Bošnjačka stranka ukazuje na nepravilnosti na popisu stanovništva

ImageBS ukazuje na sve brojnije primjere   onemogućavanja  graðana da se izjasne o svim pitanjima na
popisnici. Evidentno je da se, sve više graðana ,od strane Monstata i državnih
instruktrora dovodi u neravnopravan položaj, time što im se zabranjuje da se
izjašnjavaju dalje od 6.pitanja sa popisnice.

Iako je takav način popisivanja
predvidjen samo za iseljenike, odnosno za ljude koji su iz Crne Gore odsutni
godinu i duže , Monstatovi instruktori nalažu popisivačima da, na isti način,
popisuju i druge gradjane, koji su odsutni iz Crne Gore kraće  od ovog perioda, odnosno manje od godinu
dana, što je suprotno i Metodologiji i Zakonu o popisu stanovništva.

BS ima evidenciju većeg broja lica bosnjacke nacionalnosti,
koji su privremeno , odnosno manje od godinu dana odsutni iz Crne Gore,
gdje  se, nekima lično,a u nekim
slučajevima njihovim članovima domaćinstva ne dozvoljava  da daju podatke o nacionalnoj , vjerskoj i
jezičkoj pripadnosti. Uzalud objašnjavanje da su državljani , da  je njihovo stalno prebivalište u Crnoj Gori,
u kojoj žive i članovi njihovog domaćinstva. Upozoravamo da ovakvi postupci Monstata umnogome doprinose stvaranju
klime nepovjerenja   i sumnje da će popis
do kraja biti regularan. Pravdanje da je riječ o opasnosti od precijenjenog broja stanovnika, kao i o tome da postoje
projektovani broj stanovnika, zvuči nam nelogično i postavlja dodatno pitanja:
jesu li graðani krivi što postoje i što ih ima više od statističkih projekcija.
Takodje pitamo se  da li postoje možda i
projektovani rezultati Popisa. Ako je tako, zbog čega onda toliki novac za
Popis  i čemu sav ovaj posao?

BS  očekuje od
nadležnih više razumijevanja, uklanjanjanje ovih nepravilnosti i ispravljanje
grešaka prema licima koja su popisana na neadekvatan način, odnosno očekujemo
njihovo puno popisivanje, jer im to omogućava i Zakon i Metodologija.

Već smo ukazivali da su na veoma problematičan način lišena
prava i naše dijaspore što će se vjerovatno dovesti u pitanje sa aspekta
ustavnosti i zakonitosti. Primjenom ovakve metodologije, koliko god se pravdali
njenom evropskom utemeljenošću, odstupilo se od zakonskih rješenja koja  su predvidjena ,  Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i
stanova u 2011. godini (“ Sl.list CG” broj 41/10,…75/10 ), u kojima se
naznačava da se, pored podataka koji se prikupljaju za lica koja žive u Crnoj
Gori, prikupljaju i dodatni podaci o nazivu strane drzave, dužini boravka i
namjeri daljeg boravka u inostranstvu. Takoðe, odstupilo se i od
Strategije  saradnje sa dijasporom za
period 2010.-2013. godinu, kojom se Vlada Crne Gore se opredijelila za što
bolju saradnju sa dijasporom.

Smatramo veoma važnim jeste da se gradjani izjašnjavaju
slobodno i da ne ostaju neizjašnjeni o svojoj nacionalnoj ,vjerskoj i jezičkoj
pripadnosti.  BS vjeruje da će ovaj popis
potvrditi i veći broj Bošnjaka, nego dosad, a prvenstveno zbog toga što su  naši sunarodnici  shvatili neodrživost vjerskog imena za naciju
-musliman.

Ovo je veoma vazan popis, kojim treba iskazati i identitet ,
jer će od brojnosti pripadnika odredjenog naroda  zavisiti i zastupljenost u
institucijama,  zapošljavanje, školovanje
i informisanje. Zbog toga još jednom pozivamo naše sunarodnike da se slobodno  iskazuju kroz nacionalno ime Bošnjak,
maternji bosanski jezik i vjeru islam.

Izvor: Bicent.com