Iz štampe izašao četvrti godišnjak Fakulteta za islamske studije

ImageČetvrti godišnjak Fakulteta za islamske studije, “Islamska misao”, izašao je iz štampe. Zbornik i ove godine obiluje radovima iz oblasti Islamskih nauka. U
njemu su predstavljeni radovi uglednih profesora, stručnjaka u oblasti
Tefsira, Fikha, Hadisa i drugih. Pored Islamskih zastupljene su oblasti
filozofije, historije, filologije.

 

Sveobuhvatnost nauke, i obrazovanja u islamu predstavljena je u ovom
zborniku kroz radove u oblasti ekologije, psihologije, menadžmenta o
kojima je napisano nekoliko znamenitih radova. Kao i u prethodnim
zbornicima i ove godine je zbornik okupio imena eminentnih predavača, iz
Sandžaka, ali i iz Bosne i Hercegovine i Makedonije. Odlika Fakulteta
za islamske studije u Novom Pazaru je da okuplja najbolje profesore sa
prostora bivše Jugoslavije reflektuje se i na Zbornik radova gdje oni,
objavljujući svoje radove, aktivno učestvuju.

Zahvaljujemo se svim profesorima koji kroz aplikaciju sa svojim
radovima, i druge vidove podrške doprinose da Islamska misao nastavi
kontinuirano izlaziti. Preuzmite isječak iz novog broja ovdje

Izvor: Fis.edu.rs