Neistinito izvještavanje Ishaka Slezovića

ImageBošnjačka
kulturna zajednica osuðuje neistinito izvještavanje dopisnika Agencije
„Beta“ Ishaka Slezovića sa redovne sjednice Bošnjačkog nacionalnog
vijeća, održane u Novom Pazaru 05.12.2010. god.U
ovoj informaciji ističe se da BKZ prekida dalje razgovore sa
Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i drugim dvjema listama koje
su učestvovale na izborima za BNV.

Na današnjoj sjednici Vijeća istaknuto je da je pitanje
konstituisanja Vijeća za nas završeno, što je zapravo stav BKZ od samog
početka.  BKZ  je i dalje spremna za svaku vrstu razgovora u cilju
otklanjanja smetnji funkcionisanja Vijeća u punom kapacitetu.

Širenje ove neistine očito ima za cilj da skrene pažnju sa
odgovornosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava za brojne
nezakonitosti u vezi sa konstituisanjem i radom BNV.

Izvor: BKZ.rs