Pet savjeta Resulullaha

Zadovoljstvo Božjom nafakom čini nas najbogatijim ljudima. Trebamo znati da je Allah dž.š. izvor nafake, a naših deset prstiju sredstvo da doðemo do propisane nafake. Nafaka je poput čovjekove sjene – ako trči za njom ne može je stići, a ako bježi od nje ne može joj pobjeći. Nažalost, mnogi ljudi pogrešno shvataju nafaku, pa tako trče za nafakom ne vodeći računa o halalu i haramu, ili s druge strane, neki se ljudi pasivno odnose prema nafaki, pa se predaju Božjem kaderu.

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova, Gospodaru Sudnjega dana, Milostivom, Samilosnom. Neka Mu je hvala što nam je ukazao na Pravi put i što nam darova  Kur’an i učini ga uputom onima koji razum imaju. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i neka je mir i spas, čast i dostojanstvo na sve Allahove dž.š. iskrene robove.
Jedne je prilike Muhammed s.a.v.s. upitao svoje  ashabe: „Ko želi primiti pet savjeta, raditi po njima i prenositi ih na druge?“ Prvi se javio Ebu Hurejre r.a. Muhammed s.a.v.s. je tada rekao: „Čuvaj se Allahovih zabrana, bit ćeš najpobožniji čovjek; budi zadovoljan onim što ti je Allah dao, bit ćeš najbogatiji; budi dobar prema susjedu (komšiji), bit ćeš dobar vjernik; želi svakome ono što želiš sebi, bit ćeš musliman i nemoj se mnogo smijati, jer prekomjerno smijanje umrtvljuje srce.“ (Ahmed i Tirmizi)
Iz citiranog hadisa zaključujemo da na pitanje Allahovog Poslanika s.a.v.s., iako je bilo mnogo prisutnih ashaba, prvi se javlja Ebu Hurejre r.a. da izvrši ono što Poslanik a.s. kaže. To nam je ujedno još jedan od dokaza da je ovaj ashab najviše prenio hadisa od Allahovog Poslanika s.a.v.s., pa koristimo priliku da o svakom savjetu kažemo po nekoliko riječi.

1. Čuvaj se Allahovih zabrana, bit ćeš najpobožniji čovjek

U hadisu se koristi izraz takvluk koji se definiše kao ostavljanje svega onoga što je Allah zabranio, a izvršavanje svega onoga što je Allah naredio. Termin takvaluk može se objasniti i kao svijest o Allahu. Mnogi ljudi smatraju da je teško biti dobar vjernik, ali pomenuti hadis upućuje nas da nije tako, jer samo čuvanjem od grijeha postižemo najveće stepene pobožnosti. Velika je stvar čuvati se grijeha, jer svaki grijeh ostavlja posljedice na našu dušu i naše srce. Jednom je prilikom sin tražio od svog oca da napusti svoju porodicu i ide činiti grijehe kako mu je volja. Otac je dozvolio sinu da napusti porodicu pod uslovom da svaki put kada učini grijeh ukuca ekser u dasku. Nakon nekog vremena on je tražio od oca da se vrati kući, kazavši da želi postati dobar čovjek. Otac mu to dozvoljava, ali pod uslovom da za svako dobro djelo izvadi po jedan ekser iz daske. Naposljetku je nestalo eksera, ali su ostale rupice u drvetu. Dakle, svaki grijeh ostavlja trag na čovjekovoj duši.

2. Budi zadovoljan onim što ti je Allah dao, bit ćeš najbogatiji

Zadovoljstvo Božjom nafakom čini nas najbogatijim ljudima. Trebamo znati da je Allah dž.š. izvor nafake, a naših deset prstiju sredstvo da doðemo do propisane nafake. Nafaka je poput čovjekove sjene – ako trči za njom ne može je stići, a ako bježi od nje ne može joj pobjeći. Nažalost, mnogi ljudi pogrešno shvataju nafaku, pa tako trče za nafakom ne vodeći računa o halalu i haramu, ili s druge strane, neki se ljudi pasivno odnose prema nafaki, pa se predaju Božjem kaderu. Tako su nekom čovjeku predočene ljudske nafake u obliku česama. Iz nekih je voda curila kap po kap, iz drugih je tekla normalno, a iz nekih punim mlazom. Čovjek se zainteresovao za svoju nafaku, pa je upućen na česmu iz koje je voda normalno tekla. Čovjek je uzeo komad drveta da proširi slavinu svoje česme, kako bi nafaka krenula punim kapacitetom, meðutim, desio se kontra-efekat, pa je stavivši drvo u otvor slavine potpuno zatvorio protok vode, odnosno, svoje nafake. Ne treba se miješati u Božju nafaku. Iskreni vjernik zadovoljan je onim što mu je Allah propisao, bilo veliko ili malo. Materijalisti su nezadovoljni i s velikim i s malim, jer nemaju zadovoljstvo svoje duše, a ne mogu ga postići materijalnim dobrima.

