Hasimu Koiašincu plaketa za ličnost godine

ImageIslamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu, koji svojim
djelovanjem pokriva područje Berlina i svih pokrajina nekadašnjeg DDR-a, a koje
se odvija kroz četiri sekcije: vjerska, kulturna, humanitarna i sportska, jedan
je od najaktivnijih i najorganiziranijih bošnjačkih džemata u Njemačkoj, a i
šire.
Svakodnevno se organiziraju razne kulturne aktivnosti,
tribine, kao i svi oblici vjerske pouke. U lijepo opremljenim prostorijama odvija
se i dopunska škola na maternjem jeziku. Kao rijetko gdje, ovdje funkcionira
biblioteka obogaćena, osim knjigama vjerskog sadržaja, i djelima bošnjačke
literature.

Kontinuirana pomoć

Sve to ne bi moglo funkcionirati da nije sposobne i
kreativne osobe, imama džemata Advana ef. Ljevakovića, koji uspješno usmjerava
rad vrijednih aktivista i entuzijasta ovog centra. A za najvrednije
obezbijeðena je godišnja nagrada.

Ove, 2010. za ličnost godine Centra izabran je aktivista
Hasim Kolašinac, kojem je u nedjelju, 19. decembra, dodijeljena plaketa. Ovaj
vrijedni aktivista iz Novog Pazara, koji je prije 15 godina došao u Berlin i
postao ugledni biznismen i još vredniji Bošnjak, jedan je od istaknutih
donatora Centra i svakako veliki aktivista Zajednice sandžačke dijaspore.

Ispred IKC-a plaketu Kolašincu uručio je predsjednik IKC-a
Idriz Mahmutović, koji je naglasio da je Kolašinac ovo priznanje dobio za
nesebičan doprinos u afirmaciji IKC Bošnjaka u Berlinu, za aktivnu saradnju u
realizaciji postavljenih zadataka, kao i za kontinuiranu pomoć radi postizanja
izuzetnih rezultata IKC-a Bošnjaka. – Osjećam se zaista prelijepo. Pogotovo sam
u duši sretan, jer su oni koji su me izabrali prepoznali i uvidjeli u meni
osobu koja stoji na usluzi Centru i našem bošnjačkom narodu. Zahvaljujem svima
koji su mi ukazali ovo povjerenje, a pogotovo imamu Advanu Ljevakoviću, koji
nas kroz razne aktivnosti motivira i zbližava s našom maticom BiH i Sandžakom –
rekao nam je Kolašinac, koji je nedavno u Centru uradio fasadu površine 2.500
kvadratnih metara, raja je vrijednost iznosila više od 20.000 eura. Nanijetio
je kao hajrat svojim roditeljima.

Kolašinac je iznio i zabrinutost zbog trenutne situacije u
Sandžaku, zbog, kako je rekao, kršenja prava Bošnjaka po svakoj osnovi i
diskriminirajućeg položaja u kojem se nalaze.

Pravi put

– Mi u Berlinu, moram istaći, saosjećamo s našim narodom u
Sandžaku i stojimo iza muftije Muamera ef. Zukorlića, koji vodi putu slobode
Bošnjaka u Sandžaku. Smatramo da je to pravi i jedini put za izlazak Bošnjaka
iz potlačenosti i poniženosti.

Izvor: Dnevni avaz