Čiju smo okolinu blagoslovili…

Image– veli Kur’an za zemlju Isre i Miradža. Stari Zavjet za nju kaže da je «zemlja u kojoj teku med i mlijeko» – Danas, pak, ovom zemljom teku ljudske suze i krv… Danas se taj Božiji blagoslov grubo narušava nepravdom koja se čini nad Božijim stvorenjima.
Cijelo vrijeme sam svom domaćinu, vozaču
Rijadu, govorio da nas odvede u neki lijep restoran na ručak kako bismo rahat
objedovali. To jutro sam samo popio kahvu, a doručkovati nisam mogao od
uzbuðenja. A on mi je cijelo vrijeme odgovarao da za to nema nikakve šanse i da
ćemo na ručak ići njegovoj kući. Još ćemo se neko vrijeme zaržati na Brdu
Maslina s kojeg se vidi cijeli Stari grad Jerusalem. Neposredno u podnožju Brda
Maslina na kojem je, po predajama, propovijedi držao Isa, a.s., je staro
židovsko groblje, a u prednjem planu se ističe plato na kome je Harem-i-šerif.
Ispod kompleksa džamije Aqsa, na južnoj strani leži naselje Silvan i sastavu
njega dolina Hilvah (Wadi Hilwah). Ova dva lokaliteta su veoma važna i priča o
njima je egzamplar kako se u Svetoj Zemlji zemlja otima i vrši njena prisilna
judaizacija.

Prisilna judaizacija

Muslimansko selo Silvan je bilo poznato po
poljoprivrednim proizvodima i služilo je kao odmorište na putu ka Starom gradu.
Danas ovo naselje broji oko 55 hiljada stanovnika i u centru je projekta
«revitaliziranja» drevnog ili izvornog Jerusalema, heb. Ir David kojeg sprovode
neke ekstremne židovske frakcije. Muslimani naseljavaju ovaj kvart već više od
13 stoljeća, od 20. stoljeća žive pod različitim vlastima osmanskom,
britanskom, jordanskom. Od 1967. godine kao dio Istočnog Jerusalema i Silvan je
pod izraelskom okupacijom. Krajem 19. stoljeća na ovom lokalitetu engleski
arheolog Charles Warren je otkrio podzemni sistem tunela, po nekima, sistem
kanala za vodu, i mjesto u središtu Vadi Hilvah označio kao mjesto drevnog
Jerusalema, Grada Davidovog. Silvan će nakon ratova iz 1948. i 1967. pružiti
utočište mnogim palestinskim izbjeglicama. Sedamdesetih i osamdesetih godina
stanovnici su se zbog priliva turista i arheologa ponadali da će to naselju
donijeti ekonomsku i privrednu dobit, meðutim, u odnosu na druge dijelove
Jerusalema koji su napredovali Silvan je zaostajao kao da je zaustavljen u
vremenu. Odnosi sa turistima i izraelskim arheolozima nisu bili problematični
jer je to donosilo neku vrstu posla lokalnom stanovništvu. Meðutim, tokom
osamdesetih godina stanovnici Silvana su počeli uočavati da je njihov status
kao ne-graðana veoma problematičan. Vlasti grada nisu investirale u poboljšanje
infrastrukture naselja, puteva, škola itd. Kada je u pitanju izgradnja, od
1967. nije odobreno podizanje niti jedne nove zgrade što je značilo da
stanovnici nisu mogli graditi ili proširivati svoje domove, što je stanovnike
Silvana primoralo da grade bez dozvola. Stotine familija se našlo u bezizlaznim
situacijama. Uz siromaštvo, nedostatak obrazovnih institucija i druge
infrastrukture, nova država je od stanovnika ovog naselja napravila kriminalce
koji su morali plaćati stotine hiljada šekala kazni, a za mnoge kuće su izdati
nalozi za rušenje. Osamdesetih godina mladi Arapi, stanovnici Silvana, aktivno
su učestvovali u Prvoj Intifadi i ova činjenica je takoðer kasnije imala
utjecaja. Početkom devedesetih godina jedna privatna izraelska organizacija pod
imenom «Elad» počela je djelovati u selu. U proglasu misije ove organizacije
stajalo je da joj je cilj «ojačati židovsku povezanost sa Jerusalemom, i to
kroz turističke obilaske, objašnjavanje značaja, naseljavanje i štampanje materijala.»
U praksi Elad je svim sredstvima radio da stekne vlasništvo nad kućama i
zemljom u naselju, a posebno u kvartu Vadi Hilvah. Jedna od prvih kuća u koje
je Elad ušao bila je kuća Musaa Abbasija. Kuća je neposredno bila pored
«Warrenovog okna». David Be'eri, osnivač Elada, lažno se predstavio kao
turistički vodič i stekao Abbasijevo povjerenje dovodeći grupe turista njegovoj
kući koji su od njega kupovali limun. U Be'riju je Abbasi vidio istinskog
prijatelja. Meðutim, Be'eri je tokom svojih posjeta prikupljao informacije o
vlasništvu nad kućama i zemljom i to iskoristio u pravnoj parnici kako bi
većinu Abbasijeve kuće proglasio «vlasništvom odsutnog». Naime, prema Zakonu o
vlasništvu odsutnog (Absentee Property Law) ukoliko pravni posjednik živi u nekoj
neprijateljskoj državi (a koja je to prijateljska država Izraela u susjedstvu u
koje su protjerani Palestinci?!) država Izrael može konfiskovati imovinu bez
kompenzacije. Ispostavilo se da je ugovor bio potpisan izmeðu države i Elada
bez bilo kakvog tendera i bez Abbasijevog znanja, te su tako, u mrtvoj noći u
oktobru 1991. godine, u pratnji policije ljudi iz Elada ušli u Abbasijevu kuću
i njega i njegovu porodicu izbacili na ulicu.

