Bošnjaci uoči popisa stanovništva na Kosovu

ImageI na Kosovu će se održati popis
stanovništva i imovine od 1. do 15. aprila ove godine. Sudeći prema
izjavama iz Centralne popisne komisije pripremne radnje su izvršene, a
trenutno se obavlja završni odabir popisivača i kontrolora po opštinama.
U meðuvremenu su i opštinske popisne komisije od po devet članova
formirane, iako sa znatnim zakašnjenjem u odnosu na odredbe zakona koji
predviða njihovo formiranje šest mjeseci prije početka popisa.

U svakom slučaju, popisa će vjerovatno
biti u predviðenom terminu jer je on od zasebnog značaja za mladu
kosovsku državu, tim prije što ga nije bilo već 30 godina. I meðunarodna
zajednica učestvuje u pomoći preko doprinosa za dio finansijskih
troškova i u stručnom servisiranju popisa stanovništva. Neke NVO su u
meðuvremenu pokrenule kampanju upoznavanja s tehnikom i obavezama
stanovništva u svim sredinama, pa i u onim bošnjačkim, iz kojih je
odabran i znatan broj popisivača i kontorolora.

Što se tiče pripadnika bošnjačkog naroda
na Kosovu, stiče se dojam da oni sa izvjesnom skepsom dočekuju ovaj
popis, ne samo zbog toga što za njega nisu spremni (čitaj: prisutni na
Kosovo), već i zbog niza manjkavosti koje su se u meðuvremenu dogodile,
poput neimenovanja člana ispred bošnjačke zajednice u Centralnoj
popisnoj komisiji i u opštnskoj na nivou Prizrena, opštine u kojoj živi
najveći broj pripadnika ovog naroda. S druge strane, u pećkoj, i
opštinama Istok i Dragaš, ima i bošnjačkih članova komisija.

Manji broj Bošnjaka na Kosovu nego na popisu 1981. godine!?

Nedavno su na Konsultativnom vijeću
zajednica Kosova predstavnici bošnjačke zajednice iznijeli primjedbe
predsjedniku Centralne popisne komisije oko spomenutih manjkavosti,
ranije javno iskazanim od bošnjačkih faktora, uz još jednu dodatnu
primjedbu – što popisna dokumentacija nije uraðena i na bosanskom
jeziku, ili što bar nije naglašeno da je ona i na njemu, s obzirom da je
odštampana na albanskom, srpskom, turskom i engleskom jeziku. Primjedbe
bošnjačke zajednice ovih dana su dostigle vrhunac saznanjem da je i na
formularu za popis u upitnim rubrikama predviðenim za – bosanski jezik,
napisano/odštampano "bošnjački"! To je izazvalo dodatna reagovanja
predstavnika bošnjačkog NVO i političkog sektora. Naime, i u Ustavu i u
zakonima Kosova, jezik Bošnjaka se imenuje – bosanskim.

Bilo kako bilo, Bošnjaci koji su
prisutni na Kosovu će se vjerovatno popisati, a imaće pravo, kao i svi
Kosovari, da popišu i sve svoje članove uže porodice koji su van zemlje.
Ovakvih odsutnih članova bošnjačkih porodica ima najmanje još polovina u
odnosu na prisutne, što, istina, nije slučaj samo s njihovom
zajednicom.

Realna brojka Bošnjaka, državljana
Kosova, trebala bi biti stotinak hiljada. Naime, s obzirom da 30 godina
nije bilo oficijelnog popisa stanovništva, pretpostavlja se da Kosovo
ima blizu dva i po miliona stanovnika. A pošto je na (šire priznatom)
popisu stanovništva 1981. godine bilo blizu 60 hiljada nacionalno
izjašnjenih Muslimana, dakle, po tom osnovu sada bi trebalo da ima
Bošnjaka potencijalnih sto hiljada.

Meðutim, mnogi već znaju da taj broj ni
približno neće biti toliki, pa se postavlja pitanje zašto? Odgovor leži u
najmanje dva velika razloga koji će mnogo uticati na umanjenje broja
Bošnjaka na Kosovu, uz još jedan dodatni mogući rizik.

