Limska dolina – Sandžačka Srebrenica

ImageDana 05.01.2011.godine navršava se 68 godina od Genocida nad
Muslimanima Bosne i Sandžaka, izvršen u toku drugog svjetskog rata od strane
vojske Kraljevine Jugoslavije.
O tom Genocidu se nije smelo govoriti, o njemu
se šutjelo, ta šutnja je dovela do drugog Genocide, Srebrenice i ponovo Bosne i
Sandžaka. Narod koji ne proučava svoju istoriju on je osudjen na njeno
ponavljanje Danas sa ove vremenske distance znamo koji je to biro projektovao
Genocid nad Muslimanima, znamo i arhitekte, samo se izvodjači radova
smijenjaju, u zavisnosti od godina starosti.Tamo gdje je stao Avro Cemović
nastavio je Pavle Djurišić, gdje je stao Pavle Djurišić nastavio je Ratko
Mladić.

O Sandžačkoj Srebrenici se ne govori, o njoj se šutjelo, o
njoj se šuti, o njoj se šapatom govori, da nam se ne naljute četnički vojvode,
koji su predsjednici parlamentarnih stranaka u Skupštini Republike Srbije,i to
jedan od njih dvoice nalazi se u Hagu gdje mu se sudi za Genocid i ratni
zločin, ili će nam se naljutiti i poslanici Skupštine Republike Srbije, koji ih
proglasiše, borcima junacima i herojima, i to doniješe zakon o borcima kojima
legalizovaše Genocid nad Muslimanima u drugom svjetskom ratu. Zakon o izmenama
i dopunmama zakona o pravima boraca vojnih invalida i članova njihovih
porodica. Skupština Srbije donosi dana 21.12.2004.godine na sedmoj sednici
Drugog zasjedanja. 

{gallery}limska dolina{/gallery}

Ovim Zakonom Skupština Republike Srbije je i de jure i de
fakto priznala državotvorni projekat,Velike Srbije, koji se sprovodi u
kontinuitetu. A možda će nam se naljutiti i predsjednik države g. B.Tadić jer
on tvrdi da se radi o borcima koji su se borili za nacionalnu stvar, te ukazom
pusti u opticaj zakon o borcima Kraljevine Jugoslavije. 24.12.2004.godine.

Sandžačka Srebrenica to je Limska dolina gdje je od strane
boraca Skupštine Republike Srbije za mjesec dana ubijeno je 9200 Muslimana,
jedini grijeh su imali što su Muslimani. U Sandžaku je za vrijeme drugog
svjetskog rata ubijeno izmedju 30.000 i 35.000, Muslimana mirnih stanovnika.

Danas Bošnjaci Sandžaka tragaju za masovnim grobnicama
poubijanih sunarodnika od vojske Kraljevine Jugoslavije to jest od boraca
Skupštine Republike Srbije,kako bi i Sandžak dobio svoje Potočare, kako bi bil
dostojno sahranjeni.

Ovaj stravičan Genocid je proistekao iz projekta Srpskog
Kulturnog Kluba, čiji su članovi bili akademik prof.dr Vasa Čubrilović, Dragiša
Vasić, Dimitrije Ljotić Dr, Stevan Moljević,koji je bio četnički ideolog i
tvorac projekta Homogena Velika Srbija, koji je poslužio kao osnova za pisanje
četničkog program koji je napisao niko drugi do Vojni Ministar i ujedno
komadant Vojske Kraljevine Jugoslavije Dragoljub Draža Mihajlović.

Septembra mjeseca 1941.godine. U projektu se izmedju ostalog
navodi kako treba rešiti pitanje Muslimana u Jugosaviji kao i granice unutar
Jugoslavije :

    *  Omedjiti de fakto srpske zemlje i učiniti da u
njima ostane samo srpski živalj.

    *  Posebno imati u vidu brzo i radikalno
čišćenje gradova i njihovo popunjavanje sa svežim srpskim elementom.

    *  Izgraditi plan za čišćenje ili pomeranje
seoskog stanovništva sa ciljem homogenosti srpske državne zajednice.

    *  U srpskoj jedinici kao naročito težak problem
uzeti pitanje Muslimana i po mogućnosti rešiti ga u ovoj fazi.

Stav četničkog pokreta Draže Mihajlovića prema Muslimanima
bio je da ih treba sistematski fizički uništavati u toku rata a one koji ne budu
uništeni, iseleti u Tursku i na njihovu teritoriju naseliti srpsko
stanovništvo.U ostvarivanju plana o uništenju Muslimana, četnički pokret Draže
Mihajlovića je decembra 1941.i avgusta 1942.god na području Foče i početkom
1943.godine na teritoriji Sandžaka izvršio genocid nad Muslimanima.U svojoj
belešci Draža Mihajlović je napisao : Na dan ustanka oni će svi biti pokrenuti
sa svojih naselja a što niko neće moći sprečiti,u danom momentu svi Muslimani
ima da budu pokrenuti sa svojih ognjišta.Oni koji su bliže hrvaskim oblastima
tamo, glavno je da svi budu pokrenuti.Potrebno je još sada da se pripremi
iseljavanje za Tursku ili ma dje van naše teritorije.

