Iliri i Rimljani

Image„Vi ste Bošnjaci, ali ste zanemarili svoju predtursku istoriju. Ako vi nećete tu istoriju kao svoju, onda će Srbi i Hrvati reći da je njihova.“ (Pavle Ostović, član Jugoslovenskog odbora iz Prvog svjetskog rata)

Bosna, njen narod i vjera se oformljuju kad i ostali balkanski narodi, u 7. vijeku, ali se još u sklopu Rimskog carstva javlja poseban termin za narod koji je živio u njenom središtu – Poseni (iskrivljeno od Boseni), odnosno kasnije Bošnjani i danas Bošnjaci. Teritorija današnje Bosne se nazivala Bassania. Taj su naziv vjerovatno naslijedili od Ilira. Prvi vladari Bosne se ne mogu sa sigurnošću navesti, jer ta administrativna teritorija postoji milenijumima. U „Ljetopisu popa Dukljanina“ spominje se kao značajan vladar Silmir (početak 9. vijeka), dok za utjemeljivača nezavisne Bosne pop navodi Svetolik Stjepana (917-934). Rašku (tadašnju Srbiju) je utemeljio župan Časlav (927-950). On je pobjegavši iz bugarskog ropstva, uz pomoć Vizantije, odvojio Rašku od Bugarske i proširio na Duklju i veći dio Bosne ka primorju. Taj dio Bosne je ostao u sastavu Raške deset godina i Bosna ubrzo postaje u cijelosti nezavisna. Naravno, slabljenjem i povlačenjem Vizantije. To ne daje nikakva prava Srbima nad Bosnom, jer je tada Srbi nisu naselili. U udžbenicima, u našim školama, uči se da su ”Srbi i ovi drugi u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni jedno te isto”. Jedina je razlika bila što su “ovi drugi” bili prisiljeni prihvatiti ”muhamedansku vjeru” da bi preživjeli ”zulum“, ali  istorija svjedoči da su oni još u 10. vijeku ratovali, jer nisu posjedovali isti identitet, kulturu i vjeru. Čak im je i državno ureðenje bilo jako različito.
Što se tiče vjere, poznato je da se nastupom nove ere kršćanstvo svijetom širilo velikom brzinom. Kako je vrijeme odmicalo od poslanstva Isa a.s. (Isusa Hrista) javljalo se sve više kršćanskih učenja. Iliri su sačuvali jedno od mnogobrojnih kršćanskih učenja, jer do Bosne, možda opet zbog njenog geografskog položaja, nije doprla odluka sa Nikejskog koncila, koji je održan 325. god. i na kojem je nareðeno da se sva evanðelja, osim kanonska četiri, spale i takva učenja iskorijene. Iliri su svoju vjeru nazivali apostolskom, tj. njegovali su tradiciju da vode porijeklo od crkvenih učenja kakvo je bilo u vrijeme apostola (ar. havarijje – drugovi Isa a.s./Isusa Hrista), za razliku od Pravoslavne i Katoličke crkve koje su se od toga bile davno udaljile, a u Raškoj je dominaciju uspjela uspostaviti Vizantijska pravoslavna crkva. U Srednjem vijeku u Bosni vjera, nacija i kultura dolaze do izražaja.
Zanimljivo je još istaći da su brojna istraživanja dokazala da se DNK većine Bošnjaka razlikuje od njihovih susjeda Srba i Hrvata. Prema svjetskoj organizaciji IGENEA, koja je napravila DNK analize za sve države, ovako izgleda porijeklo naroda sa ovih prostora:
Drevni narodi u Bosni i Hercegovini
Iliri 40%
Teutonci 20%
Kelti 15%
Sloveni 15%
Huni 6%
Tračani 4%
Drevni narodi u Srbiji i Crnoj Gori
Sloveni 30%
Iliri 21%
Teutonci 18%
Kelti 14%
Feničani 9%
Helenski narodi 6%
Vikinzi 2%

Drevni narodi u Hrvatskoj
Iliri 34%
Sloveni 20%
Kelti 18%
Teutonci 12%
Feničani 8%
Helenski narodi 8%
Sve su ovo činjenice koje ukazuju da su Iliri Bošnjacima dali kulturno, etničko i političko obilježje. Ako nije tako, onda gdje su Iliri koji su 4000 god. živjeli na tolikom prostoru pod jednim velikim kraljevstvom!?

Literatura:
1. Sandžak, porobljena zemlja,  Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković
2. Kako se kalio Sandžak,  Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković
3. Porijeklo naziva Srbin, kako su i po kome su ponijeli ime, dokumenta, izvori, Forum.hr
4. Igenea.com
5. BS.Wikipedia.org

Usame Zukorlić
Glas islama broj 188.