Akcija “BEDEL”

ImagePošto je rahmetlija imao želju za života obaviti petu
islamsku dužnost hadž, a nije mu  se ostvarila, El-Kelimeh je preuzeo
emanet da sav prihod od ove široke akcije usmjeri za plaćanje bedela
koji će obaviti hadž za rahmetli Vehbiju Hodžića.

Obavještavamo vas o hairli akciji koja će trajati sve do odlaska na hadž. Naime, jedan od najvećih sandžačkih alima XX vijeka, rahmetli Vehbija Hodžić je iza sebe ostavio mnogo rukopisnih djela koja će, ako Bog da, El-Kelimeh vremenom obraðivati i publicirati kako bi se Bošnjaci mogli okoristiti znanjima i ponositi jednim od najvećih balkanskih alima prošlog vijeka.  2010. godine je izišla prva knjiga trotomne studije, Hodžićevog kapitalnog djela IsSample Imagelam u svjetlu nauke i filozofije – knjiga prva Akaid koja je čekala četrdeset godina da ugleda svjetlo dana.

Pošto je rahmetlija imao želju za života obaviti petu islamsku dužnost hadž, a nije mu  se ostvarila, El-Kelimeh je preuzeo emanet da sav prihod od ove široke akcije prodaje knjige Islam u svjetlu nauke i filozofije usmjeri za plaćanje bedela koji će obaviti hadž za rahmetli Vehbiju Hodžića.  Stoga Vas pozivamo kupite ovu knjigu i ostvarite dvostruku dobit:  okoristite se islamskim znanjem i ugradite imetak u ovo hairli djelo – obavljanje hadža za rahmetli Vehbiju Hodžića.

Uredništvo „El-Kelimeh“