Sječa sudija

http://www.glas-islama.info/images/stories/181/08.JPGVjerovatno za poslove u Sudu i u drugim javnim institucijama ima dovoljno školovanih Bošnjaka, ali zahvaljujući lošoj politici koja se vodi sa najviših nivoa vlasti ove zemlje šansa im se ne pruža.

Na konkurs za opšti izbor 2.453 sudije, koji je raspisao Visoki savjet sudstva, prijavilo se 5.200 kandidata. Visoki savjet sudstva je u zakonskom roku napravio i objavio listu sudija viših i osnovnih sudova, kako se po novoj mreži sudovi zovu. Državno vijeće tužilaca takoðer je saopštilo imena 416 zamjenika javnih tužilaca koji će od 1. januara sljedeće godine raditi u novoj mreži tužilaštava u Srbiji.
Visoki savjet sudstva izabrao je 12 sudija Osnovnog i 8 sudija Višeg suda u Novom Pazaru. Prema ovoj odluci, sudije Višeg, do sada Okružnog, suda u Novom Pazaru bit će: Æamil Hubić, Fikreta Hodžić, Slaðana Tripković, Dragiša Radisavljević, Safet Kadrić, Derviš Gašanin, Miroljub Vujović i Adil Bibić. Novoosnovani Osnovni sud u Novom Pazaru ima 12 sudija, od kojih su troje iz Tutina, dvoje iz Sjenice i sedam iz Novog Pazara. Prema tom spisku reizabrane sudije su: Redžep Ademović, Vina Veljović, Elvir Dedeić, Ahmedin Ibrović, Šefkija Kalač, Mira Marinović, Ibrahim Madžović, Ana Pejčinović, Vejsil Smajović, Dragija Sredojević, Ranko Tošović i Šemso Hadžić. Državno vijeće tužilaca prethodno je izabralo Miloša Miljkovića i Nuriju Rožajac za zamjenike javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Za zamjenike tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Državno vijeće je izabralo Hazbiju Alibašića i Miru Puzović iz Tutina, Radenka Lojanicu i Relju Petrovića iz Sjenice i Jovana Milanovića iz Novog Pazara.
Pažljivom posmatraču zapada za oko činjenica da kriterijumi kojima su se rukovodili ljudi koji su vršili izbor sudija i tužilaca u Novom Pazaru ne odgovaraju nacionalnoj strukturi stanovništva na području koje ovi sudovi pokrivaju. Bez namjere da ulazimo u stručnost i kvalitet izabranih sudija i tužilaca, želimo samo ukazati na činjenicu da na području grada Novog Pazara Bošnjaci čine većinu od preko 80% stanovništva, u opštini Tutin taj je procenat još izraženiji i Bošnjaci čine preko 95% stanovništva, a sa listi vidimo da je u Višem sudu od 8 sudija 5 Bošnjaka, ili 62%, a u Osnovnom sudu od 12 sudija 7 su Bošnjaci ili 58%. U tužilaštvu je ovaj negativni trend još izraženiji, pa je od 5 imenovanih zamjenika tužioca samo 1 Bošnjak ili 20%.
Gospodin Ðorðe Ostojić, član  Državnog vijeća i zamjenik republičkog javnog tužioca, u jednoj svojoj izjavi je rekao: „Izuzetno velika pažnja obraćala se na nacionalno mješovite sredine, pa su prilikom odabira zamjenika tužioca u potpunosti primjenjivani evropski standardi koji se tiču nacionalnih manjina u multietničkim sredinama. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su od 416 zamjenika tužilaca i 88 predloženih kandidata, 21 odsto predstavnici nacionalnih manjina. Izabrano je ili predloženo 20 odsto Albanaca u Vranju, u Novom Pazaru je izabrano 35 odsto Bošnjaka, u Novom Sadu je petina zamjenika Maðara, u Pančevu 40 odsto Rumuna.“
Da li su podaci za ostale gradove tačni – nismo provjeravali, ali u Novom Pazaru procenat nije 35 već 20% Bošnjaka na funkciji zamjenika tužilaca, a i da je 35% bilo bi malo, obzirom na nacionalnu strukturu stanovništva.
U Prijepolju je ova disproporcija još drastičnije izražena. Od svih izabranih sudija i zamjenika tužioca, a ima ih ukupno 11, samo je 1 Bošnjak ili 9%.
Ovakva slika je u svim javnim ustanovama u Sandžaku koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Slična situacija je u Policijskoj upravi, u Poreskoj upravi, u zdravstvu, u raznim inspekcijskim organima. Do sada je to pravdano time da nema dovoljno školovanog kadra meðu Bošnjacima za obavljanje ovih poslova, meðutim akcija koju je Islamska zajednica pokrenula početkom mjeseca decembra pokazala je da samo za poslove u policiji u Novom Pazaru ima preko stotinu mladih i školovanih kadrova kojima nije pružena šansa da se iskažu. Vjerovatno i za poslove u Sudu i u drugim javnim institucijama ima dovoljno školovanih Bošnjaka, ali zahvaljujući lošoj politici koja se vodi sa najviših nivoa vlasti ove zemlje šansa im se ne pruža.
Kome su potrebni ovakvi sudovi i tužilaštva vidjet ćemo u narednom periodu, ali ono što se u startu postavi na nezdravim temeljima ne može dugoročno davati dobre rezultate.

Nermin GICIÆ