Iskopavanja za spašavanje?

Ovako je počelo. Elad je prvih godina stekao
kontrolu nad još nekoliko nekretnina. Nekretnine su od strane Elada bile
pronalažene, proglašavane u skladu sa Zakonom o imovini odsutnog, te na osnovu
«Izjava pod zakletvom» od strane ljudi iz Elada, potom konfiskovane i prebačene
na Elad bez ikakvog tendera i uz minimalne takse. Eladu su od strane države
prebačene i nekretnine koje je posjedovao Židovski nacionalni fond 1948. Uz to,
imovina je kupovana putem posrednika koji su od stanovnika na razne načine i
putem pritisaka nastojali isposlovati pristanak na prodaju. Ključni obrt za
Elad desio se 1997. godine kada je ova privatna agencija od Zemljišnog ureda
Izraela dobila «povjerenje za brigu i održavanje nacionalnog parka «Ir David»
koji se nalazi u srcu Vadi Hilvah kvarta. I nakon pravnog osporavanja Elad je
raznim pravnim doskočicama 2002. godine uspio zadržati ovu poziciju. Od
preuzimanja nacionalnog parka «Ir David» od strane Elada iskopavanja u ovom
naselju su se umnogostručila. Gotovo sva iskopavanja, koja se vrše bez ikakve
najave, suglasnosti stanovnika i vlasnika kuća i parcela, a koja sprovodi Elad,
kategoriziraju se kao «iskopavanja koja za cilj imaju spašavanje» odreðenih
dokumenata, artefakata i dr. Iskopavanja se obavljaju pod visokim
obezbjeðenjem, uz nadzorne kamere i ograde itd. «Ir David» je jedno od
najpoznatijih turističkih mjesta u Izraelu kojeg godišnje posjeti više od 400
hiljada turista, studenata, izraelskih vojnika itd. Turistički vodiči u svojim
objašnjenjima uglavnom se fokusiraju na historiju ovog kvarta iz perioda Kralja
Davida. Prezentira se samo židovski narativ, a sve ostalo što je vezano za
tradiciju i kulture naselja koje postoji više od 5 hiljada godina se apsolutno
zanemaruje. Mijenjaju se nazivi toponima, ulice dobijaju nova imena itd. Uz
ogromno prisustvo vojnih i policijskih pratnji turistima izvorni stanovnici
Silvana se sve više i više osjećaju strancima u svom naselju. Danas židovskih
useljenika ima oko 5 procenata od ukupne populacije, meðutim, prisustvo ovih
oko 400 ljudi sve više narušava način života u dolini Vadi Hilvah, dijelu
naselja Silvan.