Podjela na Bošnjake i Gorance u opštini Dragaš

Najprije da podsjetimo da su kosovski
Bošnjaci pravni i politički nasljednici muslimanske nacionalne odrednice
s popisa stanovništva u bivšoj SFRJ iz 1971., 1981., i 1991. godine. U
tim prilikama oni su se, kao i svi pripadnici ovog naroda u ondašnjoj
zajedničkoj državi SFRJ, izjašnjavali pod ovim narodnosnim imenom.
S tim što je popis iz 1991. godine, koga su Albanci bojkotovali,
obuhvatio i većinu Bošnjaka (Muslimana) na Kosovu, pa ih je tada bilo
blizu 70 hiljada, dok se znatan postotak njih izjasnio i za bosanski
maternji jezik. U ovom kontektu, zanimljivo je da se u Gori, dijelu
opštine Dragaš, ogromna većina mještana (17 000) i te 1991. godine isto
tako nacionalno opredjelila, dok je za maternji bosanski jezik bilo više
od polovine upitanih u goranskim selima.

Po osnovu tog izjašnjavanja i naslijeða,
kao i na osnovu omogućenog demokratskog izražavanju narodne volje
poslije rata na Kosovu (bazirane na odluci Svebošnjačkog sabora u
Sarajevu iz septembra 1993. o vraćanju nacionalnog imena – Bošnjak za
sve pripadnike do tada nacionalno deklarisane kao Muslimani u bivšoj
SFRJ), priznata im je nacionalna odrednica – Bošnjak i bosanski maternji
jezik u upotrebi u nastavi u školama i služenoj komunikaciji. Inače, na
Kosovu postoje zasebno zagarantovana prava za nacionalne zajednice,
odnosno njihove pripadnike, pa samim tim i za bošnjačku nacionalnu
zajednicu.

Dakle, prvi razlog zbog
kojeg će biti manje Bošnjaka na Kosovu nego što bi ih realno trebalo
biti, jeste taj – što se, poćev od prve polovine devedestih godina pa
nadalje – nacionalno izjašnjen korpus kao Muslimani u Gori podijelio na
Bošnjake i Gorance. Inače, ova podjela nije stvarni pokazatelj želje
većine naroda u toj regiji, već je iznad svega posljedica političkih
radnji pokrenutih u ono vrijeme od strane srbijanskih krugova koje se
nastavljaju do dana današnjeg, uz redovnu finansijsku potporu srbijanske
vlade preko njenih tzv. "paralenih struktura" na Kosovu.
Da usput
dodamo da je promocija (te) nove "nacionalne nomenklature", odnosno
javna promocija (i) ove podjele učinjena u Rambujeu (Francuska) tokom
pregovora u 1998. godini srbijanske i kosovske strane, prisustvom i
člana "goranske zajednice" u delegaciji srbijanskog režima.
Na
žalost, poslije rata na Kosovu, ova terminologija je nekritički ušla i u
Ustavni okvir, a kasnije i u Ustav Kosova. Bošnjački predstavnici nisu
imali dovoljno snage nit podrške sa strane, a neki meðu njima nisu
pokazli ni dovoljno volje (zbog osobnih predstavničkih interesa), da
pokušaju da ovu manipulaciju razobliče i otklone. S obzirom da su imali
osnov u činjenici da je u Gori bila oficijelno (na popisima) iskazana
samo muslimanska nacionalna odrednica, a ne goranska etnička grupa, koja
je bukvalno nametnuta političkim traženjem nekih tamošnjih struktura,
forsiranim i pomaganim iz Srbije.
Takoðer je važno da se kaže da je
ovaj dio koji je odabrao da se goranski deklariše, traženjem preko
svojih političkih predstavnika za svoj maternji – službeni i nastavni
jezik – izabrao srpski. Upravo je školstvo glavna karika preko koje se i
dalje sprovode srbijanske manipulacije u Gori, jer se povećim platama
za nastavno osoblje ono održava na srpskom jeziku uz udžbenike iz
Beograda u paralelnoj nastavi (mimo one na bosanskom jeziku) u goranskim
selima preko tzv. "paralelnih struktura".

