Ovaj narod ne možete ubiti!

Image„Vi ste klali u Bosni, vi koljete na Kosovu, vi hoćete ovdje – ovdje ne možete to da radite! Upamtite da ne možete to ovdje da radite! Moja glava jedna može da ode, ali vi ne možete ovaj narod ubiti nikad! To upamtite, gospodo četnici! Upamtite šta vam kažem, ja Sead-ef- Šaćirović!“

Kada neko napiše ili prevede neku knjigu, učinio je dobro za svoj
narod. Kada sagradi neki hajrat ili podučava, onda je veliki čovjek
svoga naroda. Meðutim, kada neko stane u odbranu svoga naroda, kulturnih
vrijednosti, vjerskih znamenitosti i vakufa onda se on zove GAZIJA. U
ovom broju, poštovani čitaoci, predstavljamo Vam bošnjačkog gaziju Seada
ef. Šaćirovića.

Sead-ef. Šaćirović je roðen u Bajevici kod Novog Pazara 6.10.1976.
godine, od roditelja Nazifa i Nejme, roðene Suljović. Osnovnu školu i
srednju „Gazi Isa-beg“ medresu završio je u Novom Pazaru. Fakultetsko
obrazovanje započeo je u Libanu, gdje završava Školu arapskog jezika, a
nastavlja u Novom Pazaru na Fakultetu za islamske studije, smjer
Misionarstvo i mediji. Trenutno je na trećoj godini studija.

Oženio se 1998. godine, otac je troje djece.

Prvi
hizmet islamu učinio je kao glavni imam u Starom Baru u Crnoj Gori gdje
je radio dvije godine. Od 2000. godine, imamski posao nastavlja u Novom
Pazaru, u džamiji Čalap Verdi, koja duži niz godina nije imala imama.
Sead-ef. je za nepunih mjesec dana napunio džamiju privlačeći svijet
izvanredno lijepim i korisnim hutbama. Zahvaljujući hutbama postao je
poznat i omiljen posebno meðu omladinom. Obzirom da se pokazao kao veoma
uspješan imam i daija, izabran je za predsjednika Medžlisa IZ-e Novi
Pazar 2003. godine, a reizabran 2008. godine. Na toj funkciji se nalazi i
danas. On je i direktor  Agencije za sertificiranje halal-kvaliteta.
Član je Mešihata, neprekidno od 2003. godine. Sekretar je Sabora IZ-e u
Srbiji, kao i potpredsjednik Skupštine Muftijstva sandžačkog. Jedan je
od osnivača Bošnjačke kulturne zajednice i potpredsjednik njezine
skupštine. Svojim aktivnostima i zalaganjem doprinio je pobjedi BKZ-a na
izborima za BNV. Njegovi nastupi i gostovanja na televizji i drugim
elektronskim i štampanim medijima ostat će upamćeni po čvrstim stavovima
i korisnim izlaganjima i uputama koje su se čule u tim prilikama.

Nakon pokušaja puča u Islamskoj zajednici, Sead-ef. postaje portparol
Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Kao njen portparol, postaje veoma
poznat i često viðen u javnosti. Postao je zaštitno lice Islamske
zajednice. Drsko šarmantanim stavovima, ušao je u srca bošnjačkih masa.
Sklon istini i kritiziranju neistine prihvaćen je od strane bošnjačke
javnosti i svih ljudi dobre volje.

Kao i na svim prethodnim amanetima, pokazao je visok stepen
odgovornosti i profesionalnosti. Zato od decembra 2009. godine naš
efendija preuzima amanet direktora Medija centra i glavnog i odgovornog
urednika lista Glas islama. Dolaskom na ovu odgovornu funkciju, Glas
islama poprima ozbiljniju formu i biva naširoko prihvaćen s novijim
izgledom i širim pristupom tema koje su obraðivane u najznačajnijem
bošnjačkom listu u zadnjih 15 godina.

Odbrana vakufa

Sead-ef.
Šaćirović je bio jedan od ključnih ljudi u odbrani vakufske imovine u
Sandžaku. Mnogo puta je bio na čelu kolone koja se suprotstavila
nasilnom otimanju vakufske imovine. Tako je bilo ispred Fakulteta za
islamske studije, na vakufskoj parceli Kuri češme na Bolničkim livadama,
u odbrani Altun alem džamije, u odbrani vakufske parcele na Gazilaru, u
odbrani Arap džamije.

Branio je vakufski plac na Paricama gdje se gradi islamsko obdanište,
vakuf u Novopazarskoj Banji, a posebno se istakao u odbrani Vakufa
Mearif na Hadžetu, 4. septembra 2010. godine, tamo gdje je 1945. godine
strijeljano preko 2000 Bošnjaka, kao i na svim ostalim mjestima gdje je
trebalo rizikovati svoju slobodu, pa čak i život. Definitivno, ono po
čemu će Sead-ef. Šaćirović ostati upamćen u historiji jesu riječi koje
je izgovorio izrevoltiran uvredama jednog policijskog činovnika: „Vi ste
klali u Bosni, vi koljete na Kosovu, vi hoćete ovdje – ovdje ne možete
to da radite! Upamtite da ne možete to ovdje da radite! Moja glava jedna
može da ode, ali vi ne možete ovaj narod ubiti nikad! To upamtite,
gospodo četnici! Upamtite šta vam kažem, ja Sead-ef- Šaćirović!“

Nije bilo Bošnjaka kojeg su ove riječi ostavile ravnodušnim. Ono što
smo svi osjećali 4. septembra, izgovorio je Sead-ef. Šaćirović.

Doprinos nacionalnom buðenju Bošnjaka

Kada
je osnovana Bošnjačka kulturna zajednica, naš gazija je postavljen za
potpredsjenika Skupštine BKZ-a. Sada, gledajući proteklu godinu dana,
shvaćam da je bio nemoguć onako žestok prodor Bošnjačke kulturne
zajednice bez Sead-ef. Šaćirovića.

Učestvujući u raznim emisijama, vodeći brojne akcije BKZ-a, obilazeći
Bošnjake Sandžaka, gazija je upotpunjavao proces nacionalnog buðenja
Bošnjaka, gdje je dao svoj veliki doprinos.

Rezultat svega toga je povjerenje naroda Bošnjačkoj kulturnoj
zajednici, odnosno ljudima sa liste BKZ-a, meðu njima i Sead-efendiji.
Efendija Šaćirović je i član Bošnjačkog nacionalnog vijeća u sadašnjem
sazivu.

Autonomija

Autonomija Sandžaka, trenutno jedini vid zaštite Bošnjaka u njemu,
san je svakog Sandžaklije. Efendija Šaćirović je potpredsjednik Odbora
za obnovu Narodnog vijeća Sandžaka iz 1945., gdje se sa predsjednikom
Džemailom Suljevićem, bori za očuvanje Sandžaka u jednoj i drugoj državi
i zalaže za prava svih graðana u njemu.

Kao što je bio uspješan u svim dosadašnjim akcijama, očekujemo da i u
ovom projektu bude uspješan, te da u niz svojih zasluga okači još jednu
medalju: Autonomiju Sandžaka.

Prave inicijative su uvijek dolazile od uleme. Nekada su to bili
Aćif-efendija Hadžiahmetović, Ismail-efendija Filibalića, i drugi, a
sada muftija Muamer-efendija Zukorlić, Sead-efendija Šaćirović i drugi.

Autor: Salahudin Fetić
Izvor: SandžakPRESS.net, Revija SANDŽAK, br. 149.