3. Budi dobar prema susjedu (komšiji), bit ćeš dobar vjernik

Dobročinstvo prema komšijama čini nas dobrim vjernicima. Komšije su nam veliki emanet. Džibril a.s. je mnogo govorio o komšijama tako da je Muhammed s.a.v.s. pomislio da će komšija moći naslijediti komšiju. Zabranjuje se svaki vid uznemiravanja komšija, jer Božji Poslanik s.a.v.s. kaže: „Ko uznemirava komšiju kao da uznemirava mene, a ko uznemirava mene kao da uznemirava Allaha. Ko se bori protiv svog komšije kao da se bori protiv mene, a ko se bori protiv mene kao da se bori protiv Allaha.“ Ebu Hanifa imao je komšiju Jevreja koji ga je na razne načine uznemiravao i šikanirao. Nakon nekog vremena taj je Jevrej počinio prijestup tako da je bio osuðen na zatvor. Ebu Hanifa je primijetio da nema uznemiravanja od komšije, pa se počeo raspitivati za njega, te je saznao da je ovaj u zatvoru. Većina nas, nakon što bi se oslobodili lošeg komšije, kazali bi: „Hvala Bogu, neka je u zatvoru, tu mu je i mjesto.“ Meðutim, kako je postupio Ebu Hanifa? On je otišao u zatvor, urgirao i upotrijebio svoj autoritet kako bi spasio svog komšiju. Komšija je pušten na slobodu i kada je saznao da se za njega zauzeo Ebu Hanifa, primio je islam.

4. Želi svakome ono što želiš sebi, bit ćeš musliman

Iskrenim namjerama prema drugim ljudima postajemo potpuni muslimani. Jednom je prilikom Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Nećete biti pravi vjernici dok ne budete željeli drugima ono što želite sebi.“ (Buhari) Zavist i ljubomora uništavaju naša dobra djela kao što plamen vatre sagorijeva drva. Trebamo biti svjesni da nam se vraća sve ono što želimo drugima. Naprimjer, kada kažemo: „Hvala Allahu što je uspio moj komšija“, tada melek upućuje dovu za tebe da i ti uspiješ u životu. Ili obrnuto, ako zavidiš komšiji na uspjehu, onda ne možeš ni ti uspijeti. Licemjeran i neiskren odnos prema komšijama i drugim ljudima može biti uzrok poništavanja dobrih djela. Ebu Hurejre bilježi da je jedan čovjek pomenuo Božjem Poslaniku ženu koja puno klanja, posti i dijeli sadaku, ali uznemirava svoje komšije, pa je Poslanik a.s. rekao: „Ona je u vatri.“ Zatim je Poslaniku s.a.v.s. spomenuta žena koja nema puno namaza, posta i sadake, ali se lijepo ophodi prema svojim komšijama, pa je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ona je u Džennetu.“ (Ahmed, Ibn Hibban, Hakim)

5. Nemoj se mnogo smijati, jer  pretjerano smijanje umrtvljuje srce

Kontrolisanjem prekomjernog smijeha praktikujemo sunnet Allahovog Poslanika s.a.v.s. i čuvamo svoje zdravlje. Muhammed s.a.v.s. je imao blag osmjeh i nikada se nije prekomjerno smijao. Blagi osmjeh dolazi od Allaha dž.š., a grohotni smijeh od šejtana, jer Poslanik s.a.v.s. kaže: „Blagi je osmjeh od Allaha, a grohotni je smijeh od šejtana.“ Najnovija medicinska istraživanja otkrila su da umjereni smijeh, što se u narodu kaže – od srca, koristi zdravlju ljudskog organizma, a grohotni smijeh, ili što narod kaže – zacehnuo se od smijeha, šteti i umrtvljuje ljudsko srce.
Na kraju, pozivam vas da se prisjetimo pomenutih pet savjeta, primijenimo ih u svojim  životima i prenesimo ih drugima.
Molim Allaha dž.š. da nas uputi na pravi put i učini nas od onih sa kojima će biti zadovoljan na ovom i budućem svijetu. Amin. 

PRIREDIO: Kemal ef. Jusufović