Sjednica BNV: Poziv ostalim čanovima da se uključe u rad

ImageBošnjačko nacionalno vijeće održalo je redovnu sjednicu, dana
05.12.2010. god. u Novom Pazaru. Zbog nedolaska vijećnika sa Bošnjačke
liste kao i preostalih
vijećnika liste Bošnjački preporod, vijeće je odustalo od najavljene
rekonstrukcije sastava svog rukovodstva.

Na
sjednici je na mjesto sekretara vijeća imenovana Hedija Škrijelj,
diplomirani pravnik iz Novog Pazara, kao i članovi Izvršnog odbora
vijeća, te predsjednici članova Stalnih odbora vijeća:

– Odbor za kulturu, dr. Mehmed Slezović

– Odbor za obrazovanje, Harun Preljević, profesor

– Odbor za jezik i pismo, Jahja Fehratović, profesor

– Odbor za informisanje, Šerif Marukić, profesor

– Nadzorni odbor, Hivzo Garšanin, doktor.

Vijeće je donijelo odluku o formiranju Odbora za meðunarodnu
saradnju, na čelu sa dr. Amelom Lukač Zoranić i Odbora za ljudska prava
na čelu sa dr. Admirom Muratovićem.

Vijeće je osudilo dalje nezakonito i neodgovorno ponašanje
Ministarstva za ljudska i manjinska prava prema Bošnjačkom nacionalnom
vijeću.

U cilju upoznavanja sa permanentnim pojavama diskriminacije i
kršenja prava Bošnjaka u Srbiji, te traženja podrške na putu
internacionalizacije istih, Vijeće je odlučilo da će delegacija BNV-a
posjetiti bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića, i
Reisu-l-ulemu, dr. Mustafu ef. Cerića.

Vijeće je usvojilo odluku da intenzivira aktivnosti upoznavanja
evropskih i drugih meðunarodnih institucija o učestalim pojavama
diskriminacije na etničkoj i vjerskoj osnovi nad Bošnjacima.

Članovi Vijeća obavezali su Predsjedništvo da ubrza uspostavu i afirmaciju saradnje sa drugim Nacionalnim savjetima u Srbiji.

Na sjednici je odlučeno da BNV uzme puno učešće u osnivanju institucija od nacionalnog značaja za bošnjački narod.

Vijeće poziva Bošnjačku listu, kao i preostale vijećnike sa liste
Bošnjački preporod da se u skladu sa zakonom uključe u rad BNV-a.

Izvor: BNV.rs