Samoobračunavanje

Rekao je Omer sin Hattabov r.a.: „Samoobračunavajte se prije nego vam se bude obračunavalo. Izvagajte sami sebi (svoja djela) prije nego vam se bude vagalo. Zaista će vam u sutrašnjem obračunu biti lakše ako ste se danas obračunali. I okitite se za dan predočavanja vaših djela u kome neće ništa biti skriveno!“
 

Da li si se ikada, barem samo jedan sat, osamio, obračunavajući se sa svojom dušom zbog njenih loših postupaka? Da li si nekada pokušavao da prebrojiš svoje grijehe, onako kako prebrojavaš svoja dobra djela?
Da li si razmišljao o svojoj pokornosti prema Allahu dž.š. sa čijim se spominjanjem možda ponosiš pred drugima. Da li je ona ukaljana primjesama rijaa i reputacije?
Allah dž.š. kaže: „Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome neće krivo učiniti. Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo mi račune ispitivati.“ (El-Enbija, 47)
U sljedećim ajetima Uzvišeni Allah nas upozorava: „I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. „Teško nama“, govorit će. „Kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala.“ I naći će napisano ono što su radili. Gospodar tvoj nikome neće nepravdu učiniti.“ (El-Kehf, 49)
„Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga. A onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.“ (Ez-Zilzal, 6-8)
„Kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo učinjeno neće biti.“ (El-Bekare, 281)
„Onoga dana kada svaka duša pred sobom naðe dobro i hrðavo djelo koje je učinila poželjet će da se izmeðu nje i njega nalazi udaljenost velika. Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je Milostiv prema Svojim robovima.“ (Ali’Imran, 30)
„Imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa Ga se pričuvajte.“ (El-Bekare, 235)
Jedna od najveličanstvenijih osobina koje trebaju da ukrašavaju život iskrenog i bogobojaznog mu’mina jeste osobina njegovog konstantnog i neumornog preispitivanja, korigovanja i samoobračunavanja u životnim postupcima. Dostižući do najviših stepena ihsana (da Allahu robuje kao da Ga vidi…), on mora u svakom trenutku biti svjestan Allahove dž.š. prisutnosti i Njegovih opisa Posljednjeg dana u kome će se desiti predočavanje ljudskih djela pred milionima posmatrača. Prethodno navedeni kur’anski ajeti našu pažnju usredsreðuju na dva veoma bitna momenta za naše razmišljanje: na bojazan od Allahove dž.š. pravednosti i na naš samoobračun i samoodgoj prije nego se desi Dan konačnog suda… Onaj ko u ovome prolaznom dunjalučkom danu bude prakticirao korekciju svojih djela, već kada osvane sutrašnji, ahiretski dan, bit će mu mnogo, mnogo lakše!
Zašto obračunavanje
„O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila i bojte se Allaha, jer Allah je dobro Obaviješten o vašim postupcima.“ (El-Hašr, 18)
Duša je ta koja nastoji da odvoji čovjeka od islamskih principa i robovanja Stvoritelju svega stvorenog. Čovjek koji želi da učvrsti i uljepša svoj odnos i vezu sa Allahom dž.š. ima zadatak da smiri i ukroti strasti svoje duše. Osim toga, on mora biti svjestan da je šejtan l.a. u konstantnom iščekivanju onog trenutka kada će ga napasti, te da ga neće moći poraziti, kako njega, tako i njegovu vojsku, osim uz dobro poznavanje strategije njegove borbe u smislu zavoðenja ljudi.
„O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba. Šejtan je uistinu vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte…“ (Fatir, 5-6)
Samoobračunavanje je najveće vjernikovo oružje… Ono konsoliduje njegove imanske redove i vraća ga u smjelost i borbeni duh na putu koračanja ka džennetskim prostranstvima Milostivog! Blago onome ko je ukrotio svoje strasti odgojivši svoju dušu da bude smirena i zadovoljna u prostoru izmeðu granica Allahovog dž.š. šerijata, a teško onome ko slijedi neukroćene strasti svoje duše i bezrazložno se uzda u milost Gospodara…

