Petrušić – Čiplićem protiv zdravog razuma

ImagePoverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić odbacila je stav
Ministarstva za ljudska i manjinska prava da nije mogla da postupa u
slučaju izbora za Bošnjačko nacionalno veće, jer nije donela poslovnik o
svom radu.

"Radila sam po zakonu. Naravno da sam mogla da postupam iako nije konstituisan poslovnik jer sam izabrana odlukom Skupštine Srbije i stvaraju se uslovi da poverenik i njegova služba mogu da rade punim kapacitetom. Od 5. maja, kada sam izabrana, postupalo se po 25 pritužbi, meðu kojima i povodom dogaðaja u selu Jabuka", rekla je Nevena Petrušić agenciji Beta.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić rekao je u četvrtak da poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije konstituisan u zakonskom smislu jer nije donet poslovnik o njegovom radu, pa Nevena Petrušić zato nije mogla da postupa u slučaju Bošnjačkog nacionalnog veća niti po drugim predmetima.
Petrušićeva je rekla da je poslovnik samo akt koji bliže ureðuje način postupanja poverenika, a postupak je sproveden na način koji je zakonodavac smatrao dovoljnim. Ona je ponovila da je u postupku konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog veća izvršen akt diskriminacije.
"Bavila sam se samo jednim aspektom prava, a to je pravo na ravnopravnost bošnjačke manjine. Sva ostala prava i procedure vezane za izborni postupak nacionalnog saveta nisu bila predmet moje pažnje, time se bave drugi organi", rekla je Nevena Petrušić. Ona dalje navodi da je njen zadatak bio da utvrdi da li je bilo razlike u uslovima za konstituisanje nacionalnih saveta i da je ustanovila da je napravljena neopravdana razlika, odnosno da je izvršena diskriminacija, s obzirom da su za Bošnjake važili uslovi koji nisu važili za ostale nacionalne manjine.
Državna sekretarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava Aniko Hajnrih Muškinja izjavila je 21. avgusta da Bošnjačka nacionalna zajednica može formirati nacionalni savet ukoliko na kostitutivnoj sednici verifikuje dve trećine mandata.
Kako je objasnila, u poslovnicima za formiranje drugih nacionalnih saveta nije postojala odredba o dve trećine mandata za konstituisanje i takva je obaveza bila utvrðena samo za Bošnjake "jer se na taj način želelo da obezbedi prisustvo predstavnika sve tri bošnjačke liste".
Posle zahteva poverenice Nevene Petrušić ministar Svetozar Čiplić doneo je odluku o izmeni tog poslovnika, ali promena neće izmeniti praksu. Čiplić je ranije odbacio navode Nevene Petrušić da je prvobitnim poslovikom bošnjačka nacionalna manjina diskriminisana i najavio da će pozvati sve tri liste na konstitutivnu sednicu.
Na izborima 6. juna Bošnjačka kulturna zajednica glavnog muftije Muamera Zukorlića osvojila je 17 mandata, Bošnjačka lista bliska Sulejmanu Ugljaninu 13, a Bošnjacki preporod blizak Rasimu Ljajiću pet. Kontitutivna sednica prvobitno je zakazana i održana 7. jula, a poslovnikom koji je dan ranije izdalo Ministarstvo predviðena je verifikacija najmanje dve trećine mandata. Toj sednici je prisustvovalo 17 većnika BZK i dvojica iz Preporoda, ali Ministarstvo je osporilo legitimitet tog Veća zbog navodne zloupotrebe mandata dvojice većnika Preporoda.
Posle odluke o izmeni poslovnika Zukorlić je izjavio da je za BZK konstituisanje Veća završeno, kao i da će ta lista bojkovati eventualne nove izbore.

Izvor: Sandzaklive.rs