Nema razlike izmeðu Miloševića i Tadića

Image“sandžak” -Sa Predsjednikom IO Bošnjačkog nacionalnog vijeća Samirom Tandirom, razgovarali smo o mnogim aktuelnim pitanjima koja zaokupljuju pažnju svih graðana Sandžaka p i šire: najavljenim izborima za 17. april, diskriminaciji nad Bošnjacima, režimskim poltronima, radu BNV i Odbora, medijskoj harangi na Glavnog Muftiju Muamer ef. Zukorlića …

Kako komentirate trenutna dešavanja oko BNV i najave izbora za 17. April?

Trenutnu situaciju oko BNV ne treba gledati kao nekakav izvorni
problem, već u kontekstu cijelog dešavanja u vezi Bošnjaka u Republici
Srbiji zadnjih desetak, dvedeset, pa i stotinu godina. Bošnjaci su narod
koji je stotinu godina trpio najbruatlnije vidove diskriminacije.
Bošnjaci su narod koji je dosta stradao. Devedesetih godina, Bošnjaci
Sandžaka su otimani i ubijani. Nažalost, iako smo očekivali da će
poslije 5. oktobra doći do suštinskog raskida sa prošlošću i suočavanja
zvaničnog Beograda s vlastitom prošlošću, do toga nije došlo. Tako i na
ova zadnja dešavanja oko BNV i Sandžaka treba gledati u kontekstu toga
da trenutno u Beogradu imamo na sceni nešto što se zove papirnata
demokratija, imamo fabrikovanje proevropskih zakona, implementaciju
preporuka EU u Srbijanskom parlamenta. Meðutim, to je sve kozmetičkog
karaktera, jer nemamo suštinsku implementaciju zakona u praksi da bi se
mi, ali i svi ostali manjinski narodu u Republici Srbiji, osjetili kao
ravnopravni graðani. Najava nekakve farse, koju Svetozar Čiplić naziva
izborima, nije ništa drugo do pokušaj legalizacije diskriminacije koju
zvanični beogradski režim sprovodi nad Bošnjacima. Fenomen paralelnih
instucija nije ništa novo u našoj historiji. Svaki put kada režim ne
uspije institucije koje Bošnjaci u Srbiji i Sandžaku posjeduju staviti
pod svoju kontrolu, proizvodi paralelnu intutuciju koja služe isključivo
boegradskim interesima, kao produžena ruka zvaničnog Beograda i batina
koju on koristi za discipliniranje našega naroda. BNV je konstituirano,
7. 7. 2010. prema Ustavu i zakonima Republike Srbije i Poslovniku koji
je važio za konstituiranje svih nacionalnih savjeta. Konstituiranju
BNV-a prisustvovalo je 17 vijećnika BKZ i dva vijećnika Bošnjačkog
preporoda. Bošnjaci su, u jako nedemokratskoj atmosferi na Izborima za
Nacionalni savjet 6. 6. 2010. godine, podržali probošnjačke snage koje
je na tim izborima predvodila BKZ i nosilac naše liste muftija
Muamer-ef. Zukorlić. Tada je ubjedljivo pobjedila volja graðanstva za
slobodom nasuprot bezuslovnom poltronstvu oličenom u Rasimu Ljajiću i
Sulejmanu Ugljaninu – a to stvara nervozu zvaničnom Beogradu. Zato,
Čiplićevu najavu o raspisivanju nekakvih izbora treba gledati u
kontekstu toga da su se slične stvari dešavala i u režimu Slobodana
Miloševića.

Kao na primjer?

Kao na primjer pri rješavanju problema na Kosovu. Nametanje režimskih
predstavnika albanskom narodu, poput Sejda Bajramovića i Rahmana
Morine, i nedozvoljavanje Albancima da biraju vlastite predstavnike.
Danas su se isti reinkarnirali kroz lik i djelo Sulejmana Ugljanina i
Rasima Ljajića. Meðutim, diskriminatorska poltika kakvu je tada
sprovodio Milošević, a danas Boris Tadić, preko poslušnika Svetozara
Čiplića, kako god je tada doživjela potpuni kolaps na Kosovu, doživjet
će i ovog puta u Sandžaku. Bošnjaci više nikada neće pristati na bilo
kakave diktate iz Beograda. Odnos Bošnjaka, kao manjinskog naroda u
Republici Srbiji, a većinskog naroda u Sandžaku, od sada će biti na
ravnopravnim osnovama uz obostrano uvažavanje i razumijevanje zbog
različitosti koje postoje.