Priča o arapskom naselju Silvan i njegovom
nasilnom judeiziranju samo je jedan u nizu primjera bolne i prijeteće
svakodnevice Palestine. Mnoga slična skrnavljenja i uzurpacije cionistički
režim je realizirao skrivajući to paravanima projekata poput navodnog
revitaliziranja drevnog Grada Davidovog. Kratko rečeno: korporativni kriminal u
svom čistom obliku! Nakon posjete Brdu Maslina prihvatio sam Rijadovo
gostporimstvo i otišli smo do njegove kuće gdje nas je njegova hanuma počastila
ukusnim palestinskim jelima, kahvom i kolačima. Nakon ručka i ikindije namaza
uputili smo se prema gradu Hebronu, gradu kojeg Arapi zovu Halil (Prijatelj) u
kome je sahranjen Ibrahim, a.s., Halilu-r-Rahman (Prijatelj Milostivog) zajedno
sa svojom porodicom Allahovih odabranika.

U gradu Božijeg Prijatelja

Grad Halil ili Hebron smješten je tridesetak
kilometara južno od Jerusalema. Najveći je grad na Zapadnoj Obali i u njemu
živi oko 200 hiljada Palestinaca, te oko 500 useljenika koji su koncentrirani
oko starog jezgra grada. Grad je najpoznatiji kao mjesto u kome se nalazi
pećina Makpela u kojoj su grobnice Ibrahima, Ishaka i Jakuba, a.s., i njihovih
supruga. Iznad pećine Makpela je Ibrahimova džamija El-Harem el-Ibrahimi.
Situacija je i u ovom slučaju krajnje iskomplicirana, posebice nakon okupacije
1967. godine, kada je izraelska okupaciona vlast omogućila da se hram podijeli
na židovski i muslimanski dio. Muslimanima je pripao veći dio kompleksa, oko 81
procenat, koji se nalazi iznad jedinog poznatog ulaza u spilju. Od tog datuma
Ibrahimova džamija je bila mjesto čestih sukoba i bombaških napada izmeðu
muslimana i židova. Stotine ljudi i muslimana i židova je u tim incidentima
poginulo i ranjeno. Danas je Harem Ibrahimi podijeljen i na prilazu džamiji su
jake siguronosne provjere, rampe i detektori metala. U podnožju same džamije je
check-point na kome se razdvajaju posjetioci muslimani koji se upućuju u
jugo-istočni dio kompleksa, dok židovi idu na suprotnu stranu. Miješanja nema.
Čak je i unutrašnjost turbetskih odjeljaka gdje su kenotafi koji označavaju
kabure Ibrahima, njegove supruge Sare, r.a., podijeljena. Na jednoj strani
(prozoru) turbeta imaju pristup muslimani iz Ibrahimove džamije, a druga strana
je za židove koji pristupaju iz suprotnog ulaza hrama. Izmeðu su neprobojne
metalne barijere, ali glasovi prodiru, jedni druge mogu čuti jasno dok
izgovaraju molitve. U unutrašnjosti same Ibrahimove džamije su cenopati
kaburova Ibrahima i njegove supruge Sare, te Ishaka i Rebeke. U drugom, židovskom
dijelu hrama je kabur Jakuba, njegove prve žene Leae, dok je kabur njegove
druge žene Rahaele, majke Jusufa, a.s., u Betlehemu. U Harem Ibrahimi sam
stigao neposredno poslije akšam namaza. Obišao sam džamiju, a nakon namaza
džamijski vodič nas je odveo i pokazao gdje je koji kabur. U stražnjem dijelu
džamije je malom kupolicom na četiri stuba nadsvoðeni otvor na kojem stoji
natpis «El-Garu-š-šerif» odnosno «Časna pećina», ustvari otvor za zrak koji
dopire iz pećine u kojoj su kaburovi Allahovih odabranika. Tradicija kaže da je
Ibrahim, a.s. kupio ovaj posjed, pećinu, od jednog Hitita plativši mu za to
punu cijenu kako bi ukopao svoju preminulu suprugu Saru. Kasnije su na istom
mjestu ukopani i ostali pripadnici Časne porodice, porodice za koju svoje duhovno
porijeklo vezuju sve tri objavljene monoteističke tradicije: i judaizam i
kršćanstvo i islam. Ibrahimova džamija i harem u Hebronu ili Halilu je, poput
drugih mubarek mjesta u gradovima okupirane Svete Zemlje klasičan primjer kako
ono što je po svim mjerilima zajedničko, čudno i neprirodno djeluje kada ga
politika i sila dijele, rasparčavaju i pregraðuju.

