Pronaðeni temelji dvije nestale džamije

ImageAtik ili Sinan pašina džamija najstarija i najveća džamija u
Hercegovini i hadži Balina džamija u Brankovcu svjedoče blistavu i
turobnu mostarsku povijest. Džamije su rušili, treba li to naglašavati,
ljudi sa muslimanskim imenima pa čak i sa fesovima na glavama!

Prof. dr. Enver Imamović, na inicijtivu Medžlisa Islamske zajednice
Mostar okončao je arheološka istraživanja lokaliteta dvije od desetak
nestalih mostarskih džamija. Stručni tim predvoðen prof. Imamovićem je
krajem januara pronašao temelje Sinan-pašine džamije na Mejdanu i hadži
Baline džamije u Brankovcu.

Atik džamija je temelj Mostara

Značajno je spomenuti da je Sinan-pašina ili Atik džamija
najstarija u Mostaru izgraðena čak 1473.godine. Do nedavno je na ovom
lokalitetu, u neposrednoj blizini Doma Armije, bilo parkirališe i
deponija smeća. Atik džamija je prema gabaritima (13X18) bila najveća u
Mostaru i jedna od najvećih u BiH. „Sinan pašina džamija spada meðu
najveće džamije u Hercegovini. Izgradio je Sinan-beg, a kasnije
proširio Sinan-paša Borovinić. Porušena je 30. decembra 1949. godine.
Tokom iskopavanja pronaðeni su elementi prvobitne džamije. Takoðer je
ustanovljeno da je džamija bila i spaljena jer je tokom radova pronaðen
sloj od 10-tak centimetara gareži. Džamija je posljednji put obnovljena
1906.godine. Svi oni koji su za nju čulu dolazili su da se dive njenim
impresivnim dimenzijama.

Atik džamija je najstarija džamija u
Mostaru i jedna od prvih u Bosni  Hercegovini. Nakon istraživanja
slijede dalji radovi arhitekata, inžinjera koji će uraditi detaljan
izvedbeni projekat. „Nažalost, nismo uspjeli do kraja provesti
arheološka istraživanja na lokalitetu hadži Baline džamije zbog
činjenice da je više od polovine nekadašnjeg zdanja kao i harema, koji
se nalazio ispred nje, prekrila ulica i parking prostor, kao i
vodovodne i elektroinstalacije, koji su izgraðeni u posljednjih 50
godina”, rekao je prof. Imamović. Hadži Balina džamija je porušena
1950. godine. Uz hadži Balinu džamiju u Brankovcu pokopan je i čuveni
mostarski muftija Mustafa Sidki Karabeg. „Još uvijek se ne može tvrditi
da je jedan od otkrivenih mezara upravo muftije Karabega, na što nas
upućuje činjnica da su ograde četiri pronaðena mezara starije od 200
godina, a muftija Karabeg je pokopan 1878.godine..”, zaključio je prof.
Imamović. Karaktersitično za obadvije džamije je to da su se kontejneri
za smeće godinama nalazili tačno na mjestu temelja džamijske munare. 