Samoobračunavanje u očima naših prethodnika
Rekao je Omer sin Hattabov r.a.: „Samoobračunavajte se prije nego vam se bude obračunavalo. Izvagajte sami sebi (svoja djela) prije nego vam se bude vagalo. Zaista će vam u sutrašnjem obračunu biti lakše ako ste se danas obračunali. I okitite se za dan predočavanja vaših djela u kome neće ništa biti skriveno!“
Ashabi Poslanika a.s. su se približavali Allahu dž.š. svojom pokornošću i hitali su u dosezanju Njegove milosti raznolikim primjerima činjenja dobrih djela. Često su se samoobračunavali i nakon toga bi strahovali da njihova dobra djela Allah neće primiti.
Često spominjan primjer je primjer Ebu Bekra r.a. koji bi se hvatao za svoj jezik i govorio: „Ovo je što me želi upropastiti!“ Mnogo je plakao i upozoravao: „Plačite (nad svojim grijesima), jer ako ne budete plakali, bit ćete rasplakani!“
Alija b. Ebi Talib r.a. je bio mnogo  bogobojazan. Stalno je obračunavao svoje postupke. Svoj strah je učvršćivao od dvije stvari: od duge nade i slijeðenja strasti. Što se tiče duge nade ona u zaborav baca Ahiret, a što se tiče slijeðenja strasti (prohtjeva) oni sprječavaju dosezanje do istine.
Hasan el-Basri veli: „Vjernik neće uspijeti osim uz samoobračun, a rob neće prestajati biti u dobru sve dok bude imao vaiza svojoj duši i ako mu njegova preokupacija bude samoobračun.“
Halid b. Me’dan r.a. kaže: „Nema ni jednog roba, a da nema dva oka na svom licu, kojima posmatra stvari dunjaluka i dva oka na svom srcu, kojima posmatra stvari Ahireta. Pa, ako Allah želi tom robu dobro, otvori mu njegove oči koje su mu na srcu, pa njima gleda u ono što je Allah obećao od stvari gajba, a ako mu želi suprotno, ostavi ga u onome na čemu i jeste“, a zatim je proučio ajet: „Ili su na srcima njihovim katanci.“ (Muhammed, 29)

Pogodba sa sopstvenom dušom
Kada Allahov rob osvane, nakon što je obavio svoju jutarnju obavezu – namaz, treba da upita i izvrši dnevnu pogodbu sa svojom dušom, te joj kaže: „O dušo, ovo moje tijelo je samo potrošna roba u ovom mom prolaznom dunjalučkom životu, u kome mogu izgubiti šansu da u dunjalučkoj trgovini steknem ahiretsku zaradu. Ovaj dan je novi dan, dokaz za mene ili protiv mene. U njemu me je Allah dž.š. proživio, dao mi je još vremena za pokajanje i podsjetio me na moj edžel. Da me je usmrtio, želio bih da me povrati na dunjaluk, makar samo jedan dan, kako bih ga ispunio dobrim djelima… Ne zaboravi da sam bio usmrćen (snom), pa me je Allah povratio ponovo meðu svijet živih u ovom danu. Zato nemoj biti nemarna prema njemu, pa da ga svojom lijenošću podcijeniš i upropastiš! Zaista je svaki moj uzdisaj i otkucaj srca dragulj neprocjenjive vrijednosti, te nemoj da u ovom danu propustiš dosezanje najvećih deredža, pa da ostaneš tada na gubitku i sa gubitkom od koga se na Sudnjem danu nećeš moći rastaviti…“ Ovaj dnevni vasijet (oporuka) i pogodba sa dušom su vezani za njeno dragocjeno dunjalučko vrijeme. Nakon njega, mu’min treba da je podsjeti na sedam organa svog tijela: oči, uši, jezik, stomak, polni organ, ruke i noge. U njemu će naglasiti zbog čega ga je Allah dž.š. darovao ovim organima, ukazat će na Allahove zabrane u pogledu njih, šta je to halal, a šta haram, zatim će joj zaprijetiti kaznom koja je očekuje u slučaju da se prepusti griješenju i strastima.

Ispravno znanje o strahotama Sudnjeg dana pomaže u samoobračunu
U Allahovoj dž.š. Knjizi i Sunnetu Njegovog Poslanika s.a.v.s. su nam opisane te strahote. Prije svega, vjernik ih treba dobro poznavati, a zatim konstantno podsjećati svoju dušu na njih u smislu: „Kako ćeš se ponašati, o ti griješna dušo, u danu koji 50 hiljada godina traje, kada će se dešavati kosmičke promjene velikih razmjera? Kada se brda zdrobe i planine pokrenu, kada Sunce svoj dunjalučki sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju? Kada se mora vatrom napune i jedna u druga uliju, kada se nebo rascijepi i grobovi kada se ispreturaju… O dušo, nemoj da te plemenitost i blagodati Gospodara tvoga prema tebi obmanjuju! U tom Danu će ljudi goli, bosi i neobrezani iz grobova svojih poustajati, desiće se proživljenje i svi će ka mjestu obračuna, kao pijani, izbezumljeni i bježeći jedni od drugih, hrliti, jer će im Gospodar tvoj narediti. Kada trudnica svoju bebu pobaci i kada u strahoti toga Dana majka na dijete svoje zaboravi, kada nevino i bezgriješno dijete osijedi i kada se Sunce samo na jednu milju od ljudskih glava spusti… Kako ćeš se tada osjećati kada ti samo grijesi tvoji na umu i ispred očiju budu? Zato, pripremi se za taj Dan predočavanja djela…? 

Priredio: Mahmud Zukorlić