Čime ćete osigurati opstanak Bošnjaka u Sandžaku i njihovu ravnopravnost u Srbiji?

Garant opstanka Bošnjaka u Sandžaku jesu naše institucije. Naša
vrhovna duhovna instutucija jeste Islamska zajednica u Srbiji. Krovna
nacionalna institucija je Bošnjačko nacionalno vijeće. Krovna
institucija kulture je Bošnjačka kulturna zajednica. Imamo Univerzitet,
Bošnjačku demokratsku zajednicu (BDZ), kao političko krilo naše borbe za
konačnu slobodu i ravnopravnost bošnjačkog čovjeka. Naravno da projekti
koje sprovodimo preko ovih instutucija, posebno projketi BNV, nisu
usmjereni ni protiv koga. Mi ćemo se za naša prava boriti svim
pacifističkim sredstvima, onako kako su to radili Mahatma Gandi i Nelson
Mendela. Na kraju, inspiraciju za ovu našu nenasilnu, pacifističku
borbu crpimo iz pripadnosti islamu koji nas poziva na mir. Svi naši
dosadašnji projekti su bili integristički. Mi smo jasno poslali signale i
zvaničnom Beogradu i savremenoj Evropi i svijetu da želimo biti
konstruktivan faktor u Republici Srbiji. Želimo pomoći zvaničnom
Beogradu da Srbiju suštinski učini demokratskom državom, jer ona
nažalost to sada nije. Volim spomenuti i primjere dvije jedine suštinske
i multietničke instutcije u Srbiji. Jedna je Internacionalni
univerzitet u Novom pazaru, gdje je preko 40% studenata i 50%
upošljenika nemuslimana. To je poruka koju mi šaljemo. Takoðer, želim
navesti primjer, vakufskih kuhinja, gdje svi muftačni, koji žive ispod
ivice siromaštva i nemaju osnovne uvjete za život, mogu doći i niko ih
neće pitati koje su vjere, nacije, boje kože, za koga su glasali itd. To
je jedina instutucija koja funkcionira na tim principima. Veliki broj
korisnika vakufske kuhinje su pripadnici srpskoga naroda.

Na početku intervju ste spomenuli sintagmu „papirnata demokratija“. Šta to znači?

Znamo da je reforma zakonodnevnog sistema u Republici Srbiji i
usklaðivanje našeg zakonodavnog sistema sa zakonodastvom EU, jedan od
uvjeta, našeg, to jest srbijanskog, približavanja evro-atlanskim
instatucijama.  Meðutim, to se sve završava na papiru. Znači, imamo
zakone koji  se donose u skladu sa Evropskim, imamo zakone koji nam
garantiraju odreðena prava, ali apsolutno ni u jednom segmentu života i
ni u jednom segmentu tih zakona nemamo njihovu implementaciju i
poštivanje. Navest ću primer Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama, u
kome se jasno kaže da su sve crkve i vjerske zajednice ravnopravne. Iz
prakse znamo da se Srpska pravoslavna crkva apsolutno forsira, da se
njoj daje dominantna uloga, dok sve ostale crkve i vjerske zajednice
imaju podreðeni polozaj. IZ, kao naša krovna institucija, koja je,
izmeðu ostalog, i napadnuta jer nije prihvatila taj maćehinski odnos i
nije prihvatila te dvojne standarde. Imamo i primjere vraćanja oduzete
imovine, gdje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi poklanjaju objekti koji nisu
njeni, a IZ ne vraća ono što je njeno. Imamo farsu i skandalozno
ponašanje oko konstituiranja BNV kada je resorni ministar Čiplić počinio
niz krivičnih djela, ponašao se apsolutno u suprotnosti sa Ustavom i
zakonima Republike Srbije i Poslovnikom koji je on donio. Naravno, imamo
i bezbroj primjera gdje se zakoni iz oblasti obrazovanja ne poštuju
kada se u pitanju Medresa, Fakultet za Islamske studije i
Internacionalni univerzitet. Ne poštuje se jednostavno. Jedan od
brutalnijih primera je akredatacija univerziteta. Internacionalni
univerzitet ima apsolutno najbolje uvjete za rad, stručno sposobljen
kadar na kojem bi mi pozavideli mnogi prestižni univerziteti. Meðutim,
politička odluka, i to javna tajna, jeste da se proces akredatacije
maksimalno odugovlači ne bi li se izvršio pritisak prvenstveno na
glavnog muftiju Muamer-ef. Zukorlića, kao predsjednika Univerziteta, ali
i na studente i profesore da odustanu od rada i školovanja na
Internacionalnom univerzitetu. Ili da se Muftija, u nekim pregovorima sa
režimom ucjenjuje akredatacijom univerziteta.