Iseljeni – veliki problem Bošnjaka Kosova

I pored svega, Bošnjaka će svakako biti i
u Gori, a kolika će biti brojka i meðusobni odnos jednih i drugih –
ostaje da se vidi. S tim što treba naglasiti da je i procenat odsutnog
(izbjegličkog) stanovništva iz Gore veoma visok. U svakom slučaju, neće
se ni ovim popisom riješiti problem ove podjele koja je (vještački)
nastala u Gori, već će se mnogi procesi nastaviti – poput neminovnih
meðusobnih kontakata i saradnje u zajedničkim goranskim naseljima
(selima). Za nadati se je da će se ti procesi kretati ka tački
približavanja ove populacije sa Bošnjacima.

Drugi golemi razlog za
smanjenje broja Bošnjaka na Kosovu jeste – iseljavanje velikog dijela
ovog naroda iz grada Prištine i Mitrovice i gotovo polovina bošnjačkog
stanovništva iz pećke, a čak više od polovine iz istočke opštine, pod
raznim okolnostima.

Naime, na primjer u Prištini, po nekim
podacima, prije kosovskog rata je živjelo šest hiljada Bošnjaka, dok ih
sada ima samo jedva hiljadu.

Dakle, iseljavanje masovnije započeto
početkom sukoba 1998. godine, intenzivirano 1999. i poslije rata,
ostavilo je bukvalno neka spomenuta mjesta bez Bošnjaka, pa samim tim
nema nikoga ko bi dao podatke o njima na predstojećem popisu
stanovništva na Kosovu.

Ostaje nada da će se ti ljudi popisati u
onim zemljama gdje sada žive, odnosno da će dati podatke o svom
iseljavanju i (e)migriranju s Kosova. Ovi podaci su jako bitni i za njih
same ali i za naš narod u cjelini, odnosno zasebno za Bošnjake Kosova. U
suprotnom, ostanu li nepopisani, samo će omogućiti onima koji žele da
manipulišu (svojim) iseljenim i raseljenim licima s Kosova, ili pak
stvarnim brojem pojedinih kosovskih nacionalnih zajednica. Naime, neki
statistički podaci, procenti i brojke će se svakako uporeðivati u odnosu
na popis iz 1981. i tako dodatno izvoditi broj (potencijalnog)
kosovskog stanovništva i realni broj pojedinih nacionalnih zajednica.
Bošnjačka udruženja koja djeliju van Kosova, kao i mediji, mogu učiniti
dosta toga na animiranju ovih iseljenih Bošnjačka oko njihove
registracije.

Dodatni rizik, odnosno
mogući osnov za umanjenje broja Bošnjaka na Kosovu, u odnosu na broj sa
popisa stanovništva od 1981. godine, je naslijeðena sumnjičavost, ali i
zlonamjernost pojedinaca prema bošnjaštvu, koji i dalje sebe (polujavno)
drže za Muslimane i smatraju da i dalje trebaju ovako da se deklarišu.

Ovo mišljenje je prisutno po najmanje
dva osnova. Prvi je – slabije izražen i mogao bi se iskazati kao –
naivnost, što je moguće, naročito kod starijih osoba ili pak kod onih
koji su svo ovo poslijeratno vrijeme želeli da ostanu meðu
neinformisanima.

Neinformisani ili zlonamjerni "Muslimani"?

Meðutim, drugi dio "poklonika" ovog
mišljenja, jesu zapravo oni koji su slični svojim političkim
istomišljenicima u Gori, samo što su tamo ovi (stari) sljedbenici
srbijanske politike (bivši članovi SPS-a i JUL-a) uspjeli da ubijede
jedan dio naroda u "ispravnost" napuštanja jedinstvene nacionalne
odrednice Bošnjaka u korist etničke grupe – Goranac. S druge strane, ovi
njihovi politički istomišljenici u okolini Prizrena nisu našli šire
uporište u narodu za nastavak "svoga kontinuiteta". Neki od njih su se
samo (re)instalirali u nastavi na bosanskom jeziku, pokrenutoj 1999.
godine, povlačeći poteze na kočenju procesa njene konsolidacije u novim
okolnostima, pogotovo u sferi nužno potrebnog oslonca na obrazovne
bošnjačke strukture u BiH. Pritom im je na ruku išla i popustiljivost,
ali i neke taktičke greške bošnjačkog političkog i nvo sektora u ovoj
oblasti. Njihovo nekorišćenje udžbenika u srednjim školama uvezenim iz
BiH u 1999./2000-toj školskoj godini, jedan je od pokazatelja "huje" i
otpora ovih individua.

