Bošnjaci u Sandžaku nikada više neće prihvatiti porobljavanje i asimilaciju

Image Po Božijem odreðenju, mi Bošnjaci roðeni smo tu gdje jesmo,
takvi kakvi jesmo, u Sandžaku, u nesigurnom vremenu, a historija nam je
svjedok, da su vremena ovdje bila često nesigurna, i tako vjekovima
istrajavamo, ponosni svojim, identitetom, imenom i vjerom. Malo je pravih
Bošnjaka, poštenih i svjesnih teškoća koje ovo mutno vrijeme donosi. U subotu,
25. decembra t.g. u Novom Pazaru je održana Osnivačka skupština Bošnjačko
demokratske zajednice, jedanaeste bošnjačke partije iz Sandžaka.
Stranka sa
jasnim nacionalnim programom, željna promjena, sa novom ekipom očuvanih i neistrošenjih
Bošnjaka, sa harizmatičnim predsjednikom, pred kojim su izazovi vremena,
Bošnjaci u duši, a Sandžak u srcu. Ekskluzivno za web magazin Bošnjaci.Net imam
čast razgovarati sa Emirom Elfićem, predsjednikom novoformirane Bošnjačke
demokratske zajednice (BDZ).

BDZ šalje poruku jedinstva i zajedništva

Bošnjaci.Net: Gospodine Elfiću, čestitamo vam na
osnivanju nove stranke. Rrecite nam zašto baš Bošnjačka demokratska zajednica?

ELFIÆ: Hvala lijepa! Iz razloga što je bosnjačka,
demokratska i zato što je zajdenica, jer nismo htjeli partiju, nećemo partijski
okvir! Želimo da pošaljemo poruku jedinstva i zajedništva, i želimo da naša
zajednica u ovom prvom periodu djeluje kao pokret.

Bošnjaci.Net: Ovo je jedanaesta partija Bošnjaka koja dolazi iz Sandžaka.
Koji je razlog za formiranje BDZ?

ELFIÆ: Aktuelne politike u Sandžaku su pokazale da
jednostavno nisu spremne na izazove koje su pred njima postavili Bošnjaci.
Činjenica je da aktuelna vladajuća politička partija nije ispunila svoja
predizborna politička obećanja, u tom smislu je neophodno zaista formiranje
novih pilitičkih partija, koje će jasno i nedvosmisleno zastupati prave
interese Bošnjaka, i prije izbora i nakon izbora. Bošnjački narod se na
posljednjim izborima odredio za Bošnjačko nacionalno vijeće, jasno definisao i
precizirao u kojem smjeru treba da ide bošnjačka politika.

S premni smo se uhvatiti u koštac sa svim problemima koji
tište Bošnjake u Sandžaku

Bošnjaci.Net: li smatrate da jedošlo vrijeme za kadrovske
promjene meðu sandžačkim Bošnjacima. Za neke nove, mlaðe, kvalitetnije,
poštenije ljude, a da ovi sa dugim političkim stažom, eto prosto rečeno odu u
„zasluženu penziju“?

ELFIÆ: Kada govrimo o izazovima, mislim, da prije
svega oni ne mogu da ogovore na te nove političke izazove koje vrijeme nameće.
Potrebno je da se jave novi političati, kako se to žargonski kaže „političari
novog kova“ i globalnih tokova, i svega onoga što se dogaða na nacionalnom
nivou.
Situacija na lokalnom nivou je pokazala da su aktuelni političari istrošeni sa
te strane, da je potrebno akumulirati jednu potpuno novu energiju kada je
Sandžak u pitanju, a koje će imati snage da se uhvate u koštac sa svim
problemima koje tište Bošnjake u Sandžaku.

Bošnjaci.Net: Da li će BDZ težiti promoviranju nacionalnog jedinstva meðu
Bošnjacima? U suštini, šta je potrebno da se desi, da doðe do tog prijeko
potrebnog jedinstva?

