Prevare i manipulacije na popisu stanovništva u Crnoj Gori
ImagePOČETAK POPISA: Prije heftu dana u Crnoj Gori je počeo popis
stanovništva, uz to i popis kuća i stanova… Popis će trajati do 15. aprila.
Nije teško pretpostaviti zašto je popis u ovoj balkanskoj privatnoj državici
počeo 1. aprila – i to baš na dan prevara, lažova… Oni koji su predložili taj
dan za početak popisa stanovništva “ozbiljno” su razmišljali da će sa tim danom
početi crnogorska historijska popisna prevara, ali ovog puta i po europskim
(čitajte kršćanskim) standardima.

 
Bošnjaci.Net su još prije početka popisa ukazivali da će se
usljed manjka Crnogorca dogoditi brojne prevare koje je Monstat – Zavod za
statistiku sa vladajućom huntom pripremio prvenstveno na štetu bošnjačke nacije
i bosanskog jezika. Jer jedan od ciljeva ovogodišnjeg popisa je da se “popisnom
vijagrom” crnogorska nacija i crnogorski jezik podignu na više od 51%. Kako nam
kažu, bezbeli se taj procenat ni vijagrom neće moći dostići, izuzev ako ovog
puta potezom olovke ne “osunete” po nekoliko procenata iz drugih naroda, što u
toj državici može dovesti do potaman procenta Crnogoraca, dok s druge strane
može biti ozbiljna prijetnja opstanku manjinskih naroda, u ovom slučaju
prvenstveno bošnjačkog naroda… Jer poznato je već da emigrante iz 90-tih koje
su Slobo, Momo, Milo & comp. za vrijeme politicida, agresije i genocida
prognali ka zapadu u kamionima a za izbore i referendum dovlačili busevima i
avionima, sada njeguševskim potezom Monstatovog tumačenja zakona zauvjek su
istrijebljeni iz CG…Naravno vladajućoj kliki nije bilo ni na kraj pameti da
svojim graðanima plate putne troškove (kao za izbore i referendum) i da doðu na
popis…

VAŽNOST PIPISA: Javljaju da će Europski zavod za statistiku
– “Eurostat” pratiti način sprovoðenja popisa, kako bi se navodno smanjile
zloupotrebe na popisu, kao da ovi u CG nemaju iskustva u manipulacijama. Ipak
prevare se na popisu u CG dogaðaju pa i pored toga što je Monstat najavio da je
popis samo “statističko pitanje”. Doduše nisu izostale ni pohvale od strane
Leopolda Maurera, šefa delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, koji je i
pored pripremljenih prevara čestitao Monstatu na uspješnoj pripremi popisa…

Od kolike je važnosti popis za državu CG, saznali smo od
Petera Everaersa, direktora Eurostata za spoljnu saradnju, komunikaciju i
ključne indikatore, koji je istakao da se popis “prvi put realizuje od sticanja
nezavisnosti i moći će potpuno relevantno da predstavi demografiju zemlje”. Ove
riječi upravo ukazuju koliko je važno da se na realizaciji popisa priðe potpuno
ozbiljno i da pripadnici našeg naroda potpuno jasno, glasno i ponosno kažu ono
što jesu: Nacija – Bošnjak; Vjera – Islam; Jezik – Bosanski!

Jer, i pored toga što je već najavljeno da graðani nisu
obavezni da odgovore na pitanja o etničkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti,
odnosno da mogu odgovoriti "Ne želim da se o tome izjasnim" te da će
takav odgovor biti uvažen. Ipak upozoravamo Bošnjake, da zbog popisnih prevara
koje smo već dobili sa terena, da posebno obrate pažnju kada član popisne
komisije bude popunjavao rubriku pod tačkama 13., 14. i 15., te ni u kojem
slučaju ove rubrike ne ostavljate prazne ili na riječ popisivačima da će oni to
za vas uraditi.

Popis u CG DOKAZI O MANIPULACIJAMA: Doduše, oni hoće to uraditi za vas,
ali povlačenjem olovke popisivača postat ćete “Crnogorac” ili “Crnogorka” i vaš
jezik će biti “crnogorski”. Ovo se upravo dogodilo porodici u jednom selu u
plavskoj općini, koja broji više od deset članova, i koji su na “riječ”
popisivačima ostavili otvorene rubrike 13., 14. i 15.; svi su pocrnogorčeni!