Nažalost, ponekom od ovih "nacionalnih
Muslimana", u meðuvremenu je nekritički čak data satisfakcija u
angažmanu preko nekih političkih (nominalno) bošnjačkih subjekata, i to
na visoke partijske i delegatske dužnosti u opštini Prizren.

Bude li uoči ovog popisa stanovništva
pokrenuta suptilna propaganda na terenu od strane ovih ljudi, ona može
biti pogubna za dio naroda koji će se zbog toga nacionalno opredjeliti
kao (M)muslimani. Takvo popisivanje će samo smanjiti broj Bošnjaka na
Kosovu, a svi oni koji se eventualno ovako izjasne, biće uvršteni u
rubriku i brojku "ostali". U suštini – nigdje s takvim opredjeljenjem,
jer ono i bukvalno ne znači više ništa ni na Kosovu ni van njega. Tim
prije što oni vjerovatno ni svoj maternji jezik neće upisati kao
bosanski.

U ovom kontekstu treba dodati još jednu
napomenu – oko ovog trećeg osnova za smanjenje broja kosovskih Bošnjaka –
da je dio "muslimanske nacionalne ideologije" u pećkoj regiji
posljedica uticaja iz Crne Gore, kao tamošnjeg fenomena bošnjačke
podjele, koji se reflektuje i na Kosovu.

Podjele meðu Bošnjacima – posljedice planskih poteza državnih struktura na Balkanu

Ovdje dolazimo zapravo do spoznaje da su
bošnjačke podjele, mimo države Bosne i Hercegovine, prije svega
posljedica planskih poteza državnih struktura i propagandi kvazi naučnih
krugova iz brojnijih naroda u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Nije
slučajno da je raspadom SFRJ u sve tri ove novonastale države bilo
pokrenuto negiranje i svojatanje Bošnjaka (ranije Muslimana,
nacionalno), i putem forsiranja podjela na Bošnjake i Muslimane – u
Crnoj Gori i Srbiji, na Bošnjake i Gorance – na Kosovu, i na Bošnjake i
Torbeše u – Makedoniji u kojoj svih ovih godina unazad nije bilo
omogućeno daljnje zasebno nacionalno izjašnjavanje Muslimana torbeške
provinijencije, kao što im je to bilo omogućeno u SFRJ.

A na Kosovu imamo i jedan dodatni
naslijeðeni "fenomen" još od prije 1971. godine. Naime, bošnjačko
govorno područje je brojnije u odnosu na broj nacionalno izjašnjenih
Bošnjaka (Muslimana), jer je jedan dio ovog stanovništva u Župi i
Podgori, kao i gradu Prizrenu, a nečega sličnog – mada u manjem broju –
ima i u pećkoj regiji, svoju nacionalnu odrednicu na popisima
stanovništva vezivao za albansku i tursku naciju. U meðuvremenu su, od
1971. godine, u par sela oko Prizrena, kao odgovor na ovo (inače od
dijela tadašnje kosovske komunističke vlasti suptilno forsirano)
izjašnjavanje, otvorene i osnovne škole na albanskom jeziku. Za ovih 40
godina neki pokazatetelji asimilacije u ovim mjestima, makar pretežno
političkog karaktera – uzeli su maha. Pozadina za podstrek ovakvom
opredjeljenju je dodatno data represijom srbijanskog režima i nad ovim
življem, pogotovo u devedesetim godinama 20. vijeka, a moralnog pokrića
za ispravnost opredjeljenja izmeðu srbijanske vlasti i kosovske strane
bilo je, svakako, na pretek – u korist ugroženih Albanaca. Ovo
opredjeljenje je dobilo satisfakciju pobjedom kosovske (albanske)
politike poslije 1999. godine.

Bošnjačko govorno područje je mnogo brojnije nego bošnjačka nacionalna opredjeljenost na Kosovu

Meðutim, sadašnje kosovsko rukovodstvo,
kao i politički i naučni estabilišment, posljednjih godina nisu bili
nešto posebno zainteresovani za asimilatorske težnje nad ljudima
bošnjačkog govornog područja, što je dobar – pozitivni pomak. Naime,
samo ovakvim pristupom većine, može se stvoriti okvir za proces
bošnjačke samoidentifikacije ovog naroda, kojem decenijama unazad nije
bila pružena šansa za afirmaciju.