ELFIÆ: Ja sam na Osnivačkoj skupštini BDZ postavio
tezu bošnjačkog nacionalnog jedinstva i smatram da političke partije, koje
djeluju u Sandžaku, ako ne mogu da se dogovore oko svih pitanja, treba da
definišu makar tri stvari oko koje treba da se dogovore, a da čekaju jedan
povoljnji period u budućnosti, kada se mogu dogovoriti oko tih stvari za koje
trenutno dogovora nema.

Tri prioriteta oko kojih Bošnjaci trebaju da se dogovore

Bošnjaci.Net: Koja su to pitanje od kojih ne odustaje
BDZ?

ELFIÆ: Osnovni prioriteti oko kojih Bošnjaci trebaju
da se dogovaraju jeste: jedinstvena Islamska zajednica, rješavanje pitanja
Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prestanak vršenja pritiska na Internacionalni
univerzitet. Moje lično mišljenje je, da zbog teške ekonomske situacije u
Sandžaku, moramo pod hitno da se dogovrimo, da svako aktivno uzme učešća u
rješavanju aktuelnih ekonomskih problema. To je pored ova tri, jedan od važnih
prioriteta.

Bošnjaci.Net: Krajem devedestih godina, postojala je jedna predizborna
poruka, „ni lijevo ni desno, već pravo“. U kojem pravcu se kreće Bošnjačka
demokratska zajednica?

ELFIÆ: BDZ neće biti ni lijeva, ni desno orijentisana
partija, već ćemo biti partija demokratskog centra koja će se zalagati za
vladavinu prava, demokratskih vrijednosti i socijalne pravde… Svih ovih
dvadeset godina Bošnjaci su nedvosmisleno podržavali demokratiju, smatrajući da
ukoliko se promjeni sistem vrijednosti u Srbiji i poštujući ta pravila Bošnjaci
će moći da ostvare svoja ljudska i nacionalna prava. Meðutim, samo u kratkom
periodu, za vrijeme vladavine Zorana Ðinðića, osjetilo se odreðeno rasterećenje
u smislu odnosa Bošnjaka i države, a to i jeste pokazatelj da su Bošnjaci
spremni da budu lojalni i ravnopravni graðani Srbije. Ali, njegovim ubistvom, a
poslije toga i ustavom koji je donijet 2006. godine, jednostavno sve je krenulo
u drugom smjeru.

Zarad autonomije Sandžak spremni smo da razgovaramo i sa
Podgoricom i sa Beogradom

Bošnjaci.Net: Koga vidite kao partnera od većih
političkih partija u Srbiji?

ELFIÆ: Kada je lokalni nivo u pitanju, nedosmisleno
ćemo stati sa svima onima kojima su interesi Bošnjaka na prvom mjestu. Što se
tiče nacionalnog nivoa saraðivaćemo sa svima koji budu na dostojenstven način
posmatrali Bošnjake, ali i našu stranku kao ravnopravnog političkog faktora u
tim pregovorima.

Bošnjaci.Net: U programu BDZ stoji da su Bošnjaci konstutivan narod,
zalažete se za autonomiju Sandžaka. Zašto?

ELFIÆ: Srpska vrhuška javnosti konstantno govori da
želi evropske integracije i da želi da prihvati evropske vrijednosti. Što se
tiče Evropske unije, prisutno je smanjenje uticaja postojećih granica. Idealno
rješenje za stvaranje odreðnje kohezije u tom smislu, upravo je usmjerno na
stvaranju regiona. Decentralizacija u svojoj suštini omogućuje i to da graðani
neposredno dolaze u kontakt sa vlastima. Činjenice je da imamo i različitih
obika decentralizacija od konfederacija, preko federacija do autonomija i
regiona. Ono što je definisano ustavom Srbije jeste da postoje dve autonomne
oblasti „Kosovao i Metohija“ i „Vojvodina“, ali i da se mogu osnivati nove
autonome oblasti. Mi smo u svom programu decidno rekli autonomna regija.
Takoðer smo bili veoma jasni kada je prekogranična regija bila u pitanju, a to
je da želimo da sačuvamo državni integritet obje države na čijim teritorijama
se prostire Sandžak. U tom smislu, zarad autonomije spremni smo da razgovaramo
i sa Podgoricom i sa Beogradom. Naglašavam očuvanje nacionalnog identiteta
Bošnjaka Sandžaka, neprihvatanje asimilacije i borba protiv porobljavanja,
primarni interesi na kojima će u narednom periodu insistirati Bošnjaci u
Sandžaku.

