siromaštva, seksualne eksploatacije, zagaðenja prirodne okoline, mržnje
(hate-crime), ubojstva, samoubojstva i terorizma u svijetu. Rješenje za
ta i druga zla današnjice treba tražiti u ljubavi prema Uzvišenom Bogu
i ljubavi prema čovjeku-komšiji.

Uvjeren sam da smo svjesni da svijet prati ovaj naš susret dubre
volje i čeka da vidi kakvi će biti rezultati ovog prvog seminara
Katoličko-muslimanskog foruma u Vatikanu, što po mnogo čemu ima
povijesno značenje.

Nadam se da ćemo poslati poruku mira i nade za cijeli svijet sa
dovom (molitvom) Uzvišenom Bogu da svijet bude bolje i sigurnije mjesto
za življenje.

Na kraju, pozivam vas da se pridružite ovoj bosanskoj dovi (molitvi):
U ime Boga Milostivog, Samilosnog

Molimo Te Bože Svemogući,
Neka tuga postane nada!
Neka osveta bude pravda!
Neka majčina suza
Bude molitva:
Da se nikome nikada
Ne ponovi Srebrenica! Amin!

Prvi
seminar Katoličko-muslimanskog foruma u Rimu nastavlja rad sutra.
Očekuje da će Forum imati prijem kod Pape Benedikta XVI u četvrtak.