Kontrole, skeniranja i pretrage…

Povratni let iz Tel Aviva preko Istanbula za
Sarajevo je veoma rano u 6.15 minuta, ali su mi domaćini savjetovali da na
aerodromu Ben Gurion moram biti najmanje 3 sata prije planiranog poletanja
aviona. Tako sam iz hotela u Betlehemu morao krenuti oko 2 sata poslije ponoći.
Već na samom izlazu iz Betlehema i ulazu u Jerusalem na izraelskom check-pointu
grozna slika: ogromna zatvorena željezna vrata. Noću su zatvorena i otvaraju se
po potrebi da propuste one koji imaju propusnice za izlazak iz palestinskog
geta. Iako uspavani, stražari ipak pregledaju i dokumnte i vozilo, pitaju za
našu destinaciju. Na putu do Tel Aviva nije bilo nimalo gužve, kao da je sav
svijet zaspao. Negdje na polovici puta šutljivi vozač taksija, Palestinac Hamdi
progovori i pokaza na obližnje osvjetljene brežuljke, naselje sa modernim
apartmanima: «Ono gore je nekada bilo naše selo. Odatle smo protjerani!»
Zaustavljamo se nekoliko kilometara prije aerodroma Ben Gurion gdje svi
automobili prolaze kroz detaljni pregled i kontrolu putnika. Nije potrajalo
dugo, sačekali smo nekih petnaestak minuta. Na aerodrom sam stigao oko 3 sata
ujutro i pitao sam se kako ću provesti naredna tri sata vremena do polaska
aviona. Meðutim, kada sam krenuo prema check-in deskovima prišla mi je
policajka i pregledala dokumente, upitala me za destinaciju i nakon kratkog
ispitivanja gdje sam bio i gdje putujem uputila me da prethodno moram proći
skeniranje kofera. Imajući u vidu da je ispred mene bilo svega nekoliko putnika
ponadao sam se da će sva ta procedura za čas biti gotova. Koferi su brzo
provučeni kroz ogromne skenere i na svaki je priljepljen bar-code i to mi na početku
ne bijaše jasno. Potom uočih da nakon skeniranja kofera slijedi detaljna
pretraga na stolovima koji nalikuju velikim kuhinjama u američkom stilu, samo
što ove na svojim ćoškovima imaju velike kompjuterske touch-screen displeje, a
umjesto pećnica i frižidera su neke specijalne mašine i visokosofisticirani
testeri za eventualne tragove eksploziva.