Diskriminatorska i rastistička izjava pomoćnika ministra

Bošnjaci.Net: Koliko je za BDZ važna podrška Islamske
zajednica, Bošnjačkog nacionalnog vijeća?

ELFIÆ: Muftija Muamer-ef. Zukorlić kao predvodnik
Islamske zajednice profilisao je sebe kao zaštitnika nacionalnog i vjerskog
identiteta Bošnjaka u Sandžaku. Mislim, da su mu u tom smislu, mnogo olakšali
političari, kojima bila obaveza, a koju su potpuno zanemarili, to je što se
tiče nacionalnog dijela. Iz razloga velikog povjerenja u Islamsku zajednicu
koja je stožer očuvanja našeg vjerskog ali i nacionalnog identieta, smatramo da
će nam upravo u nacionalnom pogledu, podrška od ovih institucija mnogo značiti.

Bošnjaci.Net: Pored toga što ste predsjednik sada
najmlaðe političke partije Bošnjaka, vi ste i potpredsjednik Bošnjačkog
nacionalnog vijeća. Posljednje vrijeme BNV aktivno radi na
internacionalnizaciji pitanja Sandžaka, fokusirajuće se na nacionalna i ljudska
prava Bošnjaka. Kakvo je stanje po tom ptanju, trenutno u Sadnžaku?

ELFIÆ: Što se tiče ljudskih prava u Srbiji postoje
dvojaki standardi kada su Bošnjaci u pitanju. Vi znate, da su Bošnjaci pored
Roma, jedini koji nemaju obrazovanje na svom jeziku, naša djeca su prinuðena da
u školama biraju izmeðu maternjeg jezika i informatike. Pa, ako odaberete
informatiku, ostali ste uskraćeni za obrazovanje na maternjem jeziku, ili ako
odaberete maternji jezik ostali ste bez informatike. Što je nedopustivo! Dalje,
klasičan primjer su recimo nazivi škola, od dvanaest osnovnih škola u Novom
Pazaru, samo dvije nose ime po Bošnjacima. Kada je u pitanju Bošnjačko
nacionalno vijeće, tu se jasno vidi na koji način se krše prava Bošnjaka, jer
postoje dvojni standardi, za sva Vijeća/Savjete važe jedna pravila, za nas važe
druga, na taj način se jasno diskriminišemo. Tome u prilog potvrðuje, jedna
diskriminatorska i rastistička izjava, pomoćnika ministra Čiplića, koji je na
konsultativnoj sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća rekao da su Bošnjaci
„specifični“ i da za njih važe posebna pravila.

U cijelom Sandžaku ići ćemo od avlije do avlije

Bošnjaci.Net: Danas je održna Osnivačka skupština, koje
su sljedeće aktivnosti BDZ?
ELFIÆ:
Sljedeće akitnvosti su formiranje centrale stranke u Novom Pazaru,
kao i širenje naše stranke, odnosno formiranje odbora u svim gradovima
Sandžaka. Od danas mi ćemo svakodnevno raditi na promociji našeg programa ne
samo u svakom gradu već svakom Bošnjaku u cijelom Sandžaku, odnosno kako se
kaže ići ćemo od avlije do avlije!

Autor: Fahrudin Kladničanin
Izvor: Bosnjaci.net