Da li je dovoljno za dozvoljenost prehrambenih proizvoda da na njima piše HALAL

PITANJE: Da li je dovoljno za dozvoljenost prehrambenih proizvoda da na njima piše HALAL?

ODGOVOR: Da bi musliman potpuno umirio svoju savjest pio pitanju halala
njegove ishrane nije dovoljno da se zadovolji samo čitanjem sirovinskog
sastava istog i konstatacijom proizvoðača da je proizvod halal.
Dokazano je da pojedini proizvodi iz uvoza, na kojima je pisalo
„halal“, sadrže za muslimane nedozvoljene sastojke, tako da oni nisu
halal već haram.
Musliman mora voditi računa o hrani koju konzumira, bez obzira da li na
njoj pisalo „halal“ ili ne, jer nije svačije da piše i govori o halalu.
Nažalost, pokazalo se da su pojedini proizvoðači prevarili svoje
potrošače tako što su na proizvodima koji sadrže haram sastojke pisali
da su „halal“, meðutim to nije ni čudo, jer postoje i oni koji u ime
islama i Islamske zajednice varaju i obmanjuju potrošače, dodjeljujući 
neodgovornim i pohlepnim proizvoðačima „halal sertifikate“ za šaku
novca. Adresa takvih jeste svima dobro poznata, tako da ih ovom
prilikom nećemo spominjati.
Da bi jedan proizvod bio halal, potrebno je da je čitav proces njegove
proizvodnje ispunjava uslove halala, a to nije stvar potvrde koju vam
neko može u ime islama ili svoje lično ime napisati. U Srbiji postoji
samo jedna Agencija za sertificiranje halal kvaliteta, a to je ona koja
djeluje u okviru Islamske zajednice u Srbiji, koja je, za sada, dio
Agencije Rijaseta u BIH iz Tuzle, a koja je priznata od strane sličnih
agencija u svijetu i povezana sa njima.
Islamska zajednica je tražila od svih proizvoðača prehrambenih
proizvoda u Srbiji da, pored ispunjenja brojnih standarda, njihovi
proizvodi trebaju ispuniti i halal standard. To je bio prvi korak,
nakon kojeg su samo pojedinci ozbiljno shvatili preporuku Islamske
zajednice.
Drugi korak jeste bojkot svih proizvoda koji ne ispunjavaju halal
standard, kako bi njihovi proizvoðači shvatili da se sa vjerskim
osjećanjima ne mogu poigravati, niti ismijavati.