Obnova svih porušenih džamija je neupitna

Medžlis IZ Mostar, prema tvrdnjama predsjendika Ramiza Jelovca
se odlučio na ovaj korak poštivajući generalnu Odluku Rijaseta IZ u BiH
da se obnove sve porušene džamije gdje je to moguće, bez obzira na
vrijeme njihovog rušenja.  „Ovih dana počinjemo sa obnovom džamije
Ali-bega Lafe na Pijesku i to će biti posljednja obnova porušene
džamije u posljednjem ratu. Želimo odmah krenuli u proceduru obnove
porušenih džamija poslije Drugog svjetskog rata, a jedna od faza su i
arheološka istraživanja za što smo angažirali uglednog profesora dr.
Envera Imamovića“, o razlozima i ciljevima arheoloških radnji kaže
predsjednik Jelovac. Jelovac smatra da džamije nisu ciljano samo zbog
mržnje uništavane već da su lokaliteti prilagoðavani tadašnjim
potrebama. „ Otkriveni temlji najbolje pokazuju šta je i koji je dio
nas zatrpavan na ovaj način. Ovo pokazuje da mi tek sad možemo reći šta
smo mi sami sebi radili, bez obzira na tadašnju politiku i stavove, ovo
su radili ljudi ovoga grada. Nažalost mogu konstatirati da u gradskom
budžetu danas nema ni jedne marke koja bi poslužila za ovu vrstu
poslova i objekata. Lokalitet Sinan-pašine džamije već više od 60
godina je bio prazan što dovoljno govori o činjenici da taj plac
nizašta nije bio potreban“, smatra Jelovac. Dok za hadži Balinu džamiju
u Brankovcu Jelovac smatra da je porušena zbog puta, što se ne može
reći za još nekoliko porušenih mostarskih džamija, meðu kojima su
Husein hodžina, Fatime Kadune, Ali Hodžina, čiji lokaliti su i danas
prazni ili služe kao praking prostori.  „Tamo gdje postoje mogućnosti
da se porušeni objekti vrate u fuknciju, bez obzira na cijenu, Medžlis
IZ Mostar će, koristeći vlastita sredstva do posljednje marke to i
učiniti!“, kategoričan je predsjednik Mežlisa Ramiz Jelovac.

Uz arheološka iskopavanja potraga i za sjećanjima!

Tokom arheoloških iskopavanja od znatiželjnih komšija koji su s
oduševljenjem podržavali projekat „povratka“ porušenih džamija, došli
smo do karakterističnih i zanimljivih podataka o njihovom rušenju. Tako
se za hadži Balinu džamiju, o kojoj Hivzija Hasandedić piše da je
porušena u ljeto 1950. godine, kaže kako je radove rušenja izvodio
Alija Ačkar i to sa fesom na glavi, dok je u ime mahale Brankovac
poslove nadgledao Æamil Alagić. Kamen od džamije je potpuno zdrobljen
za što je bila angažirana firma iz Zapadne Hercegovine, a šut odvezen
da posluži kao nasip lokanih puteva. Uz harem hadži Baline džamije
posljednji mejit koji je pokopan u haremu 1943.godine bila je Kaduna
Alikalfić. Prema kazivanjima stanovnika Atik mahale, rušenje
Sinan-pašine džamije posebno je obradovalo izvjesnog Hilmu Sivonjića
koji je dao i poseban doprinos u njenoj devastaciji. Mostarci su se
tokom arheoloških iskopavanja prisjetili i anegdote sa Ðurom Pucarom
Starim. Kažu kako je Pucar došao u Mostar a inkompetentni Mostarci
požurili da dokažu koliko su odani sistemu pa mu rekli: „Pogledajte,
druže Stari, šta smo uradili od džamije!“, a Pucar im odgovorio: „Još
porušite Stari most, pa da ostanete bez igdje išta!“

Kruna na glavi!

Arheološka iskopavanja na dvije porušene džamije obavljena su
usred zime i po jako teškim vremenskim uvjetima, jer je skoro svih
deset dana koliko su trajala, kiša skoro neprestano padala. Bilo je
mještana, koji stanuju u mahalama gdje su se džamije nalazile, a koji
su uprkos toj činjenici iz dana u dan navraćali i posmatrali kako teku
radovi. Posljednjeg dana jedan od njih je pitao, a gdje je prof
Imamović, svaki dan doðe a ne vidi profesora. Kad su mu radnici
pokazali čovjeka sa lopatom u rukama, kazao je kako je mislio da je i
on jedan od fizičkih radnika. „Kad god doðem, njega vidim s lopatom u
ruci. Nisam mogao zaključiti da je to profesor!“, pravdao se
posjetilac. A prof. Imamović, onakakv kakav jeste, skroman, tih i
predan na to je odgovorio kako su stari Bošnjaci znali reći jedan
drugom, sagni se, uzmi lopatu, ta neće ti kruna s glave spasti.

Hasan Eminović