Tirmizijeva zbirka hadisa s komentarom u sedam tomova

ImagePoziv na pretplatu
Objavljivanje Tirmizijine zbirke hadisa (Džamius-sunena) predstavlja
najveći El-Kelimehov izdavački poduhvat. Po prvi put se na našem
prostoru objavljuje cjelovita zbirka hadisa imama Tirmizije, koja spada u
šest najvjerodostojnijih zbirki Poslanikovih, s.a.v.s., izreka, uz
Buharijevu, Muslimovu, Ebu Davudovu, Ibn Madžeovu i Ahmedovu.

Tirmizijina zbirka hadisa sadrži 4228 hadisa, tematski izdijeljenih u sedam tomova B5 formata, na preko 3.500 strana. Svaki hadis je dat na originalnom, arapskom jeziku, iza koga slijedi njegov prijevod na bosanski jezik, popraćen je sažetim komentarom, ocjenom vjerodostojnosti, uz cjelovit sened (lanac prenosilaca) na samome početku predanja, kao i kritički osvrt na svakog pojedinačnog prenosioca.
Ovom zbirkom Poslanikovih, s.a.v.s., hadisa, naša čitalačka javnost ima priliku živjeti sa Muhammedom, a.s., i njegovim ashabima, osjetiti sve ono što su prve generacije muslimana doživjele, pravilno razumjeti cjelokupan islam, iscrpno se informirati o svim osjetljivim pitanjima, izgraditi svoju ličnost u tradicionalnom islamskom duhu, osvježiti i provjeriti dosadašnja znanja o islamu, te se okoristiti enciklopedijskim znanjem profesora Karalića, vrhunski sažetim u komentarima hadisa. Prema savjetima recenzenata i šire naučne javnosti, ovaj komplet bi trebala posjedovati svaka vjernička kuća, jer se iz njega crpe pravila i norme islamskog življenja.
Profesor Mahmut Karalić nam je podario ovo kapitalno djelo od najveće vjerske, naučne, praktične i kulturne vrijednosti, što predstavlja značajan pomak u zaokruživanju cjelokupne tradicionalne islamske misli na govornom području bosanskoga jezika. Imajući u vidu značaj ovog projekta, Izdavačka kuća El-Kelimeh nudi nudi veliku povoljnost u vidu pretplate, kako bi što veći broj vjernika mogao doći do sedmotomne Tirmizijeve zbirke hadisa s komentarom.
Cijena kompleta iznosi 100 €.
Ukoliko se do 1. avgusta pretplatite, ovu zbirku hadisa od sedam tomova dobijate za samo 50 €.