Vjerujete li da će doći do izbora 17. aprila?

Mislim da ćemo prije vidjeti leða Čipliću nego što će doći do izbora.
Ja sam apsolutno ubijeðen da će Bošnjaci i ovog puta tom beogradskom
diktatu odlučno reći: „Ne.“ Ako se ta farsa i dogodi, odziv Bošnjaka će
biti minimalan – što će biti još jedan brilijantni trijumf BKZ-a i svih
propatriotskih snaga u Sandžaku koji predvodi muftija Muamer-ef.
Zukorlić.

Neke nevladine organizacije na čelu sa Aidom Æorović najavljuju osnivanje lista…

Najava nečeg takvog je još jedan pogrešan korak zvaničnog Beograda.
Sa velikom preciznošću mogu kazati da se radi o vrlo očiglednoj panici,
ali i šizofreniji,  kako zvaničnog Beograda tako i njihovih vazala iz
Sandžaka. Suludo je da nevladine organizacije koje se zalažu za
graðansko društvo kandidiraju na Izborima za nacionalni savjet. Njihova
dosadašnja aktivnost je bila anacionalna. Nije u skladu sa zdravim
razumom da takve osobe učestvuju na izborima. Kristalno je jasno o čemu
se ovdje radi.

O čemu se radi?

Radi se o još jednom pokušaju zvaničnog Beograda da, prepakiranjem
snaga Rasima Ljajića, ubacivanjem nekih novih ljudi i lista, ublaži
težinu njegovog poraza na izborima 6. 6. 2010. godine.

Zašto to vežete za Rasima Ljajića?

Gospoða Aida Æorović usko je vezana sa političkom grupacijom Rasima
Ljajića. Neko ko je nevladin sektor član je vladajuće strukture u Novome
Pazaru – što je sa stanovišta zakonskih normi i zdravog razuma potpuno
neprihvatljivo. Dotična gospoða je predsjednik Upravnog odbora Doma
kulture u Novome Pazaru. U analizi trošenja budžeta Ministastva rada i
socijalne politike, kada je Rasim Ljajić optužen za neodgvorno trošenje
resornih sredstava, primjećuje se da se novac trošio i za finansiranje
nevladine organizacije Urban IN na čijem je čelu dotična gospoða. Ovdje
se jasno vidi da je Æorovićka aparat i potrčko Rasimu Ljajiću koji je
koristi za izjave koje želi plasirati u javnost.

Nedavno je Æorovka izjasnila da je član LDP, a znamo da je LDP podržao BKZ?

To treba sagledati u u kontekstu čitave žizofrenije koja vlada oko
spomenute gospoðe. Da li je neko član LDP-a ili nije ni meni, ni
Bošnjacima nije bitno. Ja govorim o faktima, a fakti su da je ona član
vladajuće garniture. LDP nije vladajuća stranka u NP, ali da bi neko
dobio mjesto Predsjednika upravnog odbora Doma kulture treba dobiti
podršku Općinskog parlamenta i da je neko zato mora predložiti. Nju je
predložila SDP koju je tada predvodio Rasim Ljajić.

