BKZ prikuplja informacije o genocidima i zločinima

ImageBošnjačka kulturna zajednica poziva sve one koji imaju bila kakva
saznanja, dokumentaciju ili su žrtve i svejdoci bilo kog od genocida i
zločina koji su se desili nad Bošnjacima Sandžaka da se jave u
prostorije Centrale BKZ-a (ulica Gradska 1, 36 300 Novi Pazar) ili u
nekoj od podružnica BKZ-a u ostalim sandžačkim gradovima.

 Bošnjačka
kulturna zajednica će u narednom periodu prikupljati dokumentaciju,
bilježiti svjedočenja i pripremati infrastrukturu Institutu za
istraživanja genocida nad Bošnjacima Sandžaka čija će zadaća biti da
rasvijetli sve skrivene i namjerno zataškivane genocidne i zločine u
cilju sazanja istine i objelodanjivanja svih činjenica koje su dovele do
ubistava, strijeljanja, klanja, silovanja, mučenja, prebijanja i svakog
drugog vida torture civilnog stanovništva kako u daljoj tako i u bližoj
prošlosti.

Bošnjačka kulturna zajednica će u saradnji sa svim ostalim bošnjačkim
institucijama pokrenuti rehabilitacione i druge postupke kojima će se
vratiti dostojanstvo Bošnjacima i bar djelimično nadomjestiti
materijalna i nematerijalna šteta žrtvama i njihovim porodicama.

Izvor: BKZ.rs