Opasnost smutnje

ImageGLAS ISLAMA – Poslanik islama Muhamed a.s. nas je već davno upozorio na ovakav ishod. Upozorio je da će iz generacije u generaciju biti sve teže i opasnije. Da će iskušenja biti sve veća, a ishod neizvjesniji. On je govorio da će svaki period koji slijedi biti gori od onoga koji je već prošao. 

Živimo u vremenu ekspanzije naučnog i tehnološkog prosperiteta, iz godine u godinu dešavaju se nova otkrića koja nude velike mogućnosti za čovjeka. Ta otkrića i nekontrolisan razvoj čovjeka zanese i zaboravi na obične stvari koje život znače. Često je brz razvoj u tehnološkom smislu uzročnik mnogih poremećaja u društvu. Nametnut je brz tempo života i stvari više nisu kao što su bile. Ljudi više nemaju vremena za sebe, za svoje porodice i često nemaju smiraja. Evidentan je enorman porast bolesti uzrokovanih ovakvim načinom života.
Poslanik islama Muhamed a.s. nas je već davno upozorio na ovakav ishod. Upozorio je da će iz generacije u generaciju biti sve teže i opasnije. Da će iskušenja biti sve veća, a ishod neizvjesniji. On je govorio da će svaki period koji slijedi biti gori od onoga koji je već prošao.
Mnogo je hadisa na tu temu, od kojih ćemo spomenuti neke.
Od Ebu Seida el-Hudrija se prenosi da je Poslanik a.s. rekao:
„Skoro da će nastupiti period kada će najvrjedniji imetak čovjeka biti stado ovaca sa kojima će se povući u brda i planine tražeći razne pašnjake, bježeći sa svojom vjerom od iskušenja i nedaća.“ (Buhari)

Savremenici Poslanika a.s. su se plašili da urade nešto loše, bojali se posljedica grijeha i povratka njemu kao što se čovjek boji da bude bačen u vatru.
Prenosi se od Huzejfe b. Jemana r.a. da je rekao: „Ljudi su pitali Poslanika a.s. o dobrim stvarima, a ja sam ga pitao, iz straha da me ne zadese, o lošim. Pitao sam Poslanika a.s.:
– Božji Poslaniče, mi smo bili u velikom zlu (nevjerstvu), pa nas je Allah počastio sa dobrom. Da li poslije ovoga dobra ima zla?
Odgovorio je:
– Da
– A da li poslije toga zla ima dobra?
– Da, ima u njemu Dehna.
Upitao sam:
– A šta je to Dehn?
– Ljudi koji su upućeni i bez moje upute, oni su ogledalo dobra.
– Da li poslije tog dobra ima zla?
– Da, misionari na vratima Džehenema. Ko im se odazove – bacit će ga u vatru.
Rekao sam:
– Opiši nam ih, Allahov Poslaniče.
Odgovorio je:
– Oni su naše kože i govore našim jezikom.
– Pa šta mi preporučuješ, Allahov Poslaniče, ako doživim to vrijeme?
Odgovorio je:
– Drži se skupine muslimana i njihovog voðe.
Upitao sam:
– Ako ne bude voðe i ne raspoznam skupinu vjernika?
Odgovorio je:
– Onda se kloni svih grupa, makar se dohvatio za stablo nekog drveta da te tu smrt zatekne.
(Mutefekun alejhi)

Dakle, neminovno je da će doći do velikih iskušenja kroz koja će prolaziti vjernici. Iskušenja će se povećavati prolaskom vremena i udaljavanjem od Muhameda a.s. Ono što nas upozorava je činjenica da će oni koji se pridržavaju vrijednosti vjere i morala postati neobični, kada će biti čudno da se neko pridržava tih principa. Toliko će se izopačiti način života, shvatanje svijeta, svrhe življenja da će vrijednosti doživjeti stagnaciju i degradaciju. Poslanik a.s. nas na to upozorava u sljedećem hadisu:
„Islam je počeo sa pojedincima, vratit će se na pojedince i blago tim pojedincima.“ Upitali su: „A ko su ti pojedinci, Allahov Poslaniče?“ Rekao je: „Oni čiji postupci su ispravni kada se ljudi iskvare.“
Izdvajanje pojedinaca će se desiti u situaciji kada mase i obični ljudi zanemare vrijednosti vjere. Ti pojedinci će se čvrsto opredijeliti da čuvaju svoju vjeru i drže se njenih principa.
Ono što se kroz hadise spominje kao najveća opasnost za muslimane jeste razjedinjenost. Nesloga i meðusobni konflikti su uzročnici slabljenja vrijednosti o kojima govorimo. Posebno je štetno i pogubno odvajanje u vjerskom pogledu. Poslanik a.s. kaže: „Uništeni su oni prije vas zbog razilaženja u Knjizi.“
Poslanik a.s. je upozorio da će kao znak zadnjeg vremena biti pojava podjela u vjeri, pa kaže: „Pojavit će se na kraju mog ummeta ljudi koji će vam govoriti stvari koje nikada niste vi, a ni vaši preci čuli. Teško vama, a i njima tada.“
„Pojavit će se na kraju mog ummeta Dedžali lažljivi koji će ljudima govoriti o novotarijama koje niste ni vi, ni preci vaši nikada prije čuli. Teško vama i njima tada, pazite se njih.“
Poslanik a.s. nas upozorava na posebnu vrstu ljudi koji će se nazivati našim imenima, tj. deklarisat će se kao naši, ali će njihova uloga biti da uništavaju našu vjeru i naše učenje. Zanimljivo je da ih naziva Dedžalima, želeći da ukaže na njihovu opasnost. Takoðer, Poslanik a.s. izdvaja njihovu retoriku kao opasnost. Ova stvar je evidentna u našem vremenu. Najveći neprijatelji vrijednosti vjere toliko ulažu u usavršavanje retorike kojom se bore protiv vjere da se to prosto mora primijetiti.
Poslanik a.s. nas obavještava da će na Sudnjem danu imati Havd, svoj izvor vode. On će svoje sljedbenike pojiti sa tog izvora. Meðutim, desit će se da neke pripadnike njegovog ummeta, pa čak i neke njegove savremenike, udalje i otjeraju sa tog izvora. Poslanik a.s. je zato upitao: „Gospodaru moj, to su moji ashabi.“ Odgovoriće mu se: „Ti ne znaš šta su oni poslije tebe radili.“

Iskušenja i smutnje su sastavni dio svakog vremena, ali nas Poslanik a.s. upozorava na njihov porast u svakom novom dobu. Vjernik mora biti mudar, pronicljiv i oprezan da te opasnosti uoči i da ne podlegne njihovom uticaju.
Poslanik a.s. nas uči da je jedini način da se sačuvamo upravo pridržavanje principa vjere, Kur'ana i Sunneta, jer svaki drugi način je pogrešan i poguban. Poslanik a.s. kaže: „Ko se udalji od mog Sunneta, taj ne pripada meni.“

Mr. Hajrudin Balić