Režim je očekivao da će oslabiti Islamsku zajednicu

ImageKada je otpočeo režimski obračun sa Islamskom zajednicom planski i sistematski se krenulo na sve institucije IZ. Cilj je bio oslabiti, a potom uništiti Islamsku zajednicu, jedinog stožera muslimana, a posebno Bošnjaka u Sandžaku. Jedna od mnogih režimskih aktivnosti jeste i obračun sa vjeroučiteljima koji su podržali koncept jedinstvene Islamske zajednice u Srbiji.

Imao sam priliku da u Novom Pazaru o problemima vjeroučitelja,
razgovaram sa mr. Hajrudinom Balićem, mojim nakadašnjim prefesorom
vjeronauke, sadašnjim prodekanom na Fakultetu za islamske studije i
aktuelnim predsjednikom Udruženja vjeroučitelja pri Islamskoj zajednici u
Srbiji. Iz postavljenih pitanja, ali i jasnih odgovara, može se lahko
izvući potvrda, davno izrečene misli Maksima Gorkog da „tvrdi previše
dugo da si u pravu i bićeš kriv“.

Bošnjaci.Net: U novembru mjesecu 2001. godine otpočeli su
prvi časovi fakultativnog izvoðenja nastavnog predmeta vjeronauka.
Poslije deset godina od uvoðenja vjeronauke u školski sistem Republike
Srbije, da li je projekat Ðinðićeve vlade bio uspješan?
Mr. Balić:
Uvoðenje predmeta vjeronauke je bio komplekasan i
težak posao koji su zajedničkim zalaganjem nosile vjerske zajednice u
Srbiji, u saradnju sa ministarstvo prosvjete i vjera. Islamska zajednica
je aktivno učestvovala u proces pripreme, organizacije i kasnije
realizacije Islamske vjeronauke u srbijanskom školstvu. Kao bivši
profesor vjeronauke, sa oduševljenjem ističem da je projekat koji je
započet u vrijeme Ðinðićeve vlade bio izuzetno uspješan.

Fenomen interesovanja roditelja i učenika za Islamsku vjeronauku
Bošnjaci.Net: Kako je Islamska zajednica pristupila sprovoðenju vjeronauke u školski sistem Srbije?
Mr. Balić:
Za Islamsku zajednicu vjeronauka je bila izazov, ali
i kompeksan posao, koji smo shvatili vrlo ozbiljno i stručno smo
krenuli u njegovu realizaciju. Mi smo u sklopu Islamske zajednice
izdvojili sredstva, bez pomoći države za izradu planova, pisanje
udžbenika i školovanju budućeg kadra. Naglašavam da država u ovom
slučaju nije dala nikakvu podršku, ali je projekat zahvaljujući
angažmanu Islamske zajednice uspio.

Bošnjaci.Net: Deset godine je prošlo od uvoðenje vjeronauke,
Vi ste jedan od prvih vjeroučitelja, kakvi su po Vama rezultati u
sprovoðenju vjeronauke?
Mr. Balić:
Već prve godine početka realizacije ove nastave u
školskom sistemu Srbije, jasano je bilo da je Islamska zajednica spremno
odgovorila izazovu relizacije vjeronauke u školama. Moje kolege,
nastavnici, su odgovorno odraðivali posao na zadovoljstvo Islamske
zajednice, učenika, njihovih roditelja i odgovornih u školama. Ja sa
velikim zadovoljstvom i ponosom ističem i fenomen da je interesovanje
roditelja i učenika za Islamsku vjeronauku bilo iznenaðujuće veliko, za
razliku od nekih drugih vjerskih zajednica koji su se suočile sa
opadanjem broja zainteresovanih za ovu vrstu nastave. Rezultati su bili
vidni i zapaženi.

Neravnopravnost i teškoće
Bošnjaci.Net: Da li su vjeroučitelji imali isti položaj i status kao i ostali nastavnici?
Mr. Balić:
Već deset godina traje proces vjerske nastave u
školama, i mnogi nastavnici su u školstvu cijeli taj period. Meðutim
njihov položaj u odnosu nanastavnike drugih predmeta je neravnopravan.
Svake godine im se produžuje privremni ugovor o radu bez trajnog i
adekvatnog rješenja, što predstavlja neravnopravnost i teškoće.