Drugi slučaj, takoðer se dogodio u Plavu gdje je otkriven
pokušaj falsificiranja popisnih podataka. Za dokaz objavljujemo skenirani
formular koji smo dobili iz Plava. Naime, popisna komisija je došla u kući
jednog Bošnjaka u vremenu dok je on bio na posao. Njegova supruga je najprije
upisala njega, znači domaćina, i ti podaci su jedino tačno uneseni, odnosno
Nacija – Bošnjak; Vjera – Islam; i Jezik – Bosanski. Dok za njegovu suprugu i
troje djece (svi su roðeni u Plavu, i tu žive) upisali su: Nacionalnost –
Bosanska, što automatski diskvalifikuje četiri lica bošnjačke nacionalnosti.
Jer u popisnim spisima u CG ne postoji bosanska nacionalnost, što bi značilo da
će biti gurnuti u “ostale”, odnosno “nestale”.

Ovo je bez sumnje pokušaj smišljenog falsificiranja podataka
četvoročlane bošnjačke porodice u Plavu.

Iako smo prijethodnih dana u nekoliko navrata kontkatirali naše
suradnike na terenu koji su nam prenijeli da su prvih dva dana protekla dobro i
da je nacionalna svijest Bošnjaka u Plavu i Gusinju na visokom nivou, ipak
izražavamo zabrinutost zbog falsificiranja koje smo već otkrili. Zato opet
upozoravamo Bošnjake da dobro obrate pažnju šta će popisivač unijeti u svaki
popisni formular. Bilo koji od popisivača da ne upiše onako kako govorite
slobodno ga možete izjuriti iz kuće / stana i pozvati nadležne u komisiji i
prijaviti slučaj. To svakako možete uraditi i preko vašeg i našeg web magazina
Bošnjaci.Net.

Popis u CGBERANE, PETNJICA, ROŽAJE, AKOVO, TASLIDŽA…: Znatan broj
Bošnjaka u Beranama je pod posebnom crnogorskom presijom i prismotrom kako bi
im opet “u ime države” (koja nikada nije poštovala njihova prava) i ovog puta
izašli u susret i pisali se Crnogorcima i na taj način zapečatili svoju
sudbinu.

Kako u Beranama tako i u Petnjici i drugim djelovima Bihora,
je slučna situacija. Na Bošnjake vrše pritisak kako članovi popisne komisije
tako i “uticajni” pojedinci, koji za vladajući režim obavljaju najprljavije
poslove. Čak im se prijeti da oni koji se izjasne Bošnjacima i da govore
bosanskim jezikom, mogu seliti u Bosnu!

U Rožajama i okolici, DPS-ovci su odani podgoričkom voždu
koji bi uskoro trebao sjesti na optužničku klupu za zločine i mafijaštvo.
Milovi DPS-ovci pojedinim neposlušnim Bošnjacima prijete oduzeti ono malo posla
što imaju.

U slavnom Akovu, današnjem Bijelom Polju, crnogorski
nacionalisti Bošnjake ubjeðuju, da je tekući popis stanovništva “statistička
kategorija”, koji se naravno tiče isključivo bošnjačke populacije, dok su Srbi
i Crnogorci privilegovane kategorije te za njih popis predstavlja sudbinsko
pitanje. Tačno je 99 godina nakon nasilnog pokrštavanja Bošnjaka u
plavsko-gusinjskom kraju pod voðstvom zločinca kralja Nikole, sada u tzv.
europskoj Milovoj prćiji nasilno pokrštavanje Bošnjaka poprima sva obilježja
završne faze genocidne vladavine doživotnog premijera.

Kako Bošnjaci.Net saznaju provjereni bjelopoljski kadar
DPSDP koalicije brižljivo je odabrao popisivače stanovništva. Birani su samo
lojalni i beskrupulozni jurišnici. Falange i kolaboracionisti fašističkih
crnogorskih vladara u vidu popisivača izbacuju Bošnjake na sijaset raznih
načina. Jedne upisuju kao Crnogorce, druge Muslimane, treće Bosance, te četvrte
one koji trenutno nisu u CG, a za njih znaju da su Bošnjaci, njih ne upisuju ni
pod koju cijenu, dok peti – nikada neće saznati da su upisani kao Crnogorci.
Jer kao emigranti žive daleko od rodnog kraja, ali se ne pika kada su manipulacije
podataka u pitanju. I tako gdje zločinci Radovan i Ratko stadoše ‘95 Milo Ðukan
nastavi, sve do dana današnjeg. Doduše sa perfidnijim metodama i preko
bošnjačkih domaćih izdajnika koji za mrvice prodaju naciju, jezik i vjeru za
Milovu večeru. Kako nam naši sugovornici iz Bijelog Polja rekoše, kad
popisivači pokopaju Bošnjake u Crnoj Gori u masovne “popisne” grobnice, onda će
vjerovatno biti nagraðeni sa novim poslom, u preduzeću za komunalije.