Kako vidite to što je predsjednik Srbije Boris Tadić primio gospoðu Æorović, i to baš pred najavljene izbore?

To možemo posmatrati iz više uglova. Prvo, gospodin Tadić nema
državničke manire i ponašanje. Imali smo na desetine slučajeva ubistava u
Sandžaku, maltretiranja, štrajkače koji sebe povreðuju, sijecaju prste,
zakucavaju ekesere u ruke – gospodin Tadić nije našao za shodno da
reagira. Imamo obilježavanje godišnjice zločina u Štrpcima – gospodin
Tadić nije reagirao, niti je našao za shodno da primi porodice žrtava i
sasluša njihove zahtjeve. Primanje i davanje podrške Aidi Čorović nije
ništa drugo do davanje podrške probeogradskom elemntu u Sandžaku čije je
djelovanje usmjereno ka asimilaciji Bošnjaka.

Ako ipak bude izbora, kako će se BNV ponašati?

BNV radi zaista punim kapacitetom. Svi odbori su formirani, zadaci su
predočeni kako predsjednicima odbora tako i Izvršnom odboru. Usvojene
su strategije djelovanja i plan rada. Pred nama je niz kapitalnih
projekata koje BNV mora uraditi. Odbori za obrazovanje i jezik i pismo
imaju pune ruke posla, jer iako imamo bosanski kao fakultativni predmet u
školama, nemamo udžbenike, nemamo lektire i sve to treba pripremiti.
Odbor za informiranje, takoðer, ima jako puno zadataka.

Kako će finansijski sve te projekte izdržati BNV?

Želim istaći da vijećnici za svoj rad ne dobijaju ni dinar. Projekte
ćemo finansirati iz Fonda za nacionalne projekte koji se puni od
donacija naše dijaspore drugih ljudi dobre volje iz Sandžaka i cijeloga
svijeta.

BNV je formiralo dva odbora koja prije nisu postojavala. Zašto?

Djelimična blokada koju imamo od strane resornog ministarstva
omogućila nam je da možemo slobodno izaći iz nekih okvira koje je
dotično ministarstvo postavilo, pa smo shodno aktuelnoj situaciji u
Republici Srbiji i Sandžaku, smatrali da je neophodno da, osim četiri
odbora koja su perdviðena Zakonom o nacionalnim savjetima, da je
neophodno da trenutno imamo minimum još dva odbora. To je Odbor za
meðunarodne odnose,
na čijem je čelu dr. Amela Lukač-Zoranić i Odbor za ljudska prava na
čijem je čelu prof. dr. Admir Muratović. Zašto baš ova dva odbora? Pa,
Odbor za meðunarodne odnose i meðunarodnu saradnju nam je neophodan zbog
procesa internacionalizacije. Taj odbor zaista ima pune ruke posla, oni
su u svakodnenom kontaktu s našim prijateljima iz meðunarodne zajednice
i imamo svakodnevne izvještaje koji se šalju na razne adrese; na taj
način upoznajemo svijet s diskriminacijom i segragacijom s kojom se
suočavaju Bošnjaci u Republici Srbiji. Odbor za ljudska prava. Mi imamo
konstantno kršenje ljudskih prava u Republici Srbiji. Posebno je to
izraženo kad su u pitanju Bošnjaci. U našoj bližoj prošlosti, na hiljade
Bošnjaka je mučeno i brutalno prebijano. Mi smo pokrenuli jedan
generacijski poduhvat da, kada sve to saberemo i zapišemo, u svim
slučajevima gdje je to moguće procesuiramo. Jednostavno, ne želimo da se
devedesete, kada su ljudi brutalno mučeni i prebijani samo zato što su
Bošnjaci, zaborave. Mučitelju i ljudi koji su sve to osmislili i
sprovodili još uvjek su aktivni u policiji. Navest ću primjer izvjesnog
Čorbića koji je aktivno učestvovao u premlaćivanju, mučenju i prebijanju
na stotinu Bošnjaka s Pešterske visoravni. Danas je to
visokopozicionarni fukcioner MUP-a Srbije u Kraljevu. Navest ću primer
Mileta Novakovića, čovjeka koji je bio načelnik SUP-a u Prijepolju koji
je lično zlostavljao na stotine Bošnjaka Prijepolja, Brodareva, Priboja i
Nove Varoši. Čovjek koji je učestvovao u ratovima na Kosovu, Bosni i
Hrvatskoj, a koji je sada, takoðer, viskopozicionirani funkcioner
žandarmerije. Principijalno ćemo se potruditi da ovi ljudi budu
lustrirani i da krivično odgovaraju za zločine koje su počinili, i oko
ovih stvari nikada nećemo praviti kompromis. I Čorbić i Novaković i
svaki policajac koji se ogriješio o zakon morat će se suočiti sa istinom
i biti pravno procesuiran. Oni, kao i Čiplić, bit će primjer ostalima –
kako u piliciji tako i u izvršnoj vlasti, da će ukoliko se ne budu
ponašali prema zakonu odgovarati. Do sada je važilo pravilo da koliko
god pogriješite prema Bošnjacima, nije bitno i da nije to nekakva
greška. E, pa od sada pa dalje tako neće moći.

