Regija Sandžak je u skladu sa evropskim standardima

Image

Rafet Husović, potpisnik sporazuma o Sandžaku kao prekograničnoj regiji

Naš sporazum, kao i naši programski ciljevi vezani za prekograničnu
saradnju, koji u potpunosti korespondiraju s evropskim standardima,
podržani su od naših birača, naših partnera u vlasti i svih ozbiljnih
subjekata bošnjačke politike – kaže Rafet Husović, jedan od potpisnika sporazuma o Sandžaku kao prekograničnoj regiji.

Sporazum o saradnji, koji su dva meseca pre referenduma o nezavisnosti Crne Gore, potpisali lider Bošnjačke stranke Crne Gore Rafet Husović i predsednik Demokratske partije socijalista Milo Ðukanović, još "trese" javnost u Crnoj Gori.Posebno posle tvrdnje jednog od čelnika BS da je sporazumom, tačnije tačkom četiri, predviðeno da Ðukanović i Demokratska partija socijalista podrže autonomiju Sandžaka, a da sa druge strane Bošnjaci i muslimani podrže crnogorsku nezavisnost.

* Da li po vašem mišljenju član 4. Sporazuma o saradnji sa Demokratskom partijom socijalista znači i pristanak Ðukanovića i njegove partije na autonomiju crnogorskog dela Sandžaka?

– U članu 4. ovog sporazuma jasno stoji da Sandžak vidimo kao multietničku prekograničnu regiju, čija je granica most spajanja a nikako zid razdvajanja susednih država, sa slobodnim protokom ljudi, roba i kapitala.

* Zašto?

– Evropski standardi jasno upućuju da je decentralizacija vlasti i regionalizacija princip po kojem funkcioniše organizacija države i vlasti u razvijenim evropskim zemljama.

* Šta realizacija tog Sporazuma, posebno člana 4. znači Bošnjacima, a šta drugim narodima koji žive u opštinama koje bi pripale "autonomnom Sandžaku"?

– Regionalizicija i prekogranična regija, znače niz benefita koji doprinose prevashodno ekonomskom razvoju i boljem standardu za sve graðane, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost. Konkretno, to znači bescarinsku zonu, slobodan prolaz ljudi, ukidanje administrativnih barijera za prolaz robe i svakako mogućnost realizacije značajnih projekata prekogranine saradnje, koji se finasiraju iz evropskih fondova.

* Zašto je tekst Sporazuma sakrivan od očiju javnosti?

– Sporazum nije nikada sakrivan od javnosti. Veoma je transparentno potpisan u predreferendumskoj kampanji i dobro promovisan u svim našim javnim nastupima. Ne razumemo zbog čega ovoliko medijske buke oko nečega što je davno poznato javnosti.
* Kako gledate na demanti Demokratske stranke socijalista da taj dokument ne postoji?
Meni nije poznato da je bilo ko iz vrha Demokratske partije socijalista, našeg koalicionog partnera, ikada izjavio da Sporazum nije potpisan.