Ponovno skrnavljenje džamije u Tivtu

ImageU Tivtu je ponovljen vandalski napad na objekat u kojem je smještena džamija. Nažalost, vrijeme paljenja džamija i ovakvih skrnavljenja još nisu prošla. Na ovakav čin reagovala je Bošnjačka stranka i Mešihat u Crnoj Gori.

Reakcija Bošnjačke stranke

Bošnjačka stranka najoštrije osudjuje vandalski napad i skrnavljenje
islamskog vjerskog objekta u Tivtu i traži hitno rasvjetljavanje ovog
nedjela, privodjenje pravdi i kažnjavanje počinilaca I nalogodavaca.

Zgroženi smo činjenicom da, danas u Boki Kotorskoj, neko može sa
toliko mržnje I vandalizma da se odnosi prema vjerskim objektima i
spriječava islamske vjernike da obavljaju molitvu.

Mislili smo da vrijeme napada na džamije i vjerske objekte pripada
prošlosti , ali nas ovakvi dogaðaji podsjete da u našem društvu još
postoji i vjerska i nacionalna netrpeljivost.

Nažalost, tirade o gradjanskom i slobodnom društvu nijesu dovoljne
da bi svi graðani Crne Gore, bili uistinu slobodni u iskazivanju svojih
civlizicijskih potreba. Država je dužna da stvara ambijent u kome se
vjerske, nacionalne i kulturne različitosti poštuju i pomaže njihovo
ispoljavanje.
Umjesto toga, lokalna uprava u Tivtu nije izašla u susret više puta
ponovljenom zahtjevu Islamske zajednice za dobijanje lokacije za
izgradnju vjerskog objekta, kao i parcele za muslimansko groblje.

Zbog toga i ne čudi da se objekat koji je kupljen vlastitim
sredstvima islamskih vjernika, našao na meti vandala, kada je lokalna
uprava iskazivala ovakav odnos prema pripadnicima islama u ovoj Opštini
.

Bošnjačka stranka apeluje na policiju, tužilaštvo i sudstvo da
urade sve da se uhapse I kazne počionici ovog gnusnog čina, kao i na
lokalnu upravu u Tivtu da iskaže više razumijevanja nego do sada za
islamske vjernike i njihove potrebe .

Samo na takav način može se povratiti povjerenje graðana koji su
duboko uvrijeðeni ovim činom, u pravnu državu i u, mnogo puta, isticanu
multietničku I multuvjersku toleranciju u Boki Kotorskoj.

Informativna služba BS 

Reakcija Mešihata IZ u Crnoj Gori

Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori je ogorčen ponovljenim
napadom na prostorije Islamske zajednice u Tivtu, odnosno kamenovanjem
kuće iz koje je u postupku prenošenje inventara, dokumentacije i
namještaja u nove prostorije.

Očekujemo brzu i efikasnu reakciju nadležnih državnih organa, prije
svega policije i tužilaštva, kao u prethodnom slučaju. Smatramo da je
pravovremena odluka Opštine Tivat o dodjeljivanju lokacije za izgradnju
vjerskog objekta i groblja, mogla da preduprijedi sve novonastale
nemile dogadjaje.

Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori
obratio se opštinskim nadležnim službama 02.07. 2007. godine( br.58/2)
sa pisanim zahtjevom za dodjelu lokacije za objekat koji bi služio za
administraciju i vjerske obrede, kao i dodjelu parcele za groblje.
Nažalost, do dana današnjeg, odnosno za blizu četiri godine, nijesmo
dobili nikakav odgovor, od strane Predsjednika ili njegovih službi, što
demantuje njegovu izjavu datu medijima..

Raduje nas informacija za koju smo saznali iz štampe da je pismena
primjedba Islamske zajednice „na Nacrt prostornog plana“ prihvaćena i
uvrštena u prijedlog istog, te da se čeka detaljni plan.

Pozivamo Opštinu Tivat da se ozbiljnije nego dosada pozabavi
potrebama svojih gradjana islamske vjere, a ne da ocjenjuje vrijednost
izjava Reisa Islamske zajednice, jer to nije u opisu posla ni
Predsjednika ni njegovih službi.