Vlada zatvara oči pred brutalnim kršenjem zakona kada je u pitanju IZ

ImageMuamer ef. Zukorlić, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, kaže da
njegove aktivnosti u Sandžaku nemaju nikakve veze sa secesionizmom, i da
lažne optužbe protiv njega dolaze iz centara koji čine spregu politike i
kriminala. On tvrdi da internacionalizacija problema u Sandžaku
potrebna, jer vlast u Beogradu ne pokazuje razumevanje za probleme
Bošnjaka.

Kako komentarišete izjavu Vuka Jeremića da niko ko ima dobre namere ne može da traži da se vrši pritisak sa strane na institucije jedne države, kao što ste vi tražili u nekim izjavama?

– Ako smo pokušali rešavati naše probleme unutar institucija države, ako mesecima pozivamo na dijalog, ako Vlada zatvara oči pred brutalnim kršenjem zakona kada je u pitanju IZ, i kada je u pitanju BNV i kada je u pitanju Internacionalni univerzitet i opstrukcija akreditacije, onda jedino ostaje obraćanje meðunarodnim institucijama. To je logična posledica ponašanja ove vlasti. Kada vlast po-kaže iole razumevanja za naše probleme, onda nam niko sa strane neće biti potreban.

Ministar je prvi iz vrha vlasti koji se osvrnuo na vaše oštre izjave u poslednje vreme. Smatrate li da vas se vlast plaši, pa zato ne reaguje?

– Ne bih to nazvao strahom. Razumem da ministar spoljnih poslova brani pozicije vlasti, a da li će ih uspešno odbraniti, to je već drugo pitanje. On je neko ko je najmanje upućen u unutrašnja dešava-nja u Srbiji, jer ovo nije spoljnje pitanje, i tiče se resora ministarstava vera, ljudskih prava, prosvete.

Odloženo je izvršenje sudske presude o oduzimanju imovine IZ u Srbiji, a iz IZ su pozivali na od-branu vakufa svim sredstvima. Da je policija pokušala da se umeša, da li bi se vaši ljudi suprotsta-vili i oružjem?

– IZ nije pozivala na odbranu svim sredstvima, već telima, a to je poslednje sredstvo. Kada državni organi, koji su zaduženi da vas zaštite, ne reaguju ili vrše agresiju na poslednju liniju odbrane identi-teta, kao što je vakuf, onda vam preostaje da telo stavite na liniju odbrane. Podvukli smo da vernici treba mirno da brane vakuf. Ali, postoji pakt protiv IZ, koji čine pojedini političari i kriminalci, sudije…

Koji su to političari i kriminalci?

– Uprkos činjenici da me bije glas da sam neko ko ne izbegava da stvari imenuje, ali sada ne želim da tim ljudima dajem marketinški značaj veći nego što zaslužuju. Videli smo šta se dešava kada Vlada stavi na raspolaganje 1.500 specijalaca Rasimu Ljajiću, 4. septembra na Hadžetu. To je bilo na samoj ivici tragedije. Svi incidenti takve prirode imaju nešto zajedničko – to što su zasnovani na poručenim privremenim merama i sudskim presudama. Videli smo da sada nije bilo incidenata.

Kritikovali ste Svetozara Čiplića što se ogrešio o zakone pri formiranju BNV-a, a videli smo u No-vom Pazaru osujećivanje jedne sudske odluke. Zar to takoðe nije kršenje zakona?

– Svako bezakonje raða neku vrstu bezakonja. Ako država prekrši zakon, ona šalje poruku bezako-nja. Iznenaðen sam koliko malo mi bezakonja imamo, uprkos permanentnom nezakonitom ponaša-nju državnih organa. Svi znaju ovde kako funkcionišu pojedine sudije sa svojim kriminalnim advoka-tima i političarima, i kako očekujete da se to tretira zakonom? Doneli su odluku da se oduzme prize-mlje iste zgrade, ali ne i sprat. To je bio pokušaj tajkuna i kriminalaca da prave neki kompromis. To možete na gradskoj pijaci, ali nema veze sa zakonom, i zato je cinično ovde govoriti o zakonu i na-šem kršenju zakona.