Bošnjaci.Net: Svjedoci smo brutalnog odnosa i neviðene
diskriminacije prema muslimanima u Srbiji, dvojakih standarda i aršina.
Koliko sam upozant od 2007. godine otpočinje veliki pritisak i
diskriminacije na nastavnicima islamske vjeronuke. Zašto?
Mr. Balić:
Neravnopravnost i diskriminacija nastavnika Islamske
vjeronauke koluminira 2007/2008. godine. Naime u godini napada na
sistem Islamske zajednice 2007. godine, najveći broj vjeroučitelja
ostaje privžen Islamskoj zajedini, odbijajući da se prikloni
prorežimskim snagama koje su imale za cilj da ugroze i unište sistem u
Islamskoj zajednici, nastojeći da kreiraju novi po mjeri beogradskog
režima. Nepokolebljivost vjeroučitelja je, pored dobrih rezultata u
radu, bila još jedan signal onima koji ne žele dobro islamu na ovim
prostorima da se na njih krene enegičnije ne mareći mnogo za njihova
prava i zakon.

Ministarstvo vjera i prosvjete odobrili nasilje
Bošnjaci.Net: U tom obračunu režima iz beogradskog pašaluka sa
Islamskom zajednicom lokalni politički lideri su pružali podršku u
opstrukcijama?
Mr. Balić:
Početkom školske 2008/2009. godine u gradovima gdje
je Sulejman Ugljanin imao vlast on je samim tim postavio za direktore
škola svoje pristalice i nastavnici Islamske vjeronauke se suočavaju sa
problemom. Mnogi su već tada prisilno izbačeni sa posla. Ministarstvo
vjera i prosvjete nisu poduzeli nikakve korake, već su prešutno odobrili
nasilje nad ovim ljudima. Njihovo nezakonito izbacivanje vlast pokušava
opravdati navodnim podjelama u Islamskoj zajednici. Na njihova mjesta
dolaze nekvalifikovani kadrovi.

Bošnjaci. Net: Konačan odgovor režima u Beogradu bio je kada
je prof. dr. Mevlud Duduć, dugogodišnji član vladine komisije za
sprovoðenje vjeronauke isključen. Da li je ovo bio pokušaj pridobijanja
vjeroučitelja koji su podržali jeidnsvenu Islamsku zajednicu?
Mr. Balić:
Konačan obračun sa nastavom Islamske vjeronauke,
pokušan je odlukom Vlade Republike Srbije da smijeni člana komisije
ispred Islamske zajednice u Srbiji prof. dr. Mevluda Duduća i na njegovo
mjesto imenuje Adema Zilkića iz tvorevine koju je osnovala Vlada
Vojislava Koštunice. Ovakva odluka je uzbudila javnost u Sandžaku, i
uvrijedila najveći broj muslimana u Srbiji. Imenovanje Adema Zilkića je
svojevrsni pritisak na muslimane i Islamsku zajednicu, a posebno na
nastavnike Islamske vjeronauke. Profesor Dudić je član te komisije od
njenog osnivanja i bio je u svim tijelima koja su radila na pripremi i
realizaciji projekata vjerske nastave u školama. Režim je očekivao da će
dodatno oslabiti Islamsku zajednicu u Srbiji i da će pod ucjenama broj
vjeroučitelja tu zajednicu napustiti priklonivši se izdajničkoj struji
Adema Zilkića. Kako se to nije desilo, svi su ostali dosljedni, režim
kreće u poduzimanje oštrijih metoda.