Kako tumačite izjavu muftije Muamer-ef. Zukorlića da se može
desiti egipatski, odnosn o tuniški scenarij na Trgu gazi Isa-beg,
odnosno Trgu Republike?

Izjavu Muftije gledam u kontekstu nečega što je općepoznato, a to je
da se vlasti mogu mijenjati na dva načina: na afrički i evrposki model.
Primjer afričke vlasti smo vidjeli u Egiptu. Kada se na čelu vlasti naðu
apsolutisti, diktatori, ljudi koji ne mare za volju naroda – narod
izaðe na ulice pa tako promijeni vlast. Evropski način je demokratskim
putem. Naravno, Evropa je kolijevka demokratije. Tu se vlasti smjenjuju
demokratskim izborima, i to je sasvim normalan proces. Meðutim, nekada
se desi da se i u Evropi primjenjuje afrički model, jer ima ljudi koji
se ponašaju poput afričkih monarha. Primjer afričkog modela u Evropi
jeste Petooktobarska revolucija, kada Milošević nije priznao rezultate
izbora, i kada njegov apsolutistički diktatorski režim nije prihvatio
poraz, narod je morao da izaðe na ulice. Današnji režim se ni po čemu ne
razlikuje od Miloševićevog režima. Boris Tadić se ni malo ne razlikuje
od Slobodana Miloševića kada je u pitanju odnos prema Sandžaku i
Bošnjacima. Iz tog razloga je Muftija najdobronamjernije govorio o
fenomenu poštivanja ljudskih prava i zvaničnih izbornih rezultata.
Beograd pokušava da preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava
pokrade glasove koje su Bošnjaci iskazali za nacionalni savjet. To nije
dobar put. Mi hoćemo da se sva pitanja u Sandžaku rješavaju dijalogom.
Na traženje Muftije i predsjednika BNV-a prof. dr. Mevluda Dudića da se
održi dijalog o svim otvorenim pitanjima u Sandžaku, niko od Beogradskih
zvaničnika nije odgovorio.

Srbijanski mediji nisu tako protumačili ovu izjavu?

To je nešto što ne iznenaðuje. Većina medija u Srbiji zavisi od
vlasti. Većinom njih upravlja trojac medijskih magnata Šaper, Krstić i
Miki Rakić, šef kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića. Iza svih
trojice stoji Boris Tadić lično. Kada kažem da se ovo vrijeme nimalo ne
razlikuje od vremena Slobodana Miloševića, to se odnosi i na slobodu
medija. Za vrijeme Miloševića su postojali su opoziconi mediji, danas, u
„demokratskoj“ Srbiji ne postoji nijedan opozicioni medij. Svi su
ucijenjeni od strane javnih preduzeća, kao što su Telekom,
Elektroprivreda NIS. Ukoliko ne bi napisali ono što im spomenuti trojac
nalaže, morali bi se suočiti s drakonskim kaznama.

Izvor: SandzakPRESS.net