Od ove generalne konstatacije odstupaju
neke preduzete solo-radnje od pojedinaca iz lokalnih struktura u
Prizrenu neposredno poslije rata, 1999. godine, kada je isforsirano da
bošnjački učenici u osnovnim školama iz podgorskih sela Ljubižde i
Skorobišta, s dotadašnje nastave na srpskom jeziku, namjesto na
iniciranu nastavu na bosanskom jeziku, budu prebaćeni u nastavu na
albanskom jeziku. Isti slučaj je bio i u malom selu Drajčiću i povećem
Planjanu u Župi, gdje su efekti bili daleko slabiji. U onim teškim
poslijeratnim prilikama, to je bio očigledan politički pritisak,
najblaže rečeno. A kad se ovako nešto hoće, neke lokalne šušumige se
uvijek pronaðu na terenu da pruže "podršku". Ovi potezi su svakako bili i
ostali jako važni za Bošnjake, pošto se manje-više podrazumijeva da je
izbor nastavnog jezika za djecu (albanskog, turskog, bosanskog) u
školama nerijetko odreðivao i nacionalnu pripadnost roditelja bošnjačkog
govornog područja. Ove radnje su dakle, po posljedicama –
asimilatorskog karaktera, bez obzira što su one tim akterima možda bile
samo "patriotsko" pokriće za neke osobne ili grupne interese i
dokazivanja.

Ono što se sada najmanje očekuje od
pripadnika bošnjačkog govornog područja koji su se od ranije
izjašnjavali kao Albanci, ili Turci, kao i od predstavnika lokalnih
vlasti i opštinskih popisnih komisija – jeste da dozvole i da obezbjede –
bez ikakvih suptilnih pritisaka – slobodno izjašnjavanje ljudima u tim
selima (ili u gradskim sredinama) koji žele da se deklarišu kao
Bošnjaci. Takoðer se očekuje da demokratski dozvole suprugama u
mješovitim brakovima – u ovim i drugim mjestima – da se nacionalno
deklarišu isto kao i njihove porodice u bošnjačkim selima, dakle kao
Bošnjaci! Bude li suprotno, spomenuti će samo potvrditi da učestvuju u
kršenju osnovnih ljudskih prava i ravnopravnosti polova.

U svakom slučaju, važno je napomenuti da
će svi oni pripadnici bošnjačkog govornog područja u ovim selima, koji
će se na ovom, za razliku od prošlih popisa stanovništva, nacionalno
deklarisati kao Bošnjaci – povećat će broj Bošnjaka ! Time će učiniti i
dodatni humani čin, jer će ojačati kosovske Bošnjake koji su, zapravo –
njihovi roðaci, pošto je njihovim (potencijalno) malim brojem ugrožen i
njihov položaj na Kosovu. S druge strane, kosovskim Albancima (ili
Turcima) bošnjačkim izjašnjavanjem neće nimalo nauditi, već naprotiv –
daće dodatni doprinos većinskim Albancima o stvaranju valjane
multietničke slike o Kosovu!

O porastu broja Bošnjaka izjašnjavanjem
za ovu naciju, zahvaljujuči svakome koji se na prošlim popisima
drugačije deklarisao, trebalo bi zasebno da povedu računa i bošnjački
faktori na Kosovu, time što će pokazati naklonost prema ovim ljudima, uz
suprostavljanje politiknatskom iritiranju nekih solo-igrača, koji samo
izazivaju kontra-efekte, jer im ionako nije mnogo ni stalo do
bošnjaštva.

U ovom pravcu, neke "patriotske"
structure pojedinci u ovim (večinski albanski izjašnjenim) selima,
bošnjačkog govornog područja, trebaju uzeti posebno u obzir činjenicu da
je takvo slobodno bošnjačko izjašnjavanje – zapravo u interesu tih
mjesta! Naime, mnogi od njih su, svih ovih poslijeratnih godina,
zahvaljujuči i činjenici postojanja dijela bošnjački opredjeljenih
mještana, uz deklarativno (u nekim slučajevima – formalno, po potrebi)
izjašnjavanje i drugih ljudi, koristili priviligije po osnovama
manjinskih prava, kao bošnjački pripadnici. Ovo je bilo najviše izraženo
u korišćenju manjiskih "kvota" i prava, namjesto većinskih (albanskih) –
poćev od upisa na rezervisana mjesta za Bošnjake na fakultete na
albanskom jeziku, pa do korišćenja procenata u budžetskim fondovima
namijenjenim infrastrukturnim projektima u manjinskim naseljima.