Višesatno ispitivanje na aerodromu

Opušten, naravno, prilazim i pitam službenicu
koliko će trajati pretraga, a ona me uputi da sjednem na klupe, rekavši da ću
saćekati nekih dvadesetak minuta. I onda počinje procedura. Prilazi mi prvo
jedna mlaða službenica i počinje sa ispitivanjem: odakle sam, ko sam, šta sam,
gdje sam bio, zašto sam bio, kako se zove organizacija koja me je pozvala, šta
joj je cilj, gdje se održala konferencija, gdje radim, šta radim, o čemu pišu
novine u kojim radim, imaju li verziju na engleskom jeziku, koja je web adresa,
zatim, ko su mi roditelji, kako mi se zovu nane i djedovi i imaju li kakve veze
sa ovim prostorima, šta mi studira sestra, koje jezike govorim, gdje sam ih
učio, zašto sam ih učio!? Zašto baš arapski?! Potom, dolazi druga službenica.
Izvinjava se ukoliko se neka pitanja ponove, pa uz sva gore navedena pitanja
nastavlja: gdje sam pakovao kofere, ko ih je pakovao, da li sam nekog posjetio,
kada i gdje, jesam li zalazio u kakve restorane i gdje, imam li račune? Da li
sam šta kupovao, šta i gdje, imam li račune? Nakon što sam se iznervirao i
zatražio objašnjenje svrhe ovog ispitivanja službenica je kratko odgovorila da
je to standardna procedura radi «vaše sigurnosti» i zatražila od mene da budem
kooperativan, jer upozoravajući doda: «Ima i drugi način, kojem, ukoliko budete
izloženi, sumnjam da ćete stići na svoj planirani let u 6.15!» Potom sam se
nekim pitanjima počeo smijati i rekao da osim onog što sam već odgovorio više
ne želim odgovarati na tako besmislene stvari, bez obzira kakve to poslijedice
po mene prouzrokovalo. Mlada službenica je potom pozvala svoju superzivoricu s
kojom je došao još jedan službenik i oni su mi saopćili da je ovo standardna
procedura, te da imam u vidu da su siguronosne mjere na telavivškom aerodromu
takve kakve jesu i da oni moraju slijediti uputstva i sl. Supervizorica me je
zajedno sa svojim kolegom ponovno počela pitati ista pitanja prije toga se
uljudno izvinivši što će mi neka pitanja biti ponovljena. I tako sam u
razgovoru sa pripadnicima izraelskih graničnih službenika proveo preko dva i
pol sata. Kada sam konačno preuzeo svoje stvari koje su bile detaljno
ispreturane, registrirao svoj let i predao putnu torbu, uvidio sam da je
ukrcavanje u avion Turkish Airlinesa za Istanbul već otpočelo i da do polaska
imam još svega dvadesetak minuta. Iako je iskustvo koje sam prošao bilo krajnje
neprijatno i mučno s jedne strane mi je bilo drago da sam imao priliku
proživjeti jedan mali djelić onog čemu su svakodnevno izloženi sumnjivi na
nebrojenim izraelskim check-pointima i kontrolama. Uz to, u sceni koja mi se
desila na aerodromu u Tel Avivu nisam žalio sebe, pa ni Palestince koji su
daleko učestalije izloženi čak i gorim procedurama, već sam žalio to ozračje
straha i prepadnutosti.

Palestinske dvije krajnosti…

Konačno, u avionu na letu prema Istanbulu
osjećao sam se i sretno i nesretno zbog svega onog što sam u proteklih par dana
vidio. Razmišljao sam o dvije krajnosti koje su me iznutra razdirale i činile
tužnim. S jedne strane bio je vanredno lijep osjećaj zadovoljstva što sam imao
priliku obići tako lijepa i značajna mjesta, «čiju smo okolinu blagoslovili»
kako veli Kur'an (Isra, 1). Ta ljepota se u Palestini vidi ne samo u njenim
svetim mjestima koja štuju pripadnici sve tri abrahamske tradicije, već i u
zraku, u klimi, u plodnim krošnjama narandži i smokvi, u ureðenim
maslinjacima…. Svakodnevna inačica koju koristimo za nešto ugodno i kažemo «med
i mlijeko» je upravo dio biblijskog opisa ove Svete Zemlje za koju se kaže da
je «zemlja u kojoj teku med i mlijeko» (Egzodus, 3:8). Kada su u pitanju
prirodna bogatstva ove zemlje ovaj opis poptuno odgovara, a ne kao što je
Palestina planski prikazivana svjetskoj javnosti od strane projektanata i
ideologa cionističkog pokreta kao neplodna pustinja koja čak ni naroda nema.
«Podajte zemlju bez naroda, narodu koji je bez zemlje!» – poznati je bio slogan
cionizma sa početka 20. stoljeća. S druge strane pritiskalo me je ono
neprirodno što je učinio čovjek remeteći sve ljudske i Božije zakone,
pretvarajući ovu zemlju umjesto zemlje svetog mira u zemlju svetog rata,
umjesto zemlje susreta i dijaloga u zemlju separacije i sukoba – mjesto koje je
već decenijama izvorište najakutnijeg svjetskog sukoba, moderne paradigme
sukoba civilizacija.

Izvor: Preporod.com