Da li se hadždž može pokvariti

PITANJE: Da li osoba koja obavi hadž može isti pokvariti neizvršavanjem
onoga što je Uzvišeni Allah dž.š. propisao ili činjenjem nekog od
velikih grijeha, čije je činjenje Allah dž.š. strogo zabranio?

ODGOVOR: Vrlo često se može u narodu čuti od pojedinaca kako na hadž ne trebaju ići mlade osobe, jer one „neće moći da izdrže da ne pokvare hadž“, već da na hadž treba ići tek kad osoba ostari, jer je tad manja mogućnost da se kasnije hadž „pokvari“ ili veća šansa da se hadž „održi“.
Naravno, svakome je jasno da ovo mišljenje nema nikakve utemeljenosti u vjerskim izvorima, već se radi o ličnim mišljenjima osoba koje nedovoljno poznaju vjeru islam, jer Uzvišeni Allah je za obaveznost hadža odredio uvjete koji, ukoliko se svi ispune, osoba je dužna obaviti hadž, a ti uvjeti su: da je osoba musliman, da je pametna i punoljetna, slobodna i da je u mogućnosti, a to znači: da ima dovoljno materijalnih sredstava za putovanje, da je fizički u mogućnosti da izdrži putovanje i izvršavanje obreda hadža (to jest da je zdrava) i da je bezbjedna na putovanju, to jest da joj na putovanju ne prijeti opasnost po njen život ili imetak.
Ukoliko se ispune pomenuti uvjeti, a nema neke druge opravdane smetnje ili razloga za odlaganje hadža, osoba je grješna ukoliko hadž odloži za sljedeću godinu ili za kasnije, bez obzira da li imala 25 ili 70 godina.
Stoga je neosnovano prethodno pomenuto mišljenje o obavljanju hadža u poznim godinama, a neopravdana je i bojaznost da se hadž može pokvariti kasnije, jer se hadž ne može pokvariti. On, ukoliko se ispravno obavi, ostaje takav, ali naravno, ukoliko osoba nakon hadža nastavi sa griješenjem može učiniti da njeni grijesi i njena loša djela budu veća u odnosu na dobro koje je učinila, pa tako umjesto nagrade za dobro, zbog veličine grijeha i prevladavanja njih u odnosu na dobro, bude kažnjena.
Naprotiv, lično mislim da je bolje da osobe u svojoj mladosti obavljaju hadž, jer to ima mnogo pozitivnih strana: lakše i potpunije će obaviti propise hadža, neće nailaziti na brojne poteškoće na putovanju na koje nailaze osobe koje su stare i iznemogle, obavljeni hadž će im biti podsticaj da svoje postupke nakon hadža prilagode Allahovim dž.š. imperetivima, da manje griješe, jer onaj kome se Allah dž.š. smiluje, pa vidi Kabu – Bejtullah, nakon toga se drugačije ponaša, sve mu je bliže i jasnije kada je u pitanju polaganje računa pred Allahom dž.š., to jest, nagrada i kazna na budućem svijetu.                                      
Allah dž.š. nas obavještava da „dobra djela brišu loša“, stoga se trebamo natjecati u činjenju dobrih djela, a jedno od djela koje posebno briše loša djela jeste i hadž, jer Poslanik a.s. kaže: „Ko obavi hadž, a pritom ne bude griješio, vratit će se svojoj kući oprošten kao onog dana kada ga je majka rodila.“
Činjenje dobrih djela u mladosti ima posebnu cijenu i vrijednost u odnosu na starost, stoga treba iskoristiti mladost za poslušnost Uzvišenom Allahu dž.š. i činjenje dobra, a izbjegavanje djela koja su zabranjena, čije činjenje pokazuje neposlušnost Uzvišenom Gospodaru.