U svakom slučaju, nijedna politika, a
još manje politikanti, neće promijeniti fakat da je stanovništvo
bošnjačkog govornog područja na Kosovu, pogotovo zasebno po regijama :
-Župe, Podgore, Gore, pećke i mitrovačke, zapravo roðačko (meðusobnim
udajama i ženidbama unutar regija), iste tradicije, kulture i naslijeða,
a da se ne govori o istoj vjeri. Tako će, ako Bog da, ostati i ubuduće.
Demokratski procesi i evropske integracije, govore da su pripadnici
bošnjačkog naroda pronašli sebe i da će biti zaštićeni od nasrtaja
jačih, a zlonamjernih.

Bošnjak – jedina nacionalna odrednica, bosanski – maternji jezik, a vjera – islam

Takoðer, treba zasebno istaći realnost
većeg broja ljudi bošnjačkog govornog područja u odnosu na broj
nacionalno deklarisanih Bošnjaka, koja bi trebalo da se oficijelno
potvrdi i na ovom popisu. Naime, nije nimalo nerealno očekivati mnogo
više popisanih ljudi koji će zaokružiti bosanski jezik, bilo kao
maternji, ili pak drugi (treći) jezik koji stanovnici Kosova govore, tim
prije što u rubrikama ima i ovakvih pitanja, vezanih za drugi/e jezik/e
kojim/a se upitani služi.

Ako jeste fakat da jedan dio starijih
osoba koji se albanski ili turski nacionalno deklariše, uopšte ne govori
albanski i turski jezik, samim tim potvrdit će svoju istinu, a ona
jeste – da oni govore (samo) – bosanski jezik! Isto tako se očekuje od
onih ljudi iz bošnjačkog govornog područja, koji budu upisali svoj
(prvi) maternji jezik kao albanski, ili turski, da dodatno kažu – da
govore i bosanskim jezikom.

U ovom kontekstu, takoðer Bošnjaci
očekuje da im se reciprocitetno uzvrati od mnogih Albanaca i Turaka, da
je i njihov drugi ili treći jezik kojim se služe – bosanski. Ova
bošnjačka očekivanja, koja su faktička, pogotovo se vezuju za grad
Prizren. Ovdje je potrebno podsjetiti da mnogi muslimani albanskog i
turskog (i romskog) maternjeg jezika koriste literaturu iz islamistike
(i) na bosanskom jeziku, pa će upisivanjem da im je jedan od jezika koji
(po)znaju i bosanski, time iskazati poštivanje prema onima koji su
uložili truda da tu literaturu prevedu i izdaju na bosanskome jeziku.

I pored svih izazova, Bošnjaka na Kosovu
će svakako biti u znatnom broju. Biće kao i do sada treći narod po
brojnosti, poslije Albanaca i Srba. Spoznaja prijeke potrebe visoke
svijesti i odgovornosti za popisivanje prisutnih i odsutnih Bošnjaka na
Kosovu u ovom momentu je najpotrebnija pripadnicima ove nacionalne
zajednice.

Mišljenja smo da nema potrebe ubjeðivati više nikoga o bošnjačkoj – kao jedinoj nacionalnoj opciji za ovaj narod, o maternjem jeziku – bosanskom (pa makar i pogriješno upisanom u rubrici na upitniku kao – bošnjački, jer će on svakako bit – bosanski) i o vjeri – islam. Iako
ove tri odrednice u načelu nisu obavezne za odgovor na predstojećem
popisu, potenciranjem njihovog upisivanja od upitanih bošnjačkih insana,
od krucijalne je važnosti za sadašnjost i budućnost bošnjačke
populacija na Kosovu, ali i šire – na Balkanu i diljem cijelog
dunjaluka.

Izvor: Bosnjaci.net