Ministarstvo prosvjete lukavo pokušava da izbjegne preuzimanje odgovornosti za kršenje zakona
Bošnjaci. Net: Koje su to oštrije metode?
Mr. Balić:
Školska godina je počela i do prvog dana i početka
nastave nije bilo jasno ko će predavati Islamsku vjeronuku. Prvog dana u
poslije podnevnim časovima dolazi dekret od strane Ministarstva
prosvjete da se na mjesto nastavnika Islamske vjeronauke imenuju lica sa
spiska koji odredi Islamska zajednica. Dakle, Ministarstvo prosvjete
lukavo pokušava da izbjegne preuzimanje odgovornosti za kršenje zakona i
ne daje odgovor na zahtjeve škola i muslimanske javnosti. Meðutim, ovog
puta Ugljanin u svojim nastojanjima, da dodatno oslabi i u krajnjem
slučaju uništi Islamsku zajednicu, ništa ne prepušta slučaju. Na mjesto
načelnika školske uprave vlast postavlja Mensura Memića zvanog Meće. Ovo
lice je poznato po tome što je važio kao udarna pesnica Ugljaninove
partije zadnjih desetak godina, a koji je i pored toga obavljao nekoliko
važnijih funkcija u Novom Pazaru. Bio je upravnik zatvora, direktor
sportskog centra, da bi na kraju ponikao u školstvu, pokazalo se s
ciljem.

Islamska zajednica u Srbiji je tradicionalna vjerska zajednica i ima puno zakonsko pravo na vjersku nastavu
Bošnjaci.Net: Znači da je Ministarstvo vjera na čelu sa bivšim ministrom Šijakovićem činjenično kršilo Zakon?
Mr. Balić:
Ministarstvo vjera je ignorisalo spisak nastavnika
Islamske zajednice u Srbiji, a kako bi prikrilo nezakonito ponašanje
Ministarstva prosvjete. Umjesto validnog spiska, poslali su spisak koji
je sačinio Adem Zilkić. Ovaj čin je flagrantno kršenje zakona koji je
decidan da spiskove prave vjerske zajednice. Islamska zajednica u Srbiji
je tradicionalna vjerska zajednica i ima puno zakonsko pravo na vjersku
nastavu.

Bošnjaci.Net: Iz Udruženja vjeroučitelja čiji ste predsjednik
stigle su oštre kritike na pomenuti spisak i vjeroučitelje koje je
Ministarstvo postavilo. Tvrdite da je to nekvalifikovan nastavni kadar?
Mr. Balić:
Famozni spisak koji pominjete, a koji je sačinjen
mimo znanja Islamske zajednice pokazuje da vlast ne samo da krši zakon i
pravila države, već i vrijeða osjećanja muslimana. Na mjesto nastavnika
vjerske nastave nasilno se pokušavaju postaviti lica koja nemaju
potrebno obrazovanje. Spisak sadrži imena lica koja su završila engleski
jezik, pravni fakultet, učiteljski fakultet, a nerijetko bez višeg i
visokog obrazovanja.

Vlasti u potpunosti ignorišu sve inicijative, apele, čak i peticije da se prestane sa nasilnim i bezakonitim ponašanjem
Bošnjaci.Net: Imali smo prilike da vidimo česte proteste
roditelja i učenika, odustajanje od pohaðanja časova vjeronauke. Da li
je to vaša podrška u nastojanju da riješite trenutne probleme?
Mr. Balić:
U mnogim gradovima i školama zabilježeni su protesti
učenika i njihovih roditelja nezadovoljnih načinom na koji se vlasti
ophode prema vjerskoj nastavi, vjeroučiteljima i uopšte prema
muslimanima. Vlasti u potpunosti ignorišu sve inicijative, apele, čak i
peticije da se prestane sa nasilnim i bezakonitim ponašanjem.

Bošnjaci.Net: Prošlo je nekoliko mjeseci od izbijanja u etar
društvene političke scene problem „vjeroučitelja“ kakva je trenutna
situacija?
Mr. Balić:
Iskreno, trenutna situacija je haotična. Mnogi
roditelji se protive da njihova djeca pohaðaju vjersku nastavu koju
predaju lica iz druge zajednice kojoj oni ne pripadaju, nastava se
bojkotuje u mnogim mjestima, dok direktori po nalogu školskih uprava
prisiljavaju djecu da prisustvuju vjerskoj nastavi, mnogi su ostali bez
posla.

Bosnjaci.net