Da li je dozvoljeno odlagati obavljanje hadža

PITANJE : Da li je dozvoljeno odlagati obavljanje hadža onoj osobi koja
ispunjava sve potrebne uslove, pravdajući se time da joj je još rano
ili da je još mlada za to?

ODGOVOR: Za obaveznost hadža islamska ulema je, na osnovu Kur'ana i tradicije Resulullaha a.s., postavila nekoliko uslova, kada se ispune, osoba je dužna obaviti hadž, to jest ne smije ga odlagati. Tih uslova ima pet i to su: da je osoba musliman, da je pametna, da je punoljetna, da je slobodna (da nije u ropstvu, u posjedu drugog) i da je u mogućnosti. A ovaj posljednji uslov obuhvata fizičku mogućnost (da je osoba zdrava da podnese putovanje), materijalnu mogućnost (da ima novca kojim može platiti prevozno sredstvo i podmiriti druge troškove putovanja) i da je put bezbjedan (da u nijednom momentu nije ugrožen život osobe koja ide na hadž, zbog postojanja neprijatelja ili razbojnika koji je žele ubiti ili opljačkati njen imetak).
Kada se ispune prethodno spomenuti uslovi, prema mišljenju većine islamskih pravnika, osoba je dužna obaviti hadž, što znači ako bezrazložno odloži njegovo obavljanje za neku narednu godinu biće odgovorna, jer je hadž, kako smo rekli prethodno, dug prema Allahu dž.š. koji je obavezno izmiriti odmah kada se za to ukaže prilika, a to je kod hadža kada osoba ispuni prethodne uslove. Odlaganje hadža onda kada je osoba  u stanju da ga izvrši za neko drugo vrijeme je grijeh i veliki rizik, jer niko ne zna kakve će biti prilike neredne godine, hoće li mu se pružiti mogućnost da to učini. Na to nas i sam Božji Poslanik a.s. upozorava, tako da u jednom hadisu, kojeg prenose Ahmed i Ebu Davud kaže: „Požurite sa izvršavanjem hadža, jer niko od vas ne zna šta mu se može u meðuvremenu dogoditi“, ili u drugom hadisu gdje Resulullah a.s. otvoreno prijeti onima koji imaju mogućnosti da obeve hadž, a ne obavljaju ga pa kaže: „Ko bude posjedovao novčana sredstva i jahalicu (prevozno sredstvo), kojima bi mogao otići do Mekke i nazad, a ne obavi hadž, taj će umrijeti kao nemusliman.“ (Tirmizi, Bejheki)
Prethodno spomenuti hadisi su potpuno jasni i nije im potreban nikakav komentar. Njih može shvatiti svako ko je razuman, a odazvat će im se svako ko se Allaha dž.š. boji i želi da se na Njegov poziv odazove.
Kaže Uzvišeni Allah dž. š.:  „Hodočastiti Kabu dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.“ (Ali Imran 96-97)
Hadž je nepresušni izvor imanske energije koji je potreban svakom muslimanu u njegovom životu, zato griješe oni koji ga odlažu za neko kasnije vrijeme, jer pored toga što čine grijeh, lišavaju sebe izvora imanske snage koji će ih štititi od grijeha. Onaj ko svojim očima vidi Kabu, doživi sve ljepote Meke i osjeti bliskost sa Poslanikom a.s. prilikom posjete njegovom kaburu, sigurno će mnogo teže nakon toga sebi dozvoliti da bude Allahu dž.š. nepokoran. Zato je naša preporuka i savjet svima koji imaju dovoljno imetka za obavljanje hadža da to što prije učine, jer ništa bolje za sebe ne mogu učiniti sa tim imetkom, a siguran sam da se nikada zbog toga neće pokajati. Naprotiv, pokajat će se zato što ranije to nisu učinili.