Slavna Taslidža će se od ovog popisa s pravom zvati
Pljevlja. Nakon svih pritisaka, straha i ucjena u ovom gradu Bošnjaci će se
moći prebrojati na par šaka… Najzad, ako su ratnih 1992/95. srpsko-crnogorski
fašisti na čelu sa Dobricom Æosićem i Slobodanom Miloševićem s jedne, te
Momirom, Milom i Svetozarom s druge strane, poubijali desetak Bošnjaka i
istrijebili oko 35 bukovičkih sela, te da za ovaj ratnih zločin niko od njih
nije odgovarao. Još uz to ako imamo u vidu da su u sramnom sudskom procesu,
koji je završen uoči Nove godine, svi optuženi za ovaj ratni zločin osloboðeni
odgovornosti, onda nas ne trebaju čuditi popisnici, koji potezom olovke zatiru
tragove posljednjih Bošnjana u ovom kraju.

Uz ove gradove ćemo naglasiti mučnu i ucjenjivačku situaciju
u Podgorici, a o Baru i cijeloj Boki da ne govorimo. Kako nam je javio jedan
naš čitalac “u ovim gradovima ko se upiše Bošnjakom, upamitite da je to veliki
gazija”.

Isto tako dobili smo informaciju da je na sarajevskoj Ilidži
bilo kupovine, odnosno da je Bošnjacima iz Bihora nuðeno po 500 eura da se
porodično izjasne kao Crnogorci ili bar da se izjasne da govore crnogorskim
jezikom!?

EMIGRACIJA: Monstat je u sprezi sa vladajućom huntom i na
popisu 2003. zbrisao političku emigraciju porijeklom iz Crne Gore, koji
razasuti žive po državama zapadne Europe, Amerike, Australije, a koju mahom
čine Bošnjaci. Zato nas apsolutno ne čude Monstatove protivzakonite
manupulacije i odnos prema emigranatima. Dakako izmišljanje i namećanje zakona
o ograničenom krnjem popisivanju dolazi nakon više pokušaja crnogorskih emisara
meðu emigrantima da ih nagovore da se izjasne kao Crnogoci i da govore
crnogorskim jezikom, i posebno da izvrše uticaj na svoju rodbinu, roðake i
prijatelje u zavičaju.

Jasno je da svi koji hoće da se izjasne da su Crnogorci i da
govore crnogorskim jezikom taj zakon ne važi. Što znači da će se zakon
primjenjivati selektivno, odnosno prema Bošnjacima.

Istovremeno, Vlada CG preko Centra za iseljenike već je
zacrtala planove lukave strategije o pocrnogorčavanju i da bošnjačkim
emigrantima preko projekta tzv. “crnogorske kuće” (čitaj policijske postaje)
metne jaram oko vrata.

Kako je već najavljeno, prvi zvanični rezultati popisa se
mogu očekivati početkom sljedeće godine, dok će rezultate u vezi broja
stanovnika, domaćinstava i stanova, državni Zavod za statistiku objaviti već 30
dana nakon popisa.

 

POPISNA SLIKA 2003.

Prema popisu iz 2003. godine, u Crnoj Gori je bilo:

Crnogoraca 267.669 (43,16 odsto),

Srba 198.414 (31,99 odsto),

Bošnjaka 48.184 (7,77 odsto),

Albanaca 31.163 (5,03 odsto),

Muslimana 24.625 (3,97 odsto),

Hrvata 6.811 (1,10 odsto),

Roma 2.601 (0,42 odsto),

Jugoslovena 1.860 (0,30 odsto).

 

Prema popisu iz 2003. godine, srpskim jezikom je govorilo
393.740 stanovnika, ili 63,49 odsto, a crnogorskim 136.208 ili 21,96 odsto
stanovnika Crne Gore.

Prvi popis u CG je održan 1879. godine, dok se demografski
okvir može pratiti od 1909. godine kada je Knjaževina Crna Gora obavila popis
stanovništva.

Izvor: Bošnjaci.Net