Po sačinjenom programu pristupilo se realizaciji programa,na
taj način što je donijeta instrukcija od strane Vojnog Ministra i komadanta
Vojske Kraljevine Jugoslavije 20.12.1941.godine, komadantu četničkih odreda u
Crnoj Gori i komadantu Limskih četničkih odreda o organizaciji,ciljevima i
upotrebi četničkih odreda.Komanda četničkih odreda Jugoslovenske Vojske.Gorski
Štab Str.Pov.Br.370 od

20.12.1941.godine.Položaj, Djeneralštabnom majoru g.Djordju
Lasiću i komadantu četničkih odreda Jugoslovenske vojske u Crnoj Gori i
kapetanu g.Pavlu Djurišiću Komadantu Limskih četničkih odreda Jugoslovenske
Vojske.

Instrukcije su precizno odredile šta i kako treba da se radi
sa Muslimanima kako bi se postigli nacionalni ciljevi tj etnička čista Velika
Srbija u okvru Kraljevine Jugoslavije, ciljevi naših odreda jesu :

Stvoriti Veliku Jugoslaviju i u njoj Veliku Srbiju, etnički
čistu u granicama Srbije – C.Gore – Bosne i Hercegovine – Srema -Banata i
Bačke.

4. Čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i
nenacionalnih elemenata.

5. Stvoriti neposredne zajedničke granice izmedju Srbije i
C.Gore, kao i Srbije i Slovenačke čišćenjem Muslimanskog življa i Bosne od
Muslimanskog i Hrvatskog življa.

6. Kazniti sve Ustaše i Muslimane koji su u tragičnim danima
nemilosrdno uništavali nač narod.

8. U krajevima očišćenim od narodnih manjina i nenacionalnih
elemenata izvršiti naseljavanje Crnogorcima ( u obzir dolaze siromašne
nacionalne ispravne i poštene porodice ).

Dalje se u instrukciji objašnjava način upotrebe četničkih
odreda u datom trenutku u kojim se kaže :

1. Jednim dijelom snaga dejstvovati iz doline Lima pravcem :
Bijelo Polje – Sjenica sa zadatkom očistiti Pešter od Muslimanskog i Arnautskog
življa.Ove snage moraju saradjivati sa odredima Javorskim i Goliskim.

2. Delom snaga dejstvovati pravcem preko Čakora ka Metohiji
sa zadatkom da se na tom pravcu očisti teritorija od arnauta ,kao i da se
presretnu oni koji će biti gonjeni iz Pešteri tj Sandžaka.

Po dobijenim insturkcijama pristupilo se realizaciji
genocidnog projekta o formiranju etnički čiste homogene Velike Srbije u Velikoj
Jugoslaviji, koja je bila samo paravan iza kojeg su se Srpski nacional fašisti
krili. U ranim Jutarnjim časovima 05.01.1943.godine iz Šahovića srez
Bjelopoljski pod komandom PavlaDjurićića krenulo se na napad na B.Polje i sva
sela na tom pravcu bila su spaljena civilno stanovništvo poubijano. U izveštaju
Vojnom Ministru i ujedno komdantu Vojske Kraljevine Jugoslavije Draži
Mihajloviću od 13.01.1943.godine se kaže :

Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv
Muslimana izvršena je.Operacije su izvedene tačno po naredjenju i izdatoj
zapovjesti. Napad je počeo u odredjeno vreme.Svi komandanti i jedinice izvršile
su dobivene zadatke na opšte zadovoljstvo.

Naši odredi 7.ovog mjeseca u toku noći, već su izbili na
rijeku Drinu,te su borbe zaključno sa tim danom bili uglavnom završene, zatim
je nastalo čišćenje oslobodjene teritorije.

Sva Muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno
spaljena tako, da nijedan njihov dom nije ostao čitav.Sva imovina je uništena
sem stoke, žita i sena.

Za vreme operacije se pristupilo potpunom uništavanju
Muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Žrtve kod Muslimana su
1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava žena staraca i dece.