Angažovali ste i američke kongresmene da se zauzmu za vašu stvar, pominjana je i autonomija Sandžaka. Na kakvu vrstu autonomije se to odnosi?

– Nije bilo konkretnih govora o modelu autonomije. Mi smo stanovnici jedne zgrade, i ja samo do-bronamerno upozoravam vatrogasce da bi trebalo da gase požar a ne da pale zgradu. Mogu da bu-dem protivnik aktuelne vlasti, ali to nema nikakve veze sa Srbijom i Srbima.

Neki vas optužuju da je vaše delovanje u Sandžaku klica nekog budućeg secesionizma…

– Oni koji nemaju argumente za svoje pozicije optužuju me na osnovu hipotetičkih tumačenja mo-jih namera, a to je najniži oblik komunikacije meðu ljudima. Civilizovani ljudi komuniciraju na osnovu dela, a ja sam muftija već 20 godina, i imam iza sebe dela koja govore o meni. Zašto bih se zalagao za jedinstvenu IZ u Srbiji ako želim secesiju? To su iracionalne stvari. Zašto bih rizikovao sve zbog BNV-a u državi Srbiji, ako želim secesiju? Oni koji me optužuju da „uvozim“ ekstremiste, a kada ti ekstre-misti pokušaju da me likvidiraju, ne znaju šta da kažu. A ne govore da sam napravio univerzitet, koji jednako servisira i Bošnjake i Srbe, ne govore o vakufskim kuhinjama koje hrane sve ljude.

Kako komentarišete priče da primate novac sa Zapada da biste podizali tenzije kada nekom zatre-ba, kao, na primer, kada se menjala rezolucija o Kosovu?

– Dvadeset godina mog rada pokazalo je koliko je taj rad autentičan. Nikakav novac, ni zapadni ni is-točni, ne bi održao sve ove sisteme koje smo napravili da nije bilo našeg kvaliteta, a to su ljudski re-sursi. Ovde postoji navika da onog koga ne možete da pobedite, optužite da ga neka strana sila pla-ća da nešto razruši.

Vaš šurak će voditi treću političku opciju u Sandžaku. Da li vam je namera da preko njega objedini-te versku i političku vlast?

– Pitanje formiranja nove stranke ne implicira objedinjavanje vlasti, iako to nije prva optužba upu-ćena meni na tu temu. Meðutim, pozicija na kojoj se nalazim je za mene mnogo viša nego bilo koja politička funkcija. Drugo, činjenica je da padom uticaja dve političke opcije ostaje dosta praznog prostora i da će taj prostor sigurno neko popuniti. Onaj ko je bio pametan da shvati da se na talasu pobede BKZ-a formira nova partija, učinio je dobar potez.

Kad „Pravda“ postane tabloid…

Kada sledeći put budu igrale reprezentacije Turske i Srbije, za koga ćete navijati?

– Ako „Pravda“ postane tabloid, onda mi se javite da vam odgovorim na to pitanje.

Novi izbori u Sandžaku neprihvatljivi

Pregovarate li sa vlastima oko formiranja BNV-a?

– Mi smo već formirali BNV, ali ga Čiplić opstruiše. Rešenje je prestanak te opstrukcije. Eventualno raspisivanje novih izbora za nas nije prihvatljivo, pogotovo u organizaciji onih koji su pokazali najviši stepen lopovluka kada su u pitanju izbori za BNV. Ne pada mi na pamet da takvim ljudima prepu-stim da organizuju nove izbore, jer su napravili niz krivičnih dela koja se moraju procesuirati. Prista-jemo samo ako ih organizuje OEBS.

Ako resorno ministarstvo ne pristane na to i samoinicijativno organizuje izbore?

– Onda ćemo aktivno bojkotovati te eventualne nove izbore, a zadržati BNV koje smo već formirali.

Ivan Marković

Izvor: Pravda.rs

Datum: 05.11.2010.