Čekić: Srpski nacionalisti istrajavaju na ostvarenju projekta Velike Srbije

ImageSrpski nacionalisti pod vodstvom Dobrice Æosića i dalje
istrajavaju na ostvarivanju srpskog velikodržavnog projekta, uvjereni da će u
promijenjenim meðunarodnim okolnostima ostvariti nacistički i genocidni plan – ujedinjenje
svih "srpskih" zemalja, odnosno formiranje velike Srbije.

Ovo je ocjena
direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meðunarodnog
prava prof. dr. Smaila Čekića, koji je na redovnoj tribini Univerziteta u
Sarajevu imao izlaganje o temi "O srpskom velikodržavnom projektu".

Prof. Čekić kaže
da se u tom procesu koriste političke metode i sredstva djelovanja primjerena
novonastalim okolnostima.

U okviru tog
procesa naglašeno se koristi i nauka, koja se jednim dijelom može označiti kao "službena
nauka", čiji je zadatak da obezbijedi "argumente" kojima
dokazuje teze o potrebi izgraðivanja, konstruiranja i formiranja velikosrpske
države.

U tom smislu se
naročito koristi historija, pri čemu se pojavljuje sve više historičara s "novim"
argumentima kojima dokazuju i objašnjavaju ovu tezu, naveo je prof. Čekić.

Rekao je da radi
prikrivanja osvajačkog, agresivnog rata protiv BiH i zločinačke namjere o
istrebljenju Bošnjaka, srpski nacionalisti obmanjuju domaću i meðunarodnu
javnost lažnim tezama o BiH kao srpskoj zemlji, dijelu srpskog prostora, u
kojoj stoljećima kao većinsko stanovništvo žive pravoslavni Srbi, da su
muslimani Srbi islamske vjere, da je četnički pokret bio antifašistički, da su
za raspad SFRJ krive secesionističke republike i vatikansko-njemačko-američka
zavjera i drugo.

Meðu brojnim
lažima i obmanama, kazao je prof. Čekić, su i naknadna "saznanja i istine"
Dobrice Æosića o "demokratskim lažima u ratu", što uključuje i "laž
o srebreničkom genocidu koja je postala sakralna i globalna istina".

Prof. Čekić je naveo
i da ukazujući na navodnu opasnost od džihadskog islama za hrišćansku Evropu i "dužnost"
Srba da se bore za historijsku istinu o ratu u BiH, Æosić nastoji da minimizira,
relativizira i negira osvajački rat protiv BiH i genocid nad Bošnjacima.

Fena