Borci Skupštine Republike Srbije oslobadjali su svoju
teritoriju od svojih gradjana tj svojih komšija,Muslimana od kojih je video i
učio Ratko Mladić, koji je takodje oslobadjao svoju teritoriju od svojih
komšija u Srebrenici. Za ovakav Genocid neposredni izvršilac Pavle Djurišić je
odlikovan od strane Firera tj Adolfa Hitlera, za uspešno izvršen postavljeni
zadatak sa Gvozdenim Krstom. Svetske sile su novembra mjeseca 1943,godine to
jest Staljin Ruzvalt i Čerčil na samitu u Teheranu, doneli odluko o prestanku
saradnje u svakom obliku pomoći Vojsici Kraljevine Jugoslavije, jer je
utvrdjeno da vojska svo vreme rata saradjuje sa Fašistima i da je u
kolaboraciji sa Fašističkom Nemačkom odnosno Italijom.Za Skupstinu Republike
Srbije to su borci.Jer su se borili, za nacionalnu etnički čistu Homogenu
Veliku Srbiju. U toku drugog svjetskog rata ujedinili su se sjever i jug istok
i zapad, kapitalisti i komunisti, u borbi protiv Fašizma adolfa Hitlera,dotle
je Vojni ministar Kraljevine Jugoslavije saradjivao sa ABVEROM / tajna
obeštajna služba fašističke Nemačke.Za one koji su izvršili genocid nad
Muslimanima u drugom svjetskom ratu kao i ratni zločin nad svojim sunarodnicima
Srbima, od strane Skupštine republike Srbije dobiše status Borca i to zakonom
za koji je glasalo 176 poslanika Skupštine Republike Srbije, tako da ovaj
nacionalistički projekat postade i Državotvoran. Što su za svet zločinci za
Skupštinu Srbije su Borci.

Evropa je proglasila 15.07.1995.godine. Dan sjećanja na
Genocid u Srebrnici. Za Skupštinu Srbije to je Zločin i jedva je glasalo 126
poslanika, a kako osuditi i reći da je genocid kada su se nalazili na istom
projektu, koji se u kontinuitetu sprovodili, jer oni koji su u drugom svjetskom
ratu izvršili genocid dobili su status Borca, a kako onda praviti
diskriminaciju medju borcima pa ove koji izvršiše genocid u Srebrenici nazvati
zločincima, to bi bila Vele izdaja, nacionalnog interesa.Danas se jedino u Srbiji
podižu spomenici koloboracionistima fašističke Nemačke iz II svjetskog rata
koji su vršili genocid nad svojim gradjanima koji pripadaju drugoj naciji i
drugoj veri.Skupština Republike Srbije je jedina Skupština u Evropi i svijetu
koja vrši reviziju drugog svjetskog rata, gdje ratni zločinci postadoše borci
heroji i junaci.

Želim podsjetiti da je za vrijeme drugog svjetskog rata
poginulo na desetine miliona gradjana Evrope i svijeta, oni koji su izvršili
genocide, i koji su bili saradnici Fašističke Nemačke postadoše borci i heroji.
Ovakva odluka Skupštine Republike Srbije je u suprotnosti sa Rezolucijom
Ujedinjenih Nacija o GENOCIDU, kao i rezolucijom o kažnjavanju ratnih zločonaca
donijetoj u Postdaunu 25.07.1945.godine, o procesuiranju, ratnih zločina
odnosno zločinaca. Šta će na sve ove činjenice reći Evropa i Svijet. Ovim
zakonom Skupština republike Srbije nagradjuje izvršioce genocida umjesto da ih
osudjuje, čime direktno podstiče i druge svoje sunarodnike da čine genocid
kojega će neka buduća skupština opravdati kao što je to učinila ova skupština.

Sandžački Bošnjački Klub je po prvi puta organizovao tribinu
22.03.2008.godine, povodom 65 godišnjice, genocida nad Muslimanima Sandžaka, sa
osvrtom na Limsku dolinu.Stoga će SBK predložiti Bošnjačkom Nacionalnom Vijeću,
kao i najvišim državnim predstvnicima Bošnjaka u BiH, kao i Verskim
predstavnicima, dijaspori, da se Mjesec JANUAR proglasi mjesecim GENOCIDA nad
Muslimanima Sandžaka, gdje će se održati naučne tribini u Sarajevu i Novom
Pazaru i podsejtiti na zaboravljeni Genocid.

Stoga Bošnjaci Sandžaka, tragaju i tragaće za svojim
POTOČARIMA.

ZABORAVITI GENOCID JE NAJVEÆI GENOCID

 

Korišćena literatura :

– Genocid nad Muslimanima : prof.Dr Valadimir Dedijer i
Antun Miletić

– Sandžak : Mirko Æuković

– Ratna tragedija Muslimana 1941-1945 god.: Autor Dr.Safet
Bandžović

– Draža Mihajlović Agent Vermahta :Autora Jovana Pavićevića

– Slušbeni Glasnik Republike Srbije br.137. od
24.12.2004.god.

– Peticija profesora filozofskog fakulteta iz Beograda,
kojom su se obratili Ustavnom Sudu Republike Srbije povodom revizije drugogo
svjetskog rata.

Hodović Rifat, predsjednik
NVO Sandžačkog